Tarih Podcast'leri

Baltalar için Taş Kalıp ve Antik İrlanda'dan Bronz Balta

Baltalar için Taş Kalıp ve Antik İrlanda'dan Bronz Balta


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Bronz Çağı, adını metal işleme tekniklerinin gelişmesinden alır. Bir kalay ve bakır alaşımı olan bronz, bu dönemde metal işçileri için popüler bir malzeme seçimi haline geldi. Balta, bıçak gibi taş aletler kullanılmaya devam etmiştir. Metal aletlerle değiştirilmeleri muhtemelen uzun ve kademeli bir süreçti.

Kalıplama ve Döküm

Tunç Çağı metal araçları, erimiş metali istenen forma dönüştürmek için kalıplar kullanılarak oluşturulmuştur. Bronz kalıplama teknolojisi, Bronz Çağı boyunca gelişti. Başlangıçta, bronz, içi boş taş kalıplara dökülerek parçalar döküldü. Orta Tunç Çağı'na kadar insanlar, iki oyuk taşın bir araya getirildiği ve metalin üstteki bir boşluğa döküldüğü iki parçalı kalıp icat etmişti. Bu, eksenler ve mızrak uçları gibi karmaşık nesnelerin üretilmesine izin verdi. Tunç Çağı'nın sonunda, metal ustaları, dökmek istedikleri şeyin mum veya yağlı modellerini yapıyor, etraflarına kil koyuyor ve ardından mumu eritmek için kili ısıtıyordu. Eritilmiş metal daha sonra döküldü ve sertleştikten sonra kil ufalandı. Bu tür kalıpların örnekleri Müze'deki 'Prehistorik İrlanda' sergisinde sergileniyor.

Arkeoloji Müzesi'ndeki sergi bağlantıları

Brockagh, Co. Kildare'de bulunan orijinal balta başı, İrlanda'nın Mezolitik, Neolitik ve Tunç Çağı boyunca ilk sakinlerinin hikayesini izleyen 'Prehistorik İrlanda' sergisinde sergileniyor.


Tunç Çağı İrlanda: Keltlerden Önce

Herkes İrlanda'nın kültürünü ve mirasını Keltlerle ilişkilendirir. Dilimiz, müziğimiz, sanatımız ve sporumuz – diğer şeylerin yanı sıra – doğrudan bu mistik antik toplumdan geldiği için, bu apaçık bir varsayımdır. Ayrıca, İrlanda adasını yaklaşık bin yıl yönettiler ve onların mirası 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında İrlanda bağımsızlık hareketinde kilit bir faktördü. Ama adada yaşayan ilk insanların Keltler olmadığını biliyor muydunuz? İrlanda, MÖ 6000'den beri insanlar tarafından iskan edilmiştir ve Keltler sadece MÖ 500'de gelmiştir. Peki onlardan önce gelenler kimlerdi ve 5000 yılı aşkın süredir ne yapıyorlardı?

İrlanda'nın tarihi çeşitli dönemlere veya çağlara bölünebilir. İlki, adada insan yerleşiminin ilk kanıtının ortaya çıktığı MÖ 8000 – 4000 yılları arasında süren Mezolitik dönemdi. MÖ 4000 ve 2500 yılları arasında, Mezolitik çağların avcı toplayıcılarının taş aletleri kullanmayı öğrendiği ve ilk olarak tarımı keşfettiği Neolitik dönemdi. Ardından, MÖ 2500'den itibaren, sakinlerin alet ve nesneler yapmak için metal kullanmaya başladığı Bronz Çağı geldi. Kullandıkları ilk metal bronzdu, bu nedenle ‘Bronz Age’ adı verildi. 2000 yıl sonra Keltler gelip Demir Çağı'nı başlattılar ve o andan itibaren ülkenin tarihi biraz daha tanınır hale geldi!

Bronz Çağı, İrlanda'nın tarihinin önemli bir parçasıdır, çünkü insanların bir malzemeyi istedikleri herhangi bir şekle sokabildiği ilk zamandı. Şimdiye kadar dünyanın en kolay işlenen malzemesi olan taşla çalışıyorlardı. Bronzun taştan çok daha güçlü ve daha uzun ömürlü olması, insanların yaşamlarının çok daha verimli ve etkinliklerinin çok daha etkili olması anlamına geliyordu. Bu, onlara başka, daha yaratıcı arayışlara girmeleri için daha fazla zaman verdi ve bu medeniyette sanatsal gelişimin başlangıcını gördü.

Bronz Çağı nasıl başladı?

Eski İrlandalılar, bronz yapma hilesini, onları karşılamak için suları geçen Fransız yerleşimcilerden öğrendi. Teknoloji kıtada oldukça uzun bir süredir uygulanıyordu, ancak İrlanda anakaradan ayrıldığından, anakara Avrupa kıyılarındaki küçük küçük adaya ulaşması uzun zaman aldı. Fransız yerleşimciler ok gibi basit bronz nesneler yapmak için gerekli malzemeleri getirdiler ve İrlandalılara ticareti öğrettiler. Neyse ki İrlanda'da çok sayıda bakır yatağı vardı, ancak bunlar adanın şimdiye kadar yerleşik olan kısımlarında değildi ve ülkenin ilk göçmenlerinin bakır aramak için yola çıkmasına neden oldu. Onu Cork ilçesindeki Gabriel Dağı'nda ve tüm Avrupa'da bilinen birkaç Tunç Çağı madeninden ikisi olan Kerry ilçesindeki Ross Adası'nda buldular.

O günlerde, insanların bakıra ulaşmak için çok fazla kazmaları gerekmiyordu - sadece 5 ila 10 metre yeterliydi! Bakır cevheri, madenin içinde ateş yakılarak ve ardından duvarlara su sıçratılarak yerden çıkarıldı ve cevherin parçalanmasına neden oldu. Bronz, bakır ve kalaydan oluşan bir alaşımdır ve İrlanda'da bakır kadar kalay yoktu. Madencilerin çözümü, bol miktarda arzı olan İngiltere'nin Cornwall kentindeki suyun karşısından teneke ithal etmekti ve böylece ilk temel uluslararası ticaret başladı. Tunç Çağı boyunca madenlerden yaklaşık 370 ton bakır çıkarıldığı tahmin edilmektedir, ancak hayatta kalan tüm eserler kaybedilen veya tahrip edilen tahmini madde miktarıyla birleştirildiğinde, bu hala 370 tonun sadece %0,2'sine tekabül etmektedir. Bu nedenle birçok tarihçi, çıkarılan bakırın çoğunluğunun İngiltere ve anakara Avrupa'ya ihraç edildiğine inanmaktadır.

Bronz ne için kullanıldı?

Bronz daha çok balta gibi aletlerin yapımında kullanılmıştır. İnsanların döküm yapma becerileri daha gelişmiş hale geldiğinde, yaptıkları aletler de gelişti. Başlangıçta balta başları, erimiş metalin balta başı şeklinde oyulmuş bir taşa dökülmesiyle yapılırdı. Soğutulduğunda ve çıkarıldığında, kafa daha sonra tahta bir tutamağa bağlanacaktır. Daha sonra birkaç farklı yöntemle hançer, bız, kazan ve boynuz gibi daha karmaşık nesneler yaratıldı. Oyma taş yöntemine benzer şekilde, üstte bir boşluğa dökülen erimiş bronzla birlikte simetrik iki taş yerleştirildi. Diğer durumlarda, gerekli nesnenin şeklini oluşturmak için balmumu kullanıldı. Balmumu kil ile kaplandı ve kil, balmumunun erimesi için ısıtıldı. Daha sonra bronz kil kalıba döküldü ve soğutulduğunda kil, alttaki yeni bronz nesneyi ortaya çıkarmak için ufalandı. Diğer daha hassas nesneler, bronz levhaları gerekli şekle döverek yapılmıştır.

Döküm aletlerinin başlaması ve genel olarak toplumun gelişmesiyle birlikte, Tunç Çağı ilk kez silahların yapıldığını gördü. Hançerler ve mızrak başları özellikle popülerdi, bıçaklar yine tahta kulplara bağlandı. Bronz daha fazla hasara neden oldu ve diğer malzemeler kadar sık ​​bileme gerektirmedi. Öte yandan, birçok ilkel takı - genellikle bilezikler - ve ayrıca kase ve vazo gibi bazı ev eşyaları yapılmıştır. İrlandalı ustalar, boynuz şeklinde trompet yapımında özellikle yetenekliydiler. Tunç Çağı insanları değerli bronz (ve bazen altın) eşyalarını bataklıklarda saklama alışkanlığına sahipti ve bugün hala birçok eser ortaya çıkıyor.

Tunç Çağı insanları basit, biraz ilkel hayatlar yaşadılar, ancak bir çeşit sınıf yapısı öneren kanıtlar var. Altın açıkça çok değerli bir malzemeydi ve daha iyi mezarlık örneklerinde altın nesneler bulundu. Ayrıca, çeşitli bronz mücevher öğelerine damgalanmış veya dahil edilmiş erken tasarımlar ve desenler olduğundan, en azından kısmen moda bilincine sahiptiler. Bununla birlikte, türlerin aksine, bu aynı zamanda insanların daha az görkemli tören veya kutsal yerlerle daha eşitlikçi bir topluma doğru hareket etmeye başladığı zamandı.

Tunç Çağı insanları, yaklaşık 5-6 metre çapında, üzeri sazlarla örtülü, basit ahşap ve kil kulübelerde yaşıyordu. Birçoğunun evin önünde, hem savunma önlemi olarak hem de hayvanların başıboş dolaşmasını önlemek için kullanılan, dairesel bir ahşap çit vardı. ‘fulacht fian’ adı verilen toprakta, ateşte dinlenmiş sıcak taşlarla kaynatılan suyla dolu çukurlarda pişirdiler. Bu pek olası görünmüyor, ancak deneyler bu yöntemi kullanarak suyun sadece 30 dakikada doğru sıcaklığa ulaşacağını ve 4,5 kg'lık bir koyun budunu 4 saatten daha kısa bir sürede pişireceğini kanıtladı.

Tarım, insanların kendi kendilerini beslemelerine ve diğer yerel çiftçilerle bazı şeyleri takas etmelerine izin verdiği için insanların yaşamlarının birincil odak noktasıydı. Tunç Çağı boyunca ova ormanları, hayvanların otlatması veya ekin yetiştirmesi için yer açmak için temizlendi. İnsanlar kendilerine ve yakın ailelerine bakıyorlardı, ancak ticaret veya ünlü zanaatkarlar olarak diğerlerinden daha zengin olan bazı insanlar olmasına rağmen, böyle bir "sınıf sistemi" yoktu.

Mezar Mezarları ve Tören Alanları

Ölüleri gömme uygulaması, İrlanda'da Bronz Çağı ile başladı ve bronz aletleri, silahları ve mücevherlerinden sonra günümüze kalan hayatlarının en önemli izi. Dönem, daha sonra toprakla kaplanan vücut için bir tür sığınak oluşturmak üzere büyük taş levhaların yerleştirildiği önceki çağın megalitik mezarlarından uzaklaştı. Bunun yerine, Tunç Çağı insanları genellikle topraktan kazılmış ve taş levhalarla veya kama mezarla kaplı bir çukur olan sanduka mezar olmak üzere iki tür mezardan birini kullandılar; daralan bir taş odasından oluşan megalitik bir mezarın çok daha küçük bir versiyonu. toprakla kaplı kama şeklinde. Mezarlar genellikle güney batıya bakmaktadır ve bugün İrlanda'nın her yerinde ziyaret edilebilecek birçok örnek bulunmaktadır. Mezarlar genellikle içlerinde çanak çömlek ile bulunmuştur.

Tunç Çağı'nda insanlar defin ritüellerinin yanı sıra dini inançları da benimsemeye başladılar. Belirli inançlar hakkında pek bir şey bilinmiyor, ancak yılın belirli zamanlarında büyük açık hava törenleri düzenlediklerini gösteren çok sayıda kanıt var. Törenler henges (bir toprak sırtı ile çevrili 100 ila 200 metre genişliğinde dairesel alanlar) veya dairesel şekli oluşturmak için aralıklarla yerleştirilmiş büyük dik taşlarla taş dairelerde yapılırdı. Her ikisinde de yakılmış hayvan ve insan kalıntıları bulunmuştur ve taş daireler söz konusu olduğunda, daireye teğet olarak yerleştirilmiş bir dizi taş da sıklıkla görülür.

Tıpkı günümüzde olduğu gibi, Tunç Çağı insanları da sıklıkla takı takarlardı. Mücevher günümüzde her şeyden çok bir moda aksesuarı iken, bu dönemde birincil işlevi bir kişinin toplumdaki zenginliğini veya statüsünü göstermekti. Ancak bronz zaten her yerdeydi, bu yüzden toplumda en saygın insanlar aslında bronz yerine altın takılar takarlardı.

Ancak Tunç Çağı halkının taktığı takılar, günümüzde popüler olan yüzük, kolye ve küpelere hiç benzemiyordu. En yaygın öğelerden biri, dövülmüş ve şekillendirilmiş çok ince ve düz altın levhalardan yapılmış, hilal şeklinde büyük bir yaka olan lunula olarak adlandırıldı. Daha sonra repousse adı verilen bir teknikle çeşitli desenlerle süslenmişler, yani metali arkadan çentikleyerek önü kalkmış, bir rölyef etkisi yaratmıştır. Birçoğu ayrıca doğrudan yüzeye oyulmuş bir şerit (veya zikzak) tasarımı içeriyordu. İrlanda çevresinde 80'den fazla lunula örneği bulunmuştur.

Teknikte ilkel olmasına rağmen, Tunç Çağı mücevherlerine bakmak hala güzel. Neyse ki, İrlanda kırsalındaki bataklıklarda keşfedilen parçalar zamana çok iyi dayandı ve onları Dublin'deki İrlanda Ulusal Müzesi'nin muhteşem koleksiyonunda görebilirsiniz, tıpkı binlerce yıldır olduğu kadar parlak ve ışıltılı. Yıllar önce.


Öne Çıkan Kitaplar

Bir Amerikan dul hesabı Büyük Kıtlığın arifesinde 1844'te İrlanda'da yaptığı seyahatlerden:

New York'tan yola çıkarak İrlandalı yoksulların durumunu belirlemek ve neden bu kadar çok kişinin kendi ülkesine göç ettiğini keşfetmek için yola çıktı.

Bayan Nicholson'ın köylüler arasındaki turuna ilişkin hatıraları hâlâ ifşa ve kavrama bugün.

Yazar, 1847'de İrlanda'ya döndü ve 49 kıtlık yardımı ve bu deneyimleri oldukça üzücü:

Annals of the Famine in Ireland, Asenath Nicholson'ın İrlanda'nın Welcome to the Stranger'ının devamı niteliğindedir. Cesur Amerikalı dul, savaşın ortasında İrlanda'ya döndü. Büyük Kıtlık ve yoksullar ve açlar için yardımın düzenlenmesine yardımcı oldu. onun hesabı Olumsuz bir kıtlık tarihi, ancak kişisel görgü tanığı ifadesi sebep olduğu acılara. Bu nedenle musibet gerçeğini çok daha açıklayıcı bir şekilde aktarır. Kitap Kindle'da da mevcut.

The Ocean Plague: or, A Voyage to Quebec in a Irish Exmaging Vessel in 1847'de Dublin'den Quebec'e Atlantik'i geçen Robert Whyte'ın günlüğüne dayanmaktadır. İrlanda göçmen gemisi. Yolculuğuna dair anlattıkları, olaya paha biçilmez bir görgü tanığı sağlıyor. travma ve trajedi birçok göçmenin yeni hayatlarına giderken yüzleşmek zorunda kaldığı Kanada ve Amerika. Kitap Kindle'da da mevcut.

Amerika'daki İskoç-İrlandalı, dayanıklı cins Amerika'da kadın ve erkek olarak tanınmaya başlayan kadın ve erkeklerin &lsquoScotch-İrlandalı&rsquo, on yedinci yüzyılda İrlanda'nın kuzeyinde dövüldü. İçinde bulunulan koşullarla ilgilidir. büyük göç Yeni Dünya'ya başladı, bunların karşılaştığı denemeler ve sıkıntılar zorlu Amerikan öncüleri ve ülkenin siyaseti, eğitimi ve dini üzerinde uygulamaya başladıkları kalıcı etki.


Baltalar için Taş Kalıp ve Antik İrlanda'dan Bronz Balta - Tarih

ÖZ
GEÇ S TON YAŞI EKSENLER VE KELLER
STİL ÇEŞİTLİLİĞİ
DÜNYA ÇAPINDA

Tahmini 35.000 YIL ÖNCE, BUGÜNE KADAR

Bu makale, dünyanın farklı bölgelerinden bir zamanlar kulplara takılan birkaç taş balta örneğini göstermekte ve açıklamaktadır. Bir ucunda kesme kenarı ve diğer ucunda bir saplama elemanı ile temel biçim ve işlev olarak ne kadar benzer olduklarını gösterirler. Ama aynı zamanda taş baltaların tasarımının ne kadar değişken olduğunu da gösteriyorlar.

"Taş örnekleri (Smithsonian koleksiyonunda) arasında çok geniş bir boyut aralığı vardır, en büyüğü 30 pound'dan daha ağır ve en küçüğü ise sadece bir ons ağırlığındadır." -------12, Frederick Webb Hodge, "Handbook Of Amerika Yerlileri Kuzey Meksika, cilt. Ben," Smithsonian yayını, s. 121.
"""quotcelt" terimi, bir ucunda ortalanmış kenarlı, yivsiz, konik, öğütülmüş taş bir baltayı belirtmek için kullanılır. Ortalama bir boyut kabaca 3 ila 6 inç (8 ila 16 cm) uzunluğundadır-------." ---------99, Errett Callahan, "Celts And Axes, Kelts In The Pamunkey And Cahokia House Building Projects ," İlkel Teknoloji Dünya Becerileri Kitabı, P. 95.
"İlk tarımcılar bölgeye girdiğinde Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'nın geniş alanlarının ormanlarla kaplı olduğu tartışılmaz gerçeği, araziyi ekime açmak için derhal bazı prosedürlerin uygulanması gerektiği anlamına geliyordu." ------73, John Coles, "Deneyle Arkeoloji", s. 19.
"Ormanın temizlenmesi, büyük ölçüde insan tarafından kontrol edilen bir manzaraya giden ilk adım olduğu için, insanın çevresi üzerindeki ilk büyük etkisini temsil ettiği söylenebilir." -------73, John Coles , "Deneyle Arkeoloji" s. 19.
"Birden fazla yivin yaygın olduğu Pueblo ülkesi dışında, iki veya daha fazla yivli eksenler nadirdir." ---- -1912, Frederick Webb Hodge, "Handbook Of American Indians North Of Mexico, cilt. Ben," Smithsonian yayını, s. 121.
"Saha araştırmaları, Neolitik yerleşim yerlerinden çok miktarda taş kesme aleti üretti ve Sovyetler Birliği'nin bazı bölgelerinin son derece zengin olduğu kanıtlandı. Standart arkeolojik yayınlarda bu aletler, eksenler, keskiler ve keskiler olarak ayrılır." ---------1970, SA Semenov, "Prehistoric Technology, An Experimental Study Of The Old Tools And Artifacts Of The Old Tools And Artifacts from Traces from Traces And Artifacts İmalat ve Aşınma," s. 126.
"Avustralya taş baltaları genellikle bir dolerit, diyorit veya bazalt başlı, kenarları taşlanmış, etrafını saran yarma ağaç sapına bir yapıştırıcıyla bağlanmış.---- bunlar vazgeçilmez bir aletti, yaygın olarak ağaçtan bal veya sıçan elde etmek için kullanılıyordu. oyuklar, kesik ayaklar, ağaç gövdelerinde, barınaklar veya kanolar için kabukları çıkarın veya ahşap aletler için boşlukları kesip giydirin" ---------2013, Mike Smith, "The Archeology Of Australia's Deserts," s. 288.
"İlginç bir şekilde, son araştırmalar sırasında (Güney Hindistan'daki Sanakallu-Kupgal'daki Neolitik yerleşim yerlerinde) ele geçirilen 600.000 taş eserden büyük çoğunluğu (yüzde 80 ila 90) iki yüzeyli kenar-zemin eksenlerinin imalatından dolerit kalıntısını içeriyordu" - ------2007, Adam Brumm, Nicole Boivin, Ravi Korisettar, Jinu Koshy ve Paula Whittaker, "Neolitik Güney Hindistan'da Taş Balta Teknolojisi: Sanganakallu-Kupgal Bölgesinden Yeni Kanıt, Orta Doğu Karnataka," Asya Perspektifleri, Cilt. 46, No.1 Yay, P. 66.
"Güney İskandinavya'da, on binlerce çakmaktaşı baltanın kurtarılması onları Neolitik (MÖ 4.000-2.000) en yaygın alet türlerinden biri haline getiriyor" --------2011, Lars Larsson, "The Ritual Use Of Axes ," Taş Balta Çalışmaları III, P. 203.GEÇ TAŞ DÖNEMİ EKSENLER & KELLER
STİL ÇEŞİTLİLİĞİ
DÜNYA ÇAPINDA

Tahmini 35.000 YIL ÖNCE, BUGÜNE KADAR

Saplarda kullanılmak üzere tasarlanmış yivli ve yivsiz taş balta başları dünyanın hemen her yerinden rapor edilmiştir. Kuzey Amerika'dan Hindistan'a ve aradaki çoğu kara kütlesine. Tarım toplumlarının gelişmesiyle birlikte kullanımları, özellikle toprağı temizlemek için arttı.


BÜYÜTMEK İÇİN RESME TIKLAYIN
EKSEN VE KELEPÇELER
AFRİKA, AVRUPA, AMERİKA ve YENİ GİNE


BÜYÜTMEK İÇİN RESME TIKLAYIN
BALTA & KELLER
GAZLAMA VE DÖKÜLME İLE YAPILMIŞTIR
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, GUATEMALA, & DANİMARKA


Keltler
PERKÜSYON FLAKING TARAFINDAN YAPILMIŞTIR
GUATEMALA, DANİMARKA & AFRİKA


BÜYÜTMEK İÇİN RESME TIKLAYIN
ÇOK BÜYÜK CELT
AFRİKA


T ŞEKLİ EKSENLER
GÜNEY AMERİKA


BÜYÜTMEK İÇİN RESME TIKLAYIN
Keltler
(YİVSİZ EKSENLER)
İSVİÇRE
NEOLİTİK


SAPLI KELLER
PANAMA


FOTOĞRAF KREDİSİ, PETE BOSTROM & amp LİTİK DÖKÜM LABORATUVARI ORİJİNAL GÖRÜNTÜLER KOLEKSİYONU
BİLGİSAYAR DEĞİŞTİRİLEN GÖRÜNTÜ
OLUKLU BALTA
AVUSTRALYA


BÜYÜTMEK İÇİN RESME TIKLAYIN
OLUŞLU EKSENLER
DÜNYA ÇAPINDA

1888, Holmes, William H., "Chiriqui Eyaletinin Antik Sanatı", Smithsonian Enstitüsü Sekreterine Etnoloji Bürosu'nun Altıncı Yıllık Raporu.
1912
, Hodge, Frederick Webb "Amerikan Yerlilerinin El Kitabı Kuzey Meksika, cilt. Ben," Smithsonian yayını.
1970
, Semenov, S. A., "Tarih Öncesi Teknoloji, En Eski Aletler ve Eserler Üzerine Deneysel Bir Çalışma ve İmalat ve Aşınma İzlerinden Bulunan Eserler."
1973
, Coles, John, "Deneyle Arkeoloji" s. 19., John Coles, "Deneyle Arkeoloji".
1983, Morse, Dan F. & Morse, Phyllis A., "Merkez Mississippi Vadisi Arkeolojisi."
1985, Agrawal, D. P., "Hindistan Arkeolojisi."
1999, Callahan, Errett, "Keltler Ve Baltalar, Pamunkey ve Cahokia Evi İnşa Projelerinde Keltler," İlkel Teknoloji Dünya Becerileri Kitabı.
2007, Brumm, Adam, Boivin, Nicole, Korisettar, Ravi, Koshy, Jinu ve Whittaker, Paula, "Neolitik Güney Hindistan'da Taş Balta Teknolojisi: Sanganakallu-Kupgal Bölgesinden Yeni Kanıt, Orta Doğu Karnataka," Asya Perspektifleri, Cilt. 46, No.1 Yay.
2010, Ghosh, Subir, "35.500 Yıllık Balta, Dünyanın En Eski, Avustralya'da Bulundu," Dijital Dergi.
2011, Larsson, Lars, "Baltaların Ritüel Kullanımı" Taş Balta Çalışmaları III.
2013, Smith, Mike, "Avustralya'nın Çöllerinin Arkeolojisi."


Baltalar için Taş Kalıp ve Antik İrlanda'dan Bronz Balta - Tarih

İrlanda'nın büyük bir kısmının buz tabakalarıyla kaplı olduğu Paleolitik (Eski Taş Devri) dönemde İrlanda'da insanlığın varlığını gösteren net bir kanıt henüz ortaya çıkmadı. Drogheda, Co. Louth yakınlarındaki Mell'deki çakıl yataklarından elde edilen çakmaktaşı pulu, İrlanda'da bulunan bilinen en eski eserdir. Başka bir yerde, belki de MÖ 300.000 ila 400.000 arasında biçimlendirildi, daha sonra İrlanda kıyılarına yakın bir buz tabakası tarafından biriktirildi. MÖ 12000'den itibaren, buz tabakaları eridi ve ormanlık alanlar gelişti, bu da İngiltere ve anakara Avrupa'dan kara köprüleri yoluyla İrlanda'ya göç eden vahşi yaşam için bir yaşam alanı sağladı. MÖ 7000 civarında, ilk İrlandalı yerleşimciler hayvanları, özellikle de yaban domuzlarını avlıyor, yabani bitkiler ve kabuklu deniz ürünleri topluyorlardı ve göllerde, nehirlerde ve denizde balık tutuyorlardı.

İrlanda'daki en eski yerleşim yerlerinde yapılan kazılar, kompozit zıpkın benzeri aletlerde kullanılan mikrolitler olarak adlandırılan küçük bıçaklar ve çakmaktaşı ve çört noktaları üretti. Sıyırıcılar ve taş baltalar da kullanılmıştır. MÖ 4500 civarında, Bann pulları adı verilen daha büyük pul aletler (çoğu İrlanda'nın kuzeyindeki Bann Nehri kıyılarında bulunduğundan bu adla anılır) daha önceki biçimlerin yerini aldı ve cilalı arduvaz veya çamurtaşı mızrak uçları ortaya çıktı.

MÖ 3700 civarında, ilk tarım yerleşimleri kurulmuştu. Tarım, ithal edilen evcil sığır, koyun ve keçilere ve buğday ve arpa gibi tahıllara dayanıyordu. Çakmaktaşı bıçaklı oraklar, semerlerde un haline getirilen tahılları hasat etmek için kullanıldı. Çiftçiler dikdörtgen ahşap evlerde yaşıyorlardı ve ev eşyaları arasında depolama ve yemek pişirmek için kullanılan çanak çömlekler bulunurken, çakmaktaşı cirit başları, ok uçları, bıçaklar, bıçaklar ve kazıyıcılar çeşitli işlevler için kullanılıyordu. Taş baltalarının taş ocağı ve üretimi için fabrikalar bilinmektedir. Bazı baltaların törensel işlevleri olabilirken, balta tılsımlarının takılması ve baltaların definlerde bırakılması onların önemli durumlarını doğrular gibi görünmektedir.

Portal mezarlar, mahkeme mezarları ve geçit mezarları gibi megalitik (büyük taş) mezarlar toplu gömü için kullanılmıştır. Bu sergi, birkaç yıkık mezarın süslü taşlarını içeren yeniden inşa edilmiş bir geçit mezarını sergiliyor. Ancak bu taşların üzerindeki dekoratif motiflerin kesin önemi kaybolmuştur. Çömlekler, topuz başları, küçük cilalı taş toplar, boncuklar, tılsımlar ve kolyeler, doğurganlık ritüelleriyle ilişkili olabilecek fallik şekilli taşlar ve kemik iğneleriyle birlikte ritüel olarak ölülerle birlikte bırakılırdı. Neolitik (Yeni Taş Devri) dönemin sonlarına doğru, toprak ve ahşaptan dairesel tören mahfazaları inşa edilirken, yassı tabanlı çanak çömlek ve yeni bir çakmaktaşı ok ucu biçimi ortaya çıktı. En eski bozulmamış İrlanda gemisi, Addergoole Bog, Lurgan, Co. Galway'den MÖ 2500 civarında bir meşe ağacının gövdesinden oyulmuş devasa bir kayıktır. Bu zaman zarfında, İrlanda'ya metal işleme bilgisi, tüm Avrupa'da erken metal işçiliği ile bağlantılı olarak bulunan Beaker Ware adlı farklı bir çanak çömlek türü ile birlikte tanıtıldı. Ahşaptan oyulmuş benzer kaplar gibi bazen çıkıntılı ayaklı seramik kaseler de bilinmektedir.

Mount Gabriel, Co. Cork'ta, Erken Tunç Çağı'na tarihlenen madenlerde bulunan ekipmanlar arasında, ışık sağlamak için ahşap kazma, kürek, taş mauller ve reçineli ağaçtan sivriltmeler vardı. İrlanda'da üretilen en eski metal nesneler, tek parça taş kalıplarda kolayca dökülebilen ve çekiçle sertleştirilebilen yassı saf bakır baltalardı. Daha sonra, bunlar iki parçalı taş kalıplarla değiştirildi ve artan karmaşıklıktaki alet ve silahların yapılmasına izin verildi. Bir başka gelişme, bronz üretmek için bakırın kalay ile karıştırılması süreciydi. Diğer ürünler arasında bıçaklar, hançerler, oraklar, bızlar, mızrak uçları, usturalar ve teberler (uzun bir tahta direğe bağlı hançer benzeri bir bıçak) vardı.

En eski metal ustaları, kama mezarlar olarak bilinen megalitik anıtlara gömüldü. Bununla birlikte, MÖ 2200 civarında, bunların yerini bir veya daha fazla kişinin ya basit çukurlara ya da bazen mezarlıklarda kümelenmiş olarak bulunan sanduka olarak bilinen taş kaplı mezarlara ayrı ayrı gömülmeye başlandı. Daha önceki gömme uygulamalarına uygun olarak, kalıntılar yakıldı, ancak yeni bir gelişmede, genellikle çömelmiş bir konumda yanmamış cesetler de gömüldü. Yemek Kapları olarak bilinen ve çok nadiren başka kişisel eşyalarla bilinen son derece süslü kaplar ölülere eşlik ederdi. Yavaş yavaş, kremasyon bir kez daha popüler hale geldi ve yanmış kemikler, mezarlarda ters çevrilen urne adı verilen büyük süslü kaplara yerleştirildi. Vazo, Encrusted, Collared ve Cordoned gibi farklı türde çömlekler kullanılmış ve bazı durumlarda yanlarına Yemek Kapları ve Tütsü Bardakları adı verilen minik kaplar, bazen de hançerler, boncuklar, toplu iğneler ve tören taşı savaş baltaları eşlik etmiştir.

MÖ 1200'den itibaren, iklimsel bozulma ve diğer faktörler, bir gelişme ve yenilik dönemiyle sonuçlandı. Ölüler yakılır ve bazen süslenmemiş çömleğe yerleştirilir, genellikle küçük halka hendeklerin ortasına gömülürdü. Metal ustaları mızrak uçları, meçler, palstave olarak bilinen tipte baltalar ve bir dizi daha küçük alet yaptılar. MÖ 900'den sonra çok sayıda silahın, özellikle de kılıçların üretimi ve yığınların birikmesi, bir şiddet ve belirsizlik dönemini düşündürür. Kalkan, kazan, mızrak ve balta gibi diğer silah ve aletlerin yanı sıra keski, oyuk, zımba, cımbız, orak ve bıçak gibi aletler de üretildi. Bronz boynuzlar kalıplara dökülmüştür ve bunlar İrlanda'dan bilinen en eski müzik aletleri arasındadır. Ham, kaba yapılmış çanak çömlek, yemek pişirmek, depolamak ve ölülerin yakılmış kemikleri için kap olarak kullanıldı. Ahşap yollar bataklıkların üzerine inşa edildi ve Doogarrymore, Co. Roscommon'da, MÖ 400'de kullanılan bir arabadan iki ahşap tekerlek, böyle bir yol ile bağlantılı olarak bulundu.


Baltalar için Taş Kalıp ve Antik İrlanda'dan Bronz Balta - Tarih

[3] Metalin keşfi insanlık tarihinde önemli bir olaydı. Bu, istenen herhangi bir şekle kalıplanabilen ilk malzemeydi. Ek olarak, metal taştan çok daha güçlüydü ve çok daha etkili kullanımlara konulabilirdi. İnsanlığın yaygın olarak kullandığı ilk metal, bakır ve kalay alaşımı olan bronzdu. Bu yeni teknoloji Avrupa'ya MÖ 4000 civarında ulaşmış olsa da, 2000 yıl daha İrlanda'ya ulaşmadı. Fransa'dan gelen yerleşimciler MÖ 2000 civarında İrlanda'ya geldiler ve onlarla birlikte çalışan Bronz bilgisini getirdiler ve mevcut sakinler ticareti onlardan öğrendi. Yavaş yavaş bu bronz işçi yerleşimcilerin kültürü, Neolitik İrlandalılarınkiyle birleşti ve İrlanda Bronz Çağı'nı doğurdu.

Metal İşleme: İrlanda, nispeten zengin bakır yataklarıyla kutsanmıştı ve bu da adada büyük miktarlarda bronz üretilmesine izin veriyordu. Bununla birlikte, bakır açısından zengin alanlar, Neolitik çağda önemli malzeme kaynakları olan alanlarla mutlaka örtüşmüyordu. Bu nedenle, İrlanda'daki odak noktaları, örneğin batı Munster gibi bazı durumlarda nispeten önceki faaliyetlerden yoksun olan bölgelere taşındı.

Bakırın kendisi çıkarıldı. Cork ilçesindeki Gabriel Dağı'nda, Avusturya dışında Avrupa'nın herhangi bir yerinde bilinen birkaç Tunç Çağı madeninden biri yer almaktadır. 1500BC ile 1200BC arasına tarihlenen, yamaca yaklaşık 5 ila 10 metre uzanan 25 sığ maden kuyusundan oluşur. Madenlerin içinden elde edilen kanıtlar, bakır cevherinin muhtemelen madenin içinde ateş yakılarak çıkarıldığını ve daha sonra maden duvarları ısındığında, üzerlerine su sıçradığını ve böylece cevherin parçalandığını ve daha sonra çıkarılabilir olduğunu gösteriyor. Adanın güneybatı ucundaki Cork ve Kerry ilçeleri İrlanda bakırının büyük kısmını üretti ve bu dönemde ilçelerin birlikte 370 ton bakır ürettiği tahmin ediliyor [3 s114]. Şimdiye kadar bulunan tüm Bronz Çağı eserlerinin bu toplamın yaklaşık %0,2'sini oluşturduğu gerçeği göz önüne alındığında ve yıllar içinde yok edilmiş veya kaybolmuş olanlara rağmen, İrlanda'nın Tunç Çağı boyunca çok fazla bakır ihraç ettiği görülüyor. Buna karşılık, İrlanda'da çok fazla kalay yoktur ve bronz yapmak için gerekli olan kalayların çoğu şu anda İngiltere'den ithal edilmiş gibi görünmektedir.

Bakır neye dönüştü? Çoğu bronz baltalar haline getirildi. Bakır oldukça yumuşak olmasına rağmen, bronz yapmak için onunla alaşım yapılan kalay onu daha güçlü hale getirir ve bileme gerektirmeden önce daha uzun süre kullanılabilir. Bir kısmı tunç, bir kısmı da hançer yapmak için kullanılmıştır. Bu öğelerden birkaçı geometrik desenlerle bezenmiştir. Tunç Çağı, özellikle insanları öldürmek için tasarlanmış silahların üretiminde belirgin bir artış gördü. Tunç Çağı'nın sonlarına doğru, bazen döküm bazen de dövülmüş bronz sacdan çok karmaşık parçalar üretiliyordu. Örnekler arasında kazanlar ve boynuzlar sayılabilir.

Telif hakkı sahibinin isteği üzerine resim kaldırılmıştır.

Bronzu kalıplama teknolojisi, Bronz Çağı boyunca gelişti. Başlangıçta, bronz, soldaki gibi içi boş bir taşa dökülerek parçalar döküldü. Çıkarıldığında, bu balta başı dar ucunda tahta bir sapa takılırken, geniş, kavisli ucu bıçak haline gelirdi. Orta Tunç Çağı'nda insanlar, iki oyuk taşın bir araya getirildiği ve metalin üstteki bir boşluğa döküldüğü iki parçalı kalıplar icat etmişti. Bu, hançer gibi daha karmaşık parçaların üretilmesine izin verdi. Tunç Çağı'nın sonunda, insanlar, dökmek istedikleri şeyin mum veya yağlı modellerini yapıyorlardı, etraflarına kil koyuyorlardı ve ardından mumu eritmek için kili ısıtıyorlardı. Daha sonra metali döktüler ve sertleştikten sonra kili ufaladılar.

Neolitik dönemde kullanılan arazi, orman örtüsünden arındırılmış yayla alanlarıydı. Ova alanları hala büyük ölçüde ormanlıktı. Bununla birlikte, Tunç Çağı'nın sonu, iklim koşullarında genel bir gerileme ile aynı zamana denk gelmiş ve İrlanda'ya daha yağışlı ve daha soğuk koşullar getirmiştir. Zaten aşırı kullanımdan asitlenen yüksek arazilerin çoğu, tarım açısından çok fakir olan turba bataklıklarına dönüştü. Neolitik dönemde ekilebilir arazi olan Mayo'daki Ceide Tarlaları gibi yerler, ilerleyen battaniye bataklıklarıyla kaplandı. Bu battaniye bataklıkları, ormansızlaşma ve aşırı otlatma nedeniyle yüksek arazilerde yaratılmıştı, ancak daha yağışlı hava, onların yokuş aşağı daha da genişlemesine neden oldu. (Belfast, Queen's Üniversitesi'nden Prof. Mike Baillie, iklim değişikliğine doğal afetlerin neden olduğuna inanıyor. Bakınız: http://www.knowledge.co.uk/sis/abstract/baillie.htm.)

Bununla aynı zamanda İrlanda'nın nüfus yoğunluğu artıyordu ve bu da arazi üzerindeki baskıyı artırıyordu. Tek çözüm, ova ormanını devirmekti, ancak bunun için daha iyi araçlar gerekiyordu ve bronz baltaların icadı bu sorunu çözmek için tam zamanında geldi. Böylece İrlanda'daki Tunç Çağı, İrlanda'nın önümüzdeki yüzyıllarda sistematik olarak temizlenen ova ormanları için sonun başlangıcını işaret ediyor. Buzul çağının bıraktığı sayısız ova gölünün çoğu da turba tarafından boğulmaya başladı ve bugün İrlanda ovalarının birçok bölümünü karakterize eden yükseltilmiş bataklıkları oluşturdu. As the lakes turned to bog, so the Bronze Age Irish began to build wooden trackways over the bogs, some of which have been found in modern times. A large number of 'hoards' have been found dating from this period - collections of valuables deposited in bogs. The reason why so many people hid their valuables is uncertain, but it is possible that a deteriorating climate may have led to famine and an impulse to hoard valuables. Or perhaps it was simply a custom to place 'offerings' in the bogs.


Bronze Age Megaliths and Tombs [1,2,3]

Single Burials: In eastern Ireland, the people moved away from the traditional megalithic types of tomb, which typified the Neolithic, opting instead for simple pits, or cists containing ashes or even skeletons. Hundreds of such cists have been found in all parts of Ireland, dating between 2000 and 1500BC, but their numbers are greater in Ulster and Leinster. Many of these graves have been found with pottery. Some have postulated that society became more egalitarian in this period, resulting in fewer massive burials such as Newgrange.

Wedge Tombs: In the west of Ireland, a new kind of tomb appeared, possibly built by settlers from France who may have been the first of the groups who would become known as the Celts. So-called Wedge Tombs consist of a narrowing stone chamber covered by a mound of earth. The single entrance almost invariably faces south-west. The most common megalithic feature in Ireland, they are found in western Ulster, Connaught and Munster although there is a huge concentration of 120 examples in a small area of northern county Clare. The wedge tombs in Kerry and Cork are the first megaliths to be found in those areas and this is possibly due to the presence of copper ore in that area and subsequent surge in population. Alternatively, as the Wedge Tombs are found primarily in upland areas they may have been the product of a group of pastoralists who grazed flocks on the uplands of western Ireland, before they turned into bog. The picture above shows Baur South wedge tomb [1].

Henges: A henge is an earthen circle, probably used for ceremonial purposes. Sometimes constructed around or beside previous Neolithic megaliths, henges were constructed in Ireland in a broad period beginning around 2000BC. By far the highest concentration is in the Boyne Valley of county Meath, already home to the great passage tombs of Knowth and Newgrange. However there are other examples in counties Roscommon, Sligo, Clare, Limerick, Kildare and Waterford. There is a famous and well-preserved henge called the Giant's Ring at Ballynahatty, on the edge of Belfast in county Down (see picture on right. By Barry Hartwell). Henges were constructed by scraping soil from the centre of the circle to form a ridge all around. These henges can measure 100 to 200 metres (330 to 660 feet) across. Within the henges archaeologists have found the systematically cremated remains of animals as well as evidence of wooden and stone posts. This indicates that henges were centres for a religious cult which had its heyday in the first half of the Bronze Age. Henges are also found in Britain.

Stone Circles: Towards the end of the Bronze Age, there appeared another type of ceremonial structure, the Stone Circle. There were constructed in Ireland as well as Britain, and were constructed in large numbers, but mainly concentrated in two small areas. The first is in the Sperrin Mountains of counties Londonderry and Tyrone, while the second is is in the mountains of counties Cork and Kerry. Although both are circles of stone, they are distinctive from one another. The Ulster group are larger, but more irregular and composed of smaller stones. Frequently, a row of stones is set at a tangent to the circle. The most significant example is Beaghmore, near Cookstown in county Tyrone. In the Munster group, the circles are made from larger stones and are associated with stone rows and standing stones. The purpose of stone circles is almost certainly ceremonial. The picture on the right shows a stone circle at Bohonagh, county Cork (image by Dept of Arts, Culture and the Gaeltacht).


Everyday Life in Bronze Age Ireland [2,3]

Houses: It seems that the Bronze Age Irish lived in houses that were similar to those of the Neolithic that is, rectangular or circular houses constructed from timber beams with wattle-and-daub walls and thatched roofs made from reeds (there is evidence from Carrigillihy, county Cork that some stone houses may have been built [3], but this seems dubious). The circular houses would have been from 4 to 7 metres (13 to 23 feet) in diameter and supported by a central post. Some other houses may have been constructed from sods of earth placed within a wooden frame. Many houses would have had a circular wooden fence making an enclosure in front of the house. There was sometimes a circular ditch around the whole property which was both defensive and kept animals in.

Cooking: If you look carefully and in just the right places, you may see a horse-shoe shaped mound faintly discernible in an otherwise flat field. If so, there is a good chance that you are looking at a Bronze Age cooking place (fulacht fian in the Irish language). A wood-lined trough was dug in the ground and filled with water. Beside the trough, a fire was lit and stones heated in the fire. These stones were then thrown into the water. Once it was hot enough, meat could be boiled in the water. The broken, used stones were hurled off to one side and formed, over the course of some years, the distinctive horseshow mound. These fulacht fian are very common in Ireland, particularly in the south-west. Experiments have shown that the water can be brought to the boil in 30 minutes by this method, and a 4.5kg leg of mutton was successfully cooked in just under 4 hours. Geoffrey Keating, an historian writing in the 17th century, has first-hand accounts of this method of cooking being used in Ireland as recently as the 1600s AD. His account also seems to suggest that the method was also used to heat water for washing.

Dilim: We cannot know what language that the Bronze Age people of Ireland spoke. When the Celts arrived in Ireland at the end of the Bronze Age, they brought a central European language with them that must have been heavily influenced by the native language or languages of Ireland. It was these Celtic languages that would be the origins of the modern Irish language. While Bronze Age language would be totally incomprehensible to an Irish speaker of today, it may well be one of its distant roots.

Agriculture: Agriculture continued much as it did in the Neolithic, albeit on a larger scale. More lowland forests were cleared to make farmland which was used for grazing or for growing cerial crops. With the climatic downturn in the Bronze Age, getting a living from the land may have been harder than in the Neolithic. However, the use of metal tools probably offset any disadvantage.

War: As the population grew, the average Bronze Age farmer is likely to have traded with nearby farming communities. However, population pressures may also have sparked off wars between communities. Bronze weapons are the first that seem to have been designed with humans in mind.

Referanslar:
[1] A Weir, "Early Ireland: A Field Guide", Blackstaff Press, 1980
[2] G. Stout and M. Stout, writing in the "Atlas of the Irish Rural Landscape", Cork University Press, 1997, pp31-63
[3] P Harbinson: "Pre-Christian Ireland, from the First Settlers to the Early Celts", Thames and Hudson, 1994


Archaeology for Kids Stone, Bronze, Iron Age

The Stone Age, the Bronze Age, and the Iron Age are three period of history identified by the way people made tools and weapons. Different ancient civilizations developed at different speeds. So you might have one group of early people using bronze tools, while another group was still using stone tools. Those with better tools had a much easier time conquering other groups of people. The material used to make tool and weapons most definitely had an influence on daily life in ancient times.

Stone Age man did not have sharp claws or strong sharp teeth. He was not larger or stronger than other animals. He could not run like a deer or an antelope. To survive, early man invented and created stone and bone weapons and tools. With these tools, early man could kill and trap those animals he needed for food. With stone axes and spears, he could defend against those animals that thought o might be food. Since many of the tools he created were made out of stone, this is called the Stone Age. The Stone Age is considered to have begun about two million years ago, and ended sometime after the end of the last ice age about ten thousand years ago.

The Bronze Age in ancient China started around 1700 BCE. This is when men learned how to mine copper and tin to make bronze weapons. Bronze is a combination of 10% tin and 90% copper. Bronze weapons are much stronger than stone weapons. The discovery of bronze changed a great many things. For one thing, miners and craftsmen were needed to mine tin and copper, to make bronze weapons. That meant farmers had to learn how to produce more food than they needed because not everyone was farming. That meant weavers and potters were needed to clothe the miners and craftsmen, and to provide pottery containers to the farmers to use to store food. There were many new inventions once the Bronze Age began in ancient China. Most people were still farmers, but labor was getting organized.

The Iron Age followed the Bronze Age. This was the period of time when people made tools of iron. Iron tools were stronger than bronze tools. Weapons were more powerful. Iron weapons began in the Middle East and in southeastern Europe around 1200 BCE. They did not show up in China until around 600 BCE.

The Stone Age, the Bronze Age, and the Iron Age are called the three-age system. The years assigned to each of these ages are a guess - they are not accurate because different civilizations developed at different speeds. But looking back through time, each ancient civilization went though a Stone Age (stone tools and weapons), then a Bronze Age (bronze tools and weapons), then an Iron Age (iron tools and weapons). Weapons appeared in different civilizations at different times through invention, trade and conquest. Once better weapons arrived, they made a big difference.

Each improvement in tools and weapons led to other improvements in each civilization, improvements such as new inventions, better production of food, and new or improved goods. These inventions depended upon the type of material discovered and then used. Thus, the material used to make tool and weapons had a great influence on daily life in ancient times.


Bronze was one of the first metals humans used to make tools and weapons. The appearance of bronze implements in the archaeological record indicates the end of the Stone Age in that area.

Producing bronze, a combination of copper and tin, requires a lot of specialized, coordinated effort. First, you must mine or otherwise obtain the raw metals. Then you have to melt, refine and mix the metals. Finally, you must master the technology of making molds to cast the metals into something useful.


Archaeologists excavating the Roman fort at Arbeia in England

Scientists have noted that, when some cultures started to use bronze, they also tended to start living in cities. Cities, supported by agricultural surplus, have different people doing different jobs, and a centralized government to coordinate the work—the exact conditions needed to produce bronze. Thus, bronze may have been factor in the rise of some urban centers.

Bronze also encouraged trade networks. Copper and tin are mined in only a few places. These raw materials were often traded and transported over long distances. The finished products could also be used for trade, or as a form of money.

Merchants and metalsmiths would bury tools of all different shapes and styles in founder’s hoards. They planned to trade or recycle the items later. Sometimes these hoards were lost or forgotten, only to be discovered by archaeologists thousands of years later.


Ancient Irish Weapons, Ornaments, etc.

Torques and Golden Ornaments&mdashSwords, Spear-heads, and Celts of Bronze&mdashWeapons of Stone&mdashSepulchral Urns&mdashQuadrangular Bells&mdashCrooks and Crosiers&mdashCross of Cong&mdashOrnamented Cases for Sacred Writings&mdashWeapons of Iron and Steel

İtibaren A Hand-book of Irish Antiquities by William F. Wakeman

EGARDING the vast number of antiques discovered from year to year (we might almost write daily) in the bogs, beds of rivers, and newly-ploughed lands of Ireland, we cannot help regretting that the feeling which now very generally leads to the preservation of these evidences of ancient Irish civilization, should have slept so long. Let any one inquire of a country watchmaker, of a few years' standing, whether he has ever been offered for sale any antique ornaments of gold or silver, and, in ninety-nine cases out of a hundred, his answer will be, "Yes, many: but, as there was no one to purchase them, I melted them down." If questioned as to their form and character, he will describe rings, fibulae, bracelets, perhaps torques, &c., generally adding that he regretted their destruction, as they were curiously engraved.

Bronze weapons, and articles of domestic use, suffered a similar fate in the foundries. Weapons of stone or iron, being of no intrinsic value, were completely disregarded, indeed it was but very lately that any antiques of the latter material were supposed to remain. At length a few private individuals, of known learning and taste, began to form collections. Fifteen or twenty years ago, antiques in Ireland were much more easily obtained than at present, and their success was very considerable. To form a museum then required neither the expenditure of much time nor money, and the example was soon followed by gentlemen in many parts of the country. Still, however, the destruction was only abated, and few of the collectors were possessed of sufficient knowledge to enable them to discriminate between objects of real national interest, and such as would now be considered unimportant. The Dublin Penny Journal, a weekly publication, in which numerous woodcuts, accompanied with letter-press descriptions of objects of Irish antiquarian interest, were, for the first time, presented to the public, did much to dispel this ignorance. Other publications followed, new collectors appeared, a general interest was excited, and it is to be hoped that, for some years back, there have been few instances of the wanton destruction of any remarkable relic of ancient Ireland. Any attempt to describe in a volume such as this a number of the objects of interest deposited in our public museums, or in the cabinets of private collectors, would prove utterly abortive but a glance at some of the most remarkable of those now preserved in the collection of the Royal Irish Academy, and in that of the College of Saint Columba, at Stackallen, will probably interest some of our readers. The former may be inspected by any visitor, upon the introduction of a member.

The Royal Irish Academy, for the Study of Polite Literature, Science, and Antiquities, was instituted in 1786. Its Museum has been only a few years in progress, yet it comprises the finest collection of Celtic antiquities known to exist. Many of the objects are presentations, others have been merely deposited for exhibition in the Museum, but the great mass of the collection has been purchased by the Academy with funds raised by subscription among its members, and other patriotic individuals, the annual grant from Government being very trifling, and wholly disproportionate to the importance of the Society. A visitor, upon entering the room in which the antiques are shewn, is immediately struck with the rich display of golden ornaments, consisting of torques, collars, crescents, fibulae, &c. One of the torques measures five feet seven inches in length, and weighs twenty-seven ounces and nine penny-weights. A second weighs twelve ounces and six penny-weights. These were discovered in 1810 by a man engaged in the removal of an old bank upon the celebrated Hill of Tara, and they subsequently became the property of the late Duke of Sussex, after whose death they were purchased, and secured to this country, by subscriptions raised chiefly among members of the Academy.

Torques appear to have been common among the Gauls, Britons, and other Celtic people, from a very remote period. Plates of gold, in the form of a crescent, the ends of which are turned off, and formed of small circular pieces of about an inch in diameter, have very frequently been discovered in Ireland. They are generally ornamented with engraved borders, similar in design to the decorations most common upon sepulchral urns but several examples are quite plain, and others are engraved upon one side only. The Academy contains several of these singular antiques. In the same case with the torques is a fine and richly carved bulla, found about a century ago in the bog of Allen.

A second is preserved in the museum of the College of Saint Columba, but it is without ornament.

The Academy Museum contains an example of almost every kind of Celtic ornament of gold hitherto discovered, and several that are unique. The bronze antiques consist of swords, skeans, spear-heads, celts or axes, bridle-bits, spurs, chains, &c. &c., and there are numerous pots, vessels, and other articles of the same period and material. The general form of swords of the bronze age will be best understood by reference to the wood-cut, which represents two of several now deposited in the museum of the College of Saint Columba.

The spear-heads are extremely various in form, but they are generally well designed, and not unfrequently ornamented. As examples we have engraved three from the collection at Stackallen, but there are many specimens, and several of great beauty, in the Royal Irish Academy. The most common weapon in use among the ancient inhabitants of Ireland appears to have been a kind of axe, now generally called a celt. Its material is bronze, and it appeals to have been used contemporaneously with swords and spearheads, of which we have just given examples. The celt is rarely more than seven inches in length, and several have been preserved which measure scarcely an inch and a half. There are two kinds: the most common is flat and wedge-shaped, and appears to have been fixed by its smaller end in a wooden handle the other is hollow, and furnished with a small loop upon one side (see cut 3), through which, it is supposed, a string, securing it to the handle, anciently passed Ancient moulds of sandstone, used in the casting of swords, spear-heads, and celts, such as we have described, have often been found in Ireland.

The museum also contains a fine collection of stone hatchets, arrow and spear heads, and knives of flint, besides a variety of other articles of stone belonging to a very remote and unknown period.

Stone weapons have frequently been found in every county in Ireland but in Ulster especially they are very common. The engravings represent a variety of the stone hammers, and of arrow and spear heads.

There are also in the collection a considerable number of sepulchral urns, several of which may challenge comparison with any hitherto discovered in Great Britain. Our first illustration represents an urn of stone said to have been brought from the mound of Nowth (see page 31), in the county of Meath. Its sides are sculptured with representations of the sun and moon, but otherwise it is not remarkable in its decorations. The dimensions of this urn are,&mdashdepth, nine inches, breadth across the mouth, nine inches and a half, and it is about one foot in height.

Our second example, from a grave at Kilmurry, was presented to the Academy by Thomas Black, Esq. It measures five inches across the mouth, and four in depth, and is formed, as usual, of clay.

The urn represented in the annexed cut was found in the rath of Donagare, in the county of Antrim. It is ornamented in a manner somewhat unusual. The Museum contains several other urns quite perfect, and many fragments variously ornamented, and of great interest but as the space which we can devote to remains of this class is necessarily limited, we are reluctantly obliged to leave them unnoticed.

Among the bronze antiquities, several horns or trumpets, of great size, are remarkable. That they were manufactured by the same ancient people by whom the celts and other brazen weapons were used, there cannot now be a doubt, though Ledwich, Beaufort, and other writers, have assigned them to the Danes. Many specimens have, from time to time, been discovered in this country. There is a record often or twelve having been found together in a bog in the county of Cork. We are told by ancient writers that the Gauls and other Celtic nations were in the habit of using horns and trumpets to increase the din of battle, and it is more than probable that the horns so often found in Ireland, a country rich in Celtic antiquities generally, are of the kind alluded to. A bare enumeration of the various weapons, ornaments, vessels, &c., of the Pagan era, which are preserved in the Academy, and which, it may be remarked, exhibit in their workmanship a degree of excellence generally in proportion to their antiquity, would occupy a greater space than the limits assigned to this notice will allow. Therefore, in order to afford the reader an insight to the character of the collection generally, we shall pass at once to objects of the early Christian period, a class of antiquities in which the Academy is also rich. Among these the ancient quadrangular bells of iron or bronze are, perhaps, not the least interesting. Bells appear to have been used in Ireland as early as the time of St. Patrick. They are mentioned in the lives of most of the early saints, in the Annals of the Four Masters, and in other ancient compositions. Cambrensis, in his Welsh Itinerary, says, that both the laity and clergy in Ireland, Scotland, and Wales, held in such veneration certain portable bells, that they were much more afraid of swearing falsely by them than by the Gospels, "because of some hidden and miraculous power with which they were gifted, and by the vengeance of the saint to whom they were particularly pleasing, their despisers and transgressors were severely punished."*

The bells so highly reverenced by the Irish during the middle ages had severally belonged to some one of the early founders of Christianity in this island, and had been preserved, from the time of the saint, in a monastery which he had originally founded, or elsewhere in the custody of an hereditary keeper.

In like manner the pastoral crooks and crosiers, which had belonged to the early fathers of the Irish Church, appear to have been regarded as holy. Notwithstanding the frequent pillage of Church property by the Danes, and the unsparing destruction of "superstitious" relics during a comparatively late period, numerous examples, remarkable for the beauty of their decorations and the excellence of their workmanship, have been preserved to our own times. There is scarcely any variety in the form of the early crooks they are simply curved, like those used by shepherds, but they usually exhibit a profusion of ornament, consisting of elaborately interwoven bands, terminating generally in serpents' heads, or in some equally singular device. In several specimens, settings formed of stones, or an artificial substance variously coloured, occur, but this is supposed to indicate a comparatively recent date. A visitor to the Academy may inspect several examples remarkable as well for their extreme beauty, as for the excellent state of preservation in which they remain.

The Cross of Cong, the gem of the Academy collection, affords most striking evidence of the advancement which the Irish artificers had made in several of the arts, and in general manufacturing skill, previous to the arrival of the English.

It was made at Roscommon, by native Irishmen, about the year 1123, in the reign of Turlogh O'Conor, father of Roderick, the last monarch of Ireland, and contains what was supposed to be a piece of the true cross, as inscriptions in Irish, and Latin in the Irish character, upon two of its sides, distinctly record: see Irish Grammar, by J. O'Donovan, page 234. The preceding illustration, which is from the pencil of Mr. Du Noyer, an artist whose power and accuracy, as an antiquarian draughtsman, have gained him well-merited distinction, will afford but a very general idea of the original, as the extremely minute and elaborate ornaments, with which it is completely covered, and a portion of which is worked in pure gold, could not possibly be expressed on so reduced a scale. The ornaments generally consist of tracery and grotesque animals, fancifully combined, and similar in character to the decorations found upon crosses of stone of about the same period. A large crystal, through which a portion of the wood which the cross was formed to enshrine is visible, is set in the centre, at the intersection.

The Academy owes the possession of this unequalled monument of ancient Irish art to the liberality of the late Professor MacCullagh, by whom it was purchased for the sum of one hundred guineas, and presented.

Among the more singular relics in the collection, a chalice of stone, the subject of the annexed wood-cut, is well worthy of observation. Though formed of so rude a material, there is nothing in its general form, or in the character of its decorations, to warrant a supposition that it belongs to a very early period. Few chalices of an age prior to the twelfth century remain in Ireland, and any of a later period which have come under the observation of the writer are not very remarkable. A chalice of silver found in the ruins of Kilmallock Abbey, was melted some years ago by a silversmith of Limerick, into whose hands it had fallen. Cups of stone appear not to have been uncommon among the Irish. An ancient vessel of that material, of a triangular form, remains, or very lately remained by the side of a holy well in Columbkill's Glen, in the county of Clare, and another was found last year in the county of Meath, near the ruins of Ardmulchan Church.

The copies of the Gospels, and other sacred writings, which had been used by the early saints of Ireland, were generally preserved by their successors, enclosed in cases formed of yew, or some wood equally durable. Many of those cases were subsequently enshrined, or enclosed in boxes of silver, or of bronze richly plated with silver, and occasionally gilt and in several instances a third case appears to have been added. Sir William Betham, in his Irish Antiquarian Researches, describes several of those evidences of early Irish piety, still extant, and remaining in a high state of preservation. They are the Caah, or Cathach, the Meeshac, and the Leabhar Dhimma.

The Caah, which has been lately deposited in the Museum of the Academy, is a box about nine inches and a half in length, eight in breadth, and two in thickness, formed of brass plates, rivetted one to the other, and ornamented with gems and chasings in gold and silver. It contains, as usual, a rude wooden box, "enclosing a MS. on vellum, a copy of the ancient Vulgate translation of the Psalms, in Latin, consisting of fifty-eight membranes." This MS. there is every reason to believe was written by the hand of St. Columba, or Columbkille, the Apostle of the Northern Picts, and founder of an almost incredible number of monasteries in Ireland, his native country.

A glance at the decoration displayed upon the top of the box will convince the critical antiquary of the comparatively late date of this portion of the relic. The top is ornamented with a silver plate, richly gilt, and divided into three compartments by clustered columns supporting arches. The central space is somewhat larger than the others, and contains the figure of an ecclesiastic, probably St. Columba, who is represented in a sitting posture, giving the benediction, and holding a book in his left hand. The arch of this compartment is pointed, while the others are segmental. The space to the right of the centre is occupied by the figure of a bishop or mitred abbot, giving the benediction with his right hand, while in his left he holds the staff.

The compartment to the left of the central division contains a representation of the Passion. There are figures of angels with censers over each of the side arches. A border, within which the whole is enclosed, is formed at the top and bottom of a variety of fabulous animals the sides represent foliage, and in each angle there is a large rock crystal. A fifth setting of crystal, surrounded with smaller gems, occurs immediately over the figure, which was probably intended to represent St. Columba. The sides and ends of the box are also richly chased. An inscription in the Irish character, upon the bottom, desires "a prayer for Cathbar O'Donell, by whom the cover was made," and for Sitric, the grandson of Hugh, who made * * *

The Caah appears to have been handed down from a very early period in the O'Donell family, of which Saint Columba, the supposed writer of the manuscript which it was made to enshrine, was a member. The Domnach Airgid, also preserved in the Academy, is perhaps the most precious relic of the kind under notice now remaining in the country, as it contains, beyond a doubt, a considerable portion of the copy of the Holy Gospels which were used by Saint Patrick during his mission in Ireland, and which were presented by him to Saint Macarthen. Unfortunately, the membranes of which this singularly interesting manuscript is composed, have, through the effects of time and neglect, become firmly attached to each other but as several have been successfully removed from the mass, it is to be hoped that the whole may yet be examined.

Dr. Petrie, in a valuable paper upon the Domnach Airgid, published in the Transactions of the Royal Irish Academy, has described the manuscript as having three distinct covers: the first, and most ancient, of wood&mdashyew the second of copper, plated with silver and the third of silver, plated with gold. The outer and least ancient cover possesses many features in common with that of the Caah, though it is probably of an age somewhat later. The plated box enclosing the original wooden case is of very high antiquity. See Transactions of the Royal Irish Academy, vol. xx.

While our public and private museums abound in antiques formed of stone, earthenware, glass, bronze, and even of the precious metals, few relics of an early age composed of iron or steel have been found in a state of preservation sufficient to render them of value to the antiquary as evidences relative to the taste, habits, or manufacturing skill of the people or period to which, from their peculiarities, they might be referred. This may in a great measure be attributed to an opinion generally received, that iron is incapable of resisting decomposition for any length of time when buried in the earth, or exposed to atmospheric influences. To a certain extent the fallacy of this supposition has of late been proved by the discovery, at Loch Gabhair, near Dunshaughlin, and elsewhere, of a considerable number of weapons, &c. &c., of iron, which there is every reason to refer to a period not later than the eleventh century, and which are here found in connexion with articles of bronze and bone, chased and carved in a style peculiar to a period at least antecedent to the Anglo-Norman invasion of Ireland. The Academy museum contains many specimens of swords, axes, and spear-heads, besides many antiques of a less obvious character, found at Dunshaughlin. Their preservation may be attributed to the fact of their having been buried among an immense quantity of bones, the decomposition of which, by forming a phosphate of lime, admitted but of a partial corrosion of the metal. There are also a number of swords and other weapons found near Island-bridge by labourers engaged in clearing the ground upon which the terminus of the Dublin and Cashel railway now stands. Their preservation is not easily to be accounted for, unless it be shewn that the earth in which they were found contains a peculiar anticorrosive property, as, although some bones were also found, their number was insufficient to warrant a supposition that their presence had in any remarkable degree affected the nature of the soil. The swords are long and straight, formed for cutting as well as thrusting, and terminate in points formed by rounding off the edge towards the back of the blade. The hilts are very remarkable in form, and in one or two instances are highly ornamented, as in the example given upon the next page. The mountings were generally of a kind of brass, but several richly plated with silver were found, and it is said that one of the swords had a hilt of solid gold. The spears are long and slender, and similar in form to the lance-heads used in some of the cavalry corps. The axe-heads are large and plain, and were fitted with wooden handles, which, as might be expected, have long since decayed. A number of iron knobs of a conical form, measuring in diameter about four inches, were also found. They are supposed to have been attached as bosses to wooden shields, of which they are the only remains.

All these weapons, with one exception, are composed of a soft kind of iron. Many of the swords were found doubled up, a circumstance for which it is difficult to assign a reason, as they had evidently been purposely bent. The sword represented in the engraving is remarkable for the unusual degree of ornament which appears upon its hilt, and also for its material, steel.

From several circumstances relative to the neighbourhood in which these remains were found, as well as from certain peculiarities in their form and character, our most judicious antiquaries have been almost unanimous in pronouncing them Danish and their opinion was fully borne out by that expressed by the celebrated Danish antiquary, Warsaae, during his visit to Dublin in the beginning of this year.

Several axe-heads, discovered with many other antiques of various periods in the bed of the Shannon, and presented to the Academy by the Commissioners, are generally supposed to be Norman but they are quite as likely to have been used by the Irish, with whom the axe was a favourite weapon.

Giraldus Cambrensis, in the reign of King John, thus speaks of the power with which the Irish of his time were wont to wield the battle-axe: "They hold the axe with one hand, not with both, the thumb being stretched along the handle, and directing the blow, from which neither the helmet erected into a cone can defend the head, nor the iron mail the rest of the body whence it happens that in our times the whole thigh (coxa) of a soldier, though ever so well cased in iron mail, is cut off by one blow of the axe, the thigh, and the leg falling on one side of the horse, and the dying body on the other."&mdashGiven by John O'Donovan, in his account of the battle of Clontarf, Dublin Penny Journal, vol. ben.

In conclusion we may remark, that a few hours' examination of the truly national collection of antiquities preserved in the Museum of the Royal Irish Academy alone, will afford an inquirer a more correct knowledge of the taste, habits, and manufacturing skill of the ancient Irish, than may be obtained by mere reading, even should he devote years, instead of days, to the attainment of his object.


Videoyu izle: DEDE YADİGARI-ESKİ TAŞ KESME ÇEKİCİ RESTORASYONU (Temmuz 2022).


Yorumlar:

 1. Kele

  Ve tüm bu mutluluktan kim bir çatlak var? Yoksa hiç bir şey yakalamadım mı?

 2. Bancroft

  Kabul edilebilir, eğlenceli bir cevap

 3. Haethowine

  Granted, that will have a good idea just by the way

 4. Balkis

  Bunda bir şey var. Şimdi her şey bana netleşti, bilgi için teşekkür ederim.

 5. Skelton

  Ona tamamen katılıyorum. Bence bu iyi bir fikir. Size katılıyorum.Bir mesaj yaz