Tarih Podcast'leri

1944 Demokratik Kongre - Tarih

1944 Demokratik Kongre - Tarih


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Chicago Stadyumu Chicago, Cook County, Illinois

19-21 Temmuz 1944

Aday: Başkan için New York'tan Franklin D Roosevelt

Aday: Başkan Yardımcısı olarak Missouri'den Harry S. Truman

Birleşik Devletlerin II. Dünya Savaşı'na tamamen dahil olmasıyla, Roosevelt'in bir kez daha adaylığı isteyip alacağına dair hiçbir soru yoktu. Başkan Yardımcısının kim olacağı sorusu. Mevcut Başkan Yardımcısı Henry Wallace önemli bir muhalefete ilham vermişti ve Roosevelt onu Harry Truman ile değiştirmeye karar vermişti. Truman'ın zaferi kolay olmadı, ilk oylamada Truman'dan sadece beş oy fazla aldı. Ancak Truman'a verilen destek hızla büyüdü ve adaylığı güvence altına aldı.

.


1944 Demokrat Parti Platformu

Demokrat Parti barışta ve savaşta rekorunu elinde tutuyor.

Zaferi hızlandırmak, barışı tesis etmek ve sürdürmek, tam istihdamı garanti etmek ve refah sağlamak - bu onun platformudur.

Burada kalas puanlarını detaylandırmıyoruz. Eylemi aktarıyoruz.

Mart 1933'ten itibaren Demokratik Yönetim, özgür girişim sistemimizi kurtaran bir dizi eylemde bulundu.

Bu sistemi çöküşten çıkardı ve ardından onu tehlikeye atan suistimalleri ortadan kaldırdı.

Sanayide istihdam sağlamak ve tarımı kurtarmak için hükümetin yetkilerini kullandı.

Emek için yeni bir Magna Carta yazdı.

Yaşlılık aylığı, işsizlik sigortası, sakat ve bağımlı çocuklar ve körler için güvenlik dahil olmak üzere sosyal güvenlik sağladı. İstihdam büroları kurdu. Federal banka mevduat sigortası, taşkın önleme, toprak koruma sağladı ve güvenlik piyasalarında suistimalleri önledi. Çiftlikleri ve evleri hacizden kurtardı ve çiftlik ürünleri için karlı fiyatlar sağladı.

Etkili bir ıslah, hidroelektrik güç ve mineral geliştirme programı benimsedi.

Üretim ve istihdam yoluyla refahın yolunu buldu.

Bu programların devamını ve geliştirilmesini taahhüt ederiz.

Savaş gelmeden önce Demokratik Yönetim, zamanla Ulusu varlığını tehdit eden tehlikelere karşı uyandırdı.

Zaman içinde dünyanın en iyi eğitimli ve donanımlı ordusunu, dünyanın en güçlü donanmasını, dünyanın en büyük hava kuvvetini ve dünyanın en büyük ticaret denizini kurmayı başardı.

Ülkemiz için kazandı ve ülkemiz için güçlü müttefikler kurtardı.

Savaş geldiğinde, bu müttefiklerle düşmana karşı etkili bir büyük strateji geliştirmeyi başardı.

Bu stratejiyi harekete geçirdi ve savaşın gidişatı değişti.

Savaş zamanı enflasyonuna karşı çizgiyi korudu.

Gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin adil bir şekilde paylaşılması ve paylaşılması sağlandı.

Ülkemizi kesin bir zafere götürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin birincil ve zorunlu görevi, düşmanlarımıza karşı nihai zafere ulaşmak için mevcut tüm kaynaklarla savaşı sürdürmektir ve bu yüce hedefe ulaşılana kadar Birleşmiş Milletler ile yan yana savaşmaya devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz. bundan sonra adil ve kalıcı bir barışı güvence altına almak için.

Dünyanın, uluslararası kanun kaçakları ve suçlular tarafından bir daha kana bulanmaması için şunları taahhüt ediyoruz:

Saldırganlığın önlenmesi ve barışın korunması için irili ufaklı tüm bu tür devletlerin üyeliğine açık, tüm barışsever devletlerin egemen eşitliği ilkesine dayalı uluslararası bir örgütün kurulmasında diğer Birleşmiş Milletler ile birlikte katılmak. uluslararası barış ve güvenlik.

Devletlerin, savaşı önleme ve savaş hazırlığını imkansız kılma ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli kuvvetleri muhafaza edecekleri ve gerektiğinde ortak hareket için bu kuvvetleri hazır bulunduracakları gerekli ve etkili tüm anlaşmaları ve düzenlemeleri yapmak.

Bu tür bir örgüt, saldırganlığı önlemek ve barışı korumak için gerektiğinde silahlı kuvvetler kullanma yetkisine sahip olmalıdır.

Amerika Birleşik Devletleri'nin üyesi olacağı bir uluslararası adalet mahkemesinin kurulmasını ve uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde diplomasi, uzlaştırma, tahkim ve uygun olan diğer yöntemlerin kullanılmasından yanayız.

Dünya barışı çok önemli. Cesur oğullarımız karada, denizde ve havada ölüyor. Cumhuriyetçiler olarak ölmezler. Demokrat olarak ölmezler. Amerikalılar olarak ölüyorlar. Kanlarının boş yere dökülmeyeceğine söz veriyoruz. Amerika, insanlığa bu büyük hizmette dünyaya liderlik etme fırsatına sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri bu zorluğun üstesinden gelmelidir. İlahi Takdir altında, yüksek kaderine doğru ilerlemek zorundadır.

Atlantik Şartı'na ve Dört Özgürlük'e ve burada ilan edilen ilkelerin Birleşmiş Milletler'e ve irili ufaklı diğer barışsever uluslara uygulanmasına desteğimizi taahhüt ediyoruz.

İyi komşuluk politikasını sürdürecek, mevcut yönetimin başlattığı ticaret politikalarını yaygınlaştıracağız.

Filistin'in sınırsız Yahudi göçüne ve kolonizasyonuna açılmasını ve orada özgür ve demokratik bir Yahudi ulusunun kurulmasıyla sonuçlanacak bir politikayı destekliyoruz.

Cinsiyete bakılmaksızın eşit işe eşit ücret sağlayan yasaları destekliyoruz.

Kadınlar için eşit haklara ilişkin bir Anayasa değişikliğinin Kongre'ye sunulmasını öneriyoruz.

Federal Hükümetin müdahalesi olmaksızın eyaletler tarafından yürütülen eğitime Federal yardımı tercih ediyoruz.

Tüketici, üretici ve maden işçisi arasında uygun bir denge oluşturmak için bitümlü kömür endüstrisinde ürünlerin, istihdamın, dağıtımın ve fiyatların istikrarını sağlamak için Federal mevzuattan yanayız.

Başkanın, kurak topraklarda suyun evsel ve sulama amaçlı kullanımının önemini kabul eden açıklamasını onaylıyoruz.

Ayrımcı olmayan nakliye ücretlerinden yanayız ve bu tür ücretlerdeki eşitsizliklerin erken düzeltilmesini beyan ederiz.

Alaska, Hawaii ve Porto Riko için en eksiksiz özyönetim ölçüsünü ve nihai olarak Alaska ve Hawaii için eyalet olma hakkını veren yasaların çıkarılmasından yanayız.

Oy hakkının Columbia Bölgesi halkına genişletilmesinden yanayız. Bu savaş sonrası programları sunuyoruz:

Engellilere özel önem verilerek, eski askerler ve kadınlar için tam yardım politikamızın devamı. Ülkemizin savunmasında görev yapmış herkese istihdam ve ekonomik güvence sağlamayı birinci görevimiz ediniyoruz.

Tüm pratik adımlarla çiftçilere fiyat garantisi ve ürün sigortası:

Tarımı sanayi ve emekle aynı seviyede tutmak.

Küçük bağımsız çiftçinin başarısını teşvik etmek.

Aile büyüklüğündeki çiftliklerin ev sahipliğine yardımcı olmak.

Kırsal elektrifikasyonu yaygınlaştırmak ve tarımsal ürünler için daha geniş iç ve dış pazarlar geliştirmek.

Terhis sırasında işçiler için yeterli tazminat.

Son yıllarda çıkarılan ve amacına ulaşamayan herhangi bir yasanın değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması da dahil olmak üzere, zaman ve deneyim gerektirebilecek bu tür ek insani, çalışma, sosyal ve tarım mevzuatının yürürlüğe girmesi.

Küçük işletmelerin başarısının teşviki. Savaş zamanı kontrollerinin mümkün olan en erken sürümü.

Vergi kanunlarının, basitleştirilmiş yapı ve savaş zamanı vergilerinin mümkün olan en kısa sürede azaltılması veya yürürlükten kaldırılması ile genişleyen bir barış zamanı ekonomisine uyarlanması.

Risk sermayesinin teşvik edilmesi, yeni girişim, Batı'da ve ülkenin diğer bölgelerinde doğal kaynakların geliştirilmesi ve insan gücü bulunur bulunmaz Batı'nın altın ve gümüş madenlerinin derhal yeniden açılması.

Tekeller, karteller veya herhangi bir keyfi özel veya kamu otoritesinin kontrolünden bağımsız, rekabetçi özel teşebbüse olan inancımızı yeniden ortaya koyuyoruz.

İnsanlığın Dört Özgürlüğe inandığını iddia ediyoruz.

En büyük sosyal adalet ölçüsüne sahip olan ülkenin en büyük başarıları elde edebileceğine inanıyoruz.

Irksal ve dini azınlıkların tüm vatandaşlarla eşit olarak yaşama, gelişme ve oy kullanma hakkına sahip olduğuna ve Anayasamızın güvence altına aldığı hakları paylaştığına inanıyoruz. Kongre, bu hakları korumak için tüm anayasal yetkilerini kullanmalıdır.

Egemenlik kaybı olmadan dünyanın kalkınması ve kalıcı barışın insanlığın elinde olduğuna inanıyoruz. Onlar, dünya halkları tarafından bu özgürlüklerden daha fazla yararlanarak ve aralarında fikir ve malların daha özgür akışıyla gelecekler.

Tüm insanların tek tip iletişim oranlarında ve hükümet veya özel tekelin müdahalesi olmaksızın haber yazma, gönderme ve yayınlama dünya hakkına ve bu hakkın anlaşmalarla korunması gerektiğine inanıyoruz.

Demokrat Parti de bu inançlara katılıyor.

Demokrat Parti, bu ilkeleri sürdürmeyi ciddi bir samimiyetle taahhüt eder.

Son olarak, bu Sözleşme sevgili ve eşsiz liderimiz ve Başkanımız Franklin Delano Roosevelt'e sevgi dolu selamlarını gönderir.

Milletin ve dünyanın önünde, insan özgürlüğünün ve onurunun savunucusu olarak duruyor. İnsanlarımızı ekonomik felaketin tahribatından kurtardı. Nadir görülen öngörüsü ve muhteşem cesareti, milletimizi uluslararası haydutların ve diktatörlerin saldırısından kurtardı. Hayatının ateşli umudunu yerine getirerek, sıkıntılı bir dünya ve milletimizin refahı için kalıcı barışın temellerini çoktan atmıştır. Bütün insanlık ona borçludur. Hayatı ve hizmetleri insanlık için büyük bir nimet olmuştur.

Tanrı'nın henüz tamamlanmamış işini sürdürmesi için onu bedence ve ruhça güçlü tutması umudumuz ve duamızdır.

APP Notu: Amerikan Başkanlık Projesi, orijinal belgenin tarihi olmadığı için bu platformun "tarihi" olarak ulusal aday gösterme sözleşmesinin ilk gününü kullandı.


1944 Demokratik Ulusal Konvansiyonu'na benzer veya benzeri ulusal siyasi sözleşmeler

27 Haziran - 2 Temmuz 1932 tarihleri ​​arasında Chicago, Illinois'de yapıldı. Kongre, New York Valisi Franklin D. Roosevelt'in başkanlığa ve Teksas Temsilcisi John N. Garner'ın başkan yardımcılığına aday gösterilmesiyle sonuçlandı. Vikipedi

1944 Demokratik Ulusal Konvansiyonu'nda 21 Temmuz 1944'te belirlendi. Dördüncü dönem için yeniden seçilmek üzere Başkan Franklin D. Roosevelt'in ikinci yardımcısı olarak aday gösterildi. Vikipedi

18 Haziran - 22 Haziran 1912 tarihleri ​​arasında Chicago, Illinois, Chicago Coliseum'da düzenlendi. Parti, 1912 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri için yeniden seçilmek üzere Başkan William H. Taft ve Başkan Yardımcısı James S. Sherman'ı aday gösterdi. Vikipedi

21 Temmuz - 26 Temmuz 1952 tarihleri ​​arasında Illinois, Chicago'daki Uluslararası Amfitiyatro'da düzenlendi ve bu, Cumhuriyetçilerin birkaç hafta önce 7 Temmuz - 11 Temmuz 1952 tarihleri ​​arasındaki ulusal kongreleri için topladıkları arenanın aynısıydı. Dört büyük aday, başkanlık adaylığı: Tennessee'den ABD Senatörü Estes Kefauver, Illinois Valisi Adlai Stevenson II, Georgia Senatörü Richard Russell ve New York'tan Averell Harriman. Vikipedi

25-28 Temmuz 2016 tarihlerinde Philadelphia, Pensilvanya'daki Wells Fargo Center'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı aday gösterme toplantısı. Kongre, çoğunluğu bir önceki ön seçimler ve kurultaylar aracılığıyla seçilen Demokrat Parti delegelerini bir aday belirlemek üzere bir araya getirdi. 2016 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde başkan ve başkan yardımcısı için. Vikipedi

17 - 20 Ağustos 2020 tarihleri ​​arasında Milwaukee, Wisconsin'deki Wisconsin Center'da ve neredeyse Amerika Birleşik Devletleri genelinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı aday gösterme toplantısı. Kongrede, Amerika Birleşik Devletleri Demokrat Partisi delegeleri, 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde partinin sırasıyla başkan ve başkan yardımcısı adayları olarak eski başkan yardımcısı Joe Biden ve California Senatörü Kamala Harris'i resmen seçti. Vikipedi

12 Haziran - 15 Haziran 1928 tarihleri ​​arasında Missouri, Kansas City'deki Kongre Salonunda düzenlendi. Başkan Coolidge beklenmedik bir şekilde 1928'de yeniden seçilmek için aday olmayacağını açıkladığı için, Ticaret Bakanı Herbert Clark Hoover Cumhuriyetçilerin doğal olarak önde gelen adayı oldu. adaylık. Vikipedi

12 Temmuz - 14 Temmuz 1948 tarihleri ​​arasında Philadelphia, Pennsylvania'daki Philadelphia Kongre Salonu'nda düzenlendi ve 1948 başkanlık seçimlerinde Başkan Harry S. Truman'ın tam bir dönem için ve Kentucky'den Senatör Alben W. Barkley'nin başkan yardımcılığına aday gösterilmesiyle sonuçlandı. . Doğu Pensilvanya bölgesinin yeni gelişen televizyon yayın pazarının bir parçası olduğunu. Vikipedi

Amerika Birleşik Devletleri'nde 1944 yılından olaylar. <| katlanabilir daraltılmış " Wikipedia


Veepstake'lerin Gerçekten Önemli Olduğu Yıl

Modern zamanlardaki en önemli VP seçimini arıyorsanız - "veepstakes" takıntımızı haklı çıkaran bir seçenek - 1944'e bakın.

Jeff Greenfield, beş kez Emmy ödüllü bir ağ televizyon analisti ve yazarıdır.

Önümüzdeki üç haftalık siyasi habere hakim olacak konu bu ve eğer tarih bir rehberse, hiç de önemli olmayabilir. “Bu”, başkan adaylarının aday arkadaşlarını açıkladıkları andır.

20 Ocak 2017 öğle saatlerinde, Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinin galibi yemin edecek. O gün, Donald Trump, 70 yaşında, Amerikan tarihinin en yaşlı başkanı olacak ve Hillary Clinton, seçimden sadece haftalar önce 69 yaşına girecekti. seçim, yalnızca Ronald Reagan'ın ardından en eski ikinci seçim olacaktır. Bu sefer, başkan adayının seçiminin gerçekten önemli olabileceğini hayal etmek kolay.

Ancak tüm ateşli seçim öncesi spekülasyonlar ve seçim sonrası analizler için, başkan yardımcısı adayının en iyi ihtimalle marjinal bir fark yarattığına dair iyi bir örnek var. Bu yılın başlarında, iki akademisyen bu alanda yarışan arkadaşın neredeyse hiçbir zaman kendi durumunu teslim etmediğini savundu. Al Gore, 1992'de Bill Clinton'ın "gelecek ve geçmiş" temasının altını çizerken, Dick Cheney'nin 2000'de George W. Bush için "ağırlıkları"nı vurgulayan diğer seçimlerin sahip olabileceği güç, en iyi şekilde "kim bilir?" alem (karşı olgusal olduğunu iddia etmek zordur).

Daha az uğurlu seçimlerin gerçek bir etkisi olduğunu iddia etmek bile zor: Spiro Agnew'in ağızda ayak hastalığı, Dan Quayle'ın farlardaki boşluğu, Geraldine Ferraro'nun kocasının yarım yamalak iş anlaşmaları ve Sarah Palin'in bilişsel zorluklarıydı. en fazla dipnotlar - hiçbiri sonuçta seçime karar vermede yardımcı olmadı. En feci başkan yardımcısı seçimi bile - George McGovern'ın akıl sağlığı geçmişi ortaya çıktıktan sonra biletten atılması gereken Senatör Thomas Eagleton'ı seçmesi - Richard Nixon'ın 1972'deki 49 eyaletli heyelanı bağlamında pek bir şey ifade etmiyordu.

Arkadaşları Koşmak Neden Düşündüğünüzden Daha Az Önemlidir?

KYLE C. KOPKO ve CHRISTOPHER J. DEVINE tarafından

Bununla birlikte, tarihin akışını büyük olasılıkla değiştirecek bir aday eş seçimi var - üç güçlü yarışmacı arasından herhangi bir seçimin ulus için radikal olarak farklı üç yörüngeye yol açacağı bir seçim.

Modern zamanlardaki en önemli tek başkan yardımcısı seçimini arıyorsanız - belki de dört yıllık pervazlara takıntımızı haklı çıkarır - 1944 Demokratik kongresine bakın.

1944 kongresi yaklaşırkenDemokratik başkan adayının kim olacağı konusunda gerçek bir şüphe yoktu. Franklin Delano Roosevelt, 1940'ta George Washington ile başlayan "üçüncü dönem yok" geleneğini bozduğunda ciddi bir muhalefetle karşılaşmıştı, ancak küresel bir savaşın ortasında, başkomutanı devirmek için çok az istek vardı. Ayrıca Cumhuriyetçiler, kampanyaya liberal bir reformcu olarak ün kazandıran ve popüler Ohio Valisi John Bricker'ı aday arkadaşı olarak seçen 42 yaşındaki New York Valisi Thomas Dewey'i aday göstermişti. Demokratik güçler, onları durdurabilecek tek adayın GOP bileti zorlu FDR olduğunu düşündü.

Bu kadar, anlaştılar. Bununla birlikte, Roosevelt'in aday arkadaşı olarak kimi seçmesi gerektiği konusunda derin bir bölünme vardı - ve normal siyasi argümanları çok aşan bir nedenden dolayı: FDR ölüyordu.

Bu, Roosevelt'le temasa geçen çok çeşitli insanlar tarafından kabul edilen bir kanaatti - hiçbiri halka açıklanmamıştı.

FDR ölüyordu. Aday arkadaşını seçerken, bir sonraki başkanı seçiyorlardı. Ve halkın hiçbir fikri yoktu.

Mart 1944'te Dr. Howard Bruenn, FDR doktorunun talebi üzerine başkanı muayene etti. Bruenn, Roosevelt'in “en ufak bir eforda nefesi daralmış, içine kapanık, gri ve bitkin bir birey olduğunu” yazdı. Gözlerinin muayenesinde damar sertliği ve hipertansiyona bağlı bazı değişiklikler tespit edildi.” Diğer tıp uzmanları kabul etti. Temmuz ayı başlarında, ulusal kongreden birkaç hafta önce, bir doktor ekibi Roosevelt'i inceledi. Bu doktorlardan biri olan Frank Lahey, FDR'nin birinci basamak doktoruna bir not yazdı ve açıkça belirtti: "Bay Roosevelt'in yeniden başkan seçilmesi durumunda, bir dönemi tamamlayacak fiziksel kapasiteye sahip olduğuna inanmadım. … Benim düşünceme göre, yükleriyle birlikte dört yıllık bir dönem daha, yine kalp yetmezliğine girecek ve onu tamamlayamayacaktı.”

Demokratik siyasi içerdekiler bu görüşü özel olarak paylaştılar. Demokratik Ulusal Komite Başkanı Robert Hannegan ve eşi Haziran 1944'te Beyaz Saray'ı ziyaret ettiklerinde, başkanın sağlığı karşısında o kadar dehşete düştüler ki, çift bu konuda konuşmak için acı dolu saatler geçirdi. Kongre yaklaştıkça, Demokratik güç simsarları halkın bilmediğini biliyordu: Roosevelt'in ikinci başkanını seçerken, neredeyse kesin olarak Birleşik Devletler'in bir sonraki başkanını seçiyorlardı.

Kimsenin İstemeyeceği Başkan Yardımcılığı

Peki neden yapılacak bir seçim vardı? Dört yıl önce Henry Wallace, FDR'nin ısrarı üzerine cezaya çarptırılmıştı, Roosevelt o zamanki tarım bakanı ile çalışmak konusunda o kadar kararlıydı ki, ciddi bir muhalefet ortaya çıktığında - medeni haklara fazla bağlıydı, kendisi için fazla liberaldi. daha muhafazakar Demokratlar, spiritüalizm konusunda fazla "hevesli" - Roosevelt'in onu listeye almasının tek yolu, aksi takdirde başkan adaylığını reddedeceği konusunda alenen tehdit etmekti.

1944'e gelindiğinde, Başkan Yardımcısı Wallace, hem örgütlü emek için hem de Amerika'nın en büyük şehirlerinde giderek güçlenen Afrikalı-Amerikalı topluluklar için bir kahramandı. Ancak Demokrat seçkinler arasında ona karşı muhalefet 1940'ta olduğundan daha şiddetliydi.

Wallace'ın ayrımcılığı şiddetle kınaması, Güney'deki muhalefeti alevlendirdi ve Demokratik koalisyonun hayati bir bloğunu kızdırdı. Solcu dürtüleri onu, TIME-LIFE yayıncısı Henry Luce'un 1941'deki “Amerikan yüzyılı” hakkındaki makalesine, Wallace'ın “sıradan insanların yüzyılı” olarak ilan ettiği ve “hiçbir ulusun Tanrı'nın verdiği hakka sahip olmayacağını” savunduğu bir konuşmayla yanıtlamaya yöneltti. diğer ulusları sömürmek için. … ne askeri ne de ekonomik emperyalizm olmamalıdır.” Hannegan, DNC Saymanı Ed Pauley, Chicago Belediye Başkanı Ed Kelly ve diğerleri gibi içeriden Demokratlar için Wallace, Oval Ofis'i işgal edemeyecek kadar disiplinsiz ve güvenilmezdi.

Bir noktada, Wallace'ın en net alternatifi, Roosevelt tarafından Savaş İstikrar Dairesi'nin başına getirilmeden önce Meclis'te, Senato'da ve Yüksek Mahkeme'de görev yapan James Byrnes'dı - aslında onu Roosevelt'in kendi sözleriyle yapan. , "başkan yardımcısı."

Ama en hafif tabirle Byrnes ile ilgili sorunlar vardı. "Başkan yardımcısı" rolünde, ücret artışlarıyla ilgili fermanlarla işçileri kızdırmıştı. Bir Piskoposlu ile evlendiğinde inancını değiştiren bir Katolikti ve parti içindekiler, Katoliklikten dönmesinin Kuzeydeki şehirlerdeki beyaz etnikleri rahatsız edeceğinden endişeliydi. Ve Byrnes'in ırk hakkındaki görüşleri tamamen Güney Carolina köklerini yansıtıyordu: Bir zamanlar federal linç karşıtı yasalara, linçin "Güney'deki zencileri kontrol altında tutmak" için etkili bir araç olduğu gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

FDR'den Nate Silver

Bu görüşlerin, ne Demokrat patronlar ne de Byrnes'a ikinci kez kendisinin seçim arkadaşı olduğu konusunda güvence veren Başkan Roosevelt için hemen diskalifiye edici görünmediği zamanların bir ölçüsü. Tabii ki, FDR, FDR olduğundan, Henry Wallace'a da güvence verdi. o en sevilen adaydı, halka açık bir not yazacak kadar ileri gitti - "Ben bir delege olsaydım" Wallace'a oy verirdim - coşkunun çok gerisinde kalan bir "onay", "ölüm öpücüğü" olarak etiketlendi. mektup.

Demokratik konvansiyondan hemen önce, bir grup partizan kral yapıcısı, Beyaz Saray'da Roosevelt ile bir araya gelerek, ne Wallace ne de Byrnes'in kabul edilebilir adaylar olmayacağını savundu. Sonunda Roosevelt'i Byrnes'i terk etmeye ikna eden şey, FDR'nin görev süresi boyunca veto gücü, FDR'nin kuralının “Sidney ile net” olduğu şeklindeki Cumhuriyetçi kinayeye yol açan işçi lideri Sidney Hillman'ın amansız muhalefetiydi.

Başkan, uzlaşma seçimlerine imza atıyor gibiydi: Missouri Senatörü Harry Truman.

Kingmakers FDR ile bir araya geldi ve onu ne Wallace ne de Byrnes'in kabul edilebilir koşu arkadaşları olmayacağına ikna etti.

Uzlaşma tercihlerine imza attı: Truman.

Ancak Roosevelt'in tercihi neredeyse önemli değildi. Wallace, delegelerin çoğunluğunun yanı sıra ülke çapındaki Demokratların ezici çoğunluğunun desteğine sahipti. 1944'te bir Gallup anketi, Demokratların yüzde 65'inin FDR'nin ikinci yardımcısı olarak Wallace'ı desteklediğini, nispeten bilinmeyen Truman'ın ise sadece yüzde 2'den destek aldığını buldu.

Demokratik Ulusal Kongre'nin ikinci gecesi olan 20 Temmuz Perşembe günü, Wallace yanlısı büyük bir gösteri patlak verdi. Kongrenin en liberal üyelerinden biri olan Florida Senatörü Claude Pepper, Wallace'ın adını aday göstermek için podyuma çıkmak için savaşmaya çalıştı - bu, büyük olasılıkla oylarda izdihamla sonuçlanacaktı. Ancak toplantının başkanı Philadelphia Belediye Başkanı David Lawrence, aniden o günün ertelenmesi için bir sesli oylama çağrısında bulundu. “Hayır”ların açık ve ezici vokal çoğunluğuna rağmen, Lawrence, mikrofonlardan sadece birkaç metre uzaktaki Senatör Pepper ile kongreyi sona erdirdi.

Ertesi gün, Hannegan, Chicago Belediye Başkanı Kelly, Bronx County Demokratik patronu Ed Flynn ve diğerlerinin bütün gece süren çabaları sonuç verdi: Wallace ilk oylamada 429,5 oyla (Truman 319.5'e sahipti) önde olmasına rağmen, önemli ölçüde yetersiz kaldı. Bir çoğunluk. İkinci oylamada Truman'a hücum başlamıştı.

O Kasım, Roosevelt-Truman bileti 432 seçim oyu kazandı. Nisan 1945'te, dördüncü dönemine başladıktan üç aydan kısa bir süre sonra, FDR felç geçirerek ölmüştü. Truman artık başkandı.

Byrnes, Truman'ın Dışişleri Bakanı ve ardından Güney Carolina valisi oldu ve burada Ku Klux Klan'ın şiddetli tepkilerini bastırmaya çalışırken okul entegrasyonuna inatla karşı çıktı.

Wallace, Truman'ın Ticaret sekreteri oldu, ancak Truman'ın Soğuk Savaş politikalarından keskin bir şekilde ayrıldıktan sonra, başkan onu kovdu. 1948'de Wallace, ABD Komünist Partisi'nin artan kontrolü altına giren ve halk oylarının yüzde 2,5'ini aldığı bir örgüt olan İlerici Parti'nin başkan adayı olarak Truman'a karşı yarıştı. Dört yıl sonra Wallace bir makale yazdı, Nerede Yanlış YaptımJoseph Stalin'in suçları, Sovyetler Birliği'nin doğası ve SSCB'nin uluslararası niyetleri konusunda naif olduğunu kabul etti.

Sadece Claude Pepper'ın o kongre kürsüsüne ulaştığını hayal edin. 1944'te Wallace'ın adını aday gösterdi: Amerika Birleşik Devletleri muhtemelen savaş sonrası dönemi, daha sonraki kabulüyle Sovyetler hakkında tehlikeli derecede saf olan bir başkanla karşı karşıya getirecekti. Aralarında film yapımcısı Oliver Stone'un da bulunduğu revizyonist tarihçiler, Soğuk Savaş'ın olmayacağını öne sürüyorlar. Ancak Sovyetlerin niyetleri ve Batı Avrupa'daki Komünist partilerin gücü hakkında bildiklerimiz göz önüne alındığında, ABD'nin Stalin'in yayılmacı amaçlarına yönelik bir yatıştırma politikası benimsemiş olabileceği ve Wallace sonrası, Moskova'nın egemen olduğu bir kıta ile karşı karşıya kalmış olabileceği de düşünülebilir. İngiliz Kanalı.

Bir Sovyet sempatizanı olan Başkan Wallace'ı hayal edin. Ya da tam bir ayrımcı olan Başkan Byrnes.

Bunun yerine Başkan Harry Truman'ı aldık.

Ya da Roosevelt'in işçileri Byrnes'ı imzalamaya bir şekilde ikna ettiğini hayal edin. Tam savaş sonrası ırksal adalet talebi oluşmaya başlarken Oval Ofis'te olmak, tam bir ayrımcı için ne anlama gelirdi? 1948 Demokratik konvansiyonu, liberal Kuzey ile ayrılıkçı Güney arasındaki tarihi parti içi gerilimi çözmeye başlayan güçlü sivil haklar platformunu onaylar mıydı? O yıl Truman'ın yürütme emri olmasaydı, Amerika'nın Silahlı Kuvvetleri ırk ayrımcılığını kaldırır mıydı? Bir Byrnes başkanlığında Cumhuriyetçi Parti'nin -o zaman Güneyli bir varlığı olmadan ve ön saflarında ateşli sivil haklar savunucuları ile birlikte- Afrikalı-Amerikalıların nesiller boyu tercih ettiği parti olarak ortaya çıkabileceğini hayal etmek kolay.

O halde izin verme saplantısı devam etsin Gingriches ve Kaines, Pences ve Castros, Christies ve Warrens'ın peşinde sayısız ölü ağaç ve piksel harcansın. Belki bu sefer koşan arkadaş niyet net, ölçülebilir bir fark yaratın, ancak ikinci sıradaki seçimin yetmiş yıldan fazla bir süre önce sahip olduğu birinci sıradaki etkiye yaklaşacağını hayal etmek zor.


Yeni Anlaşmayı Bozmak: Başkan Yardımcısı Henry Wallace'a Karşı 1944 Darbesi

Siz buradayken, sizin gibi insanların desteğinin işimiz için ne kadar hayati olduğunu bildiğinizden emin olmak istiyoruz.

2021 ortaya çıkarken, karşı karşıya olduğumuz krizlerin köklerine inen tavizsiz ve acımasız eleştirel gazetecilik her zamankinden daha önemli olacak. Çalışmalarımızı finanse etmek için reklamlara güvenmiyoruz - okuyucularımıza ve izleyicilerimize güveniyoruz.

The Real News'in sağladığı radikal olarak bağımsız haberlerin ve derinlemesine analizlerin daha fazlasını üretmeye devam etmemize yardımcı olmak istiyorsanız, lütfen vergiden düşülebilir bir bağış yapmayı veya aylık destekçi olmayı düşünün.

PAUL JAY: Real News Network'e hoş geldiniz. Ben Paul Jay'im. Real News'da, Demokrat parti içinde Sanders kanadı ile benim oligarşik halka olarak adlandırdığım, aksi halde bazen Clinton kanadı veya Clinton/Obama olarak anılan şey arasındaki savaş hakkında çok sayıda haber ve hikaye yapıyoruz. kanat, bazen Kurumsal Demokratik kanat olarak adlandırılır. Pekala, biraz geçmişe gitmek ve bu kavganın kökenlerinden bahsetmek istiyoruz. En azından kritik dönüm noktalarından biri. Demokrat partinin başlangıcına geri dönmeyeceğiz. Bir nevi Roosevelt'e ve New Deal'a ve 41'den 45'e kadar Roosevelt'in başkan yardımcısı olan Henry Wallace'a, 1944'te Wallace, Roosevelt'in başkan yardımcısı olarak terk edildiğinde ne oluyor ve Wallace belki de bir yardımcının gördüğü en ilerici siyaseti temsil ediyor. başkan kesinlikle vardı. Belki de Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdiye kadar bu tür bir güce ulaşan en ilerici politika. Bu savaşın nasıl geliştiğini birkaç bölüm boyunca inceleyeceğiz ve partinin Sanders savaşını ve Sanders kanadının Kurumsal Demokratik kanatla olan mücadelesini bazı tarihsel bağlamlara yerleştireceğiz. Şimdi tüm bunları tartışmak için bize, Washington'daki evinden bize katılan tarihçi Peter Kuznick katılıyor. Peter, Amerikan Üniversitesi'ndeki Nükleer Araştırmalar Enstitüsü'nün yöneticisi ve tarih profesörüdür. Oliver Stone, The Untold History of the United States'in ortak yazarıdır. Bize tekrar katıldığın için teşekkürler, Peter. PETER KUZNICK: Burada olduğum için mutluyum Paul. PAUL JAY: Sanırım bu tarihi bilmeyen insanlara, özellikle de bu tarihi bilmeyen genç insanlara biraz bağlam vermeye başlayalım. Birincisi, Peter ile birlikte yaptığı Oliver Stone serisinin tamamı hakkında Peter ile çok bölümlü bir dizi yaptığımızı söylememe izin verin. Bunu izlemenizi gerçekten tavsiye ediyorum çünkü tarihin çoğunu kapsayan çok derinlere iniyor. Savaştan sonraki birkaç on yıl içinde Demokrat partide bunun nasıl geliştiğine dair bu özel açıyı seçeceğiz. Bağlamı belirlemek için, bazı temel çalışmaların üzerinden geçelim. Her şeyden önce, bize biraz bağlam verin. Roosevelt süper liberal, ilerici bir Yeni Bayi olarak seçilmiyor, ancak Depresyonda verilen bu hale geliyor ve Wallace'ın tüm bunlarda oynayacağı bir rolü var. Belki bu işe başlamamızı sağlayabilirsin, Peter. PETER KUZNICK: Pekala Paul, başlamak için biraz farklı çerçevelememe izin verin. 1930'larda ve 1940'ların ilk yarısında Demokrat Parti'ye bakarsak ilerici bir parti olarak görürüz. Biraz daha geriye gidersek, hatta Wilson yönetimine kadar o zaman liberal enternasyonalist türden bir partiniz var demektir. Wilson'ın politikalarına göre dünya çapında çok ama çok karşı-devrimci oluyor. Wilsoncu ilerlemecilik, savaş sonrası programında gördüğümüz bazı yüksek ideallere sahipken, Wilson'ın politikalarının gerçekliği, Versailles Antlaşması'nda tezahür ettiğini ve Milletler Cemiyeti'nin ne olacağı konusunda gördüğümüz gibi, çok daha muhafazakar ve karşı-devrimciydi. ABD bunu benimsedi. O zamanlar eleştirmenlerin iddia ettiği gibi bu, Avrupa sömürgeciliğinin bir savunması olurdu. 1920'lere gidelim çünkü 1920'lerde Demokrat parti çok muhafazakardı. Aslında, 1924 kongresinde Klu Klux Klan'ın egemenliğindeydi. Demokrat partide her zaman bir bölünme yaşadınız. Bazı ilerici unsurlar vardı. Bryan Kanadı, bazı yönlerden uluslararası düzeyde, küresel olarak ilericiydi. Kültürel olarak, dediğim gibi, çok daha muhafazakar olmasına rağmen. 1920'lerde Demokrat partide güçlü bir sağ kanadınız var. 1928'de Demokrat aday olan Al Smith bile 1930'larda keskin bir şekilde sağa döner, New Deal'in bir rakibidir, New Deal'a karşı çıkmakta 1930'larda DuPont'ların, Morgan'ların ve diğer sağcıların yanında yer alır ve daha önce bahsettiğimiz bu Smedley Butler darbesine karıştı. Demokrat partinin her zaman karma bir mirası olmuştur. Gerçek ilerleme vaat eden anlar oldu, pek çok an oldu ama genel tarih tutarlı bir şekilde ilerlemeci olmadı. 1930'larda, siz vardıkça işler değişiyor. Değişirler, Roosevelt 1932'de seçilir, hiçbir şekilde ateşli bir ilerici olarak değil. Hatta kampanya sırasında Hoover'a ve Cumhuriyetçilere birçok anlamda sağdan saldırır. 1932 kampanyası sırasında bütçeyi dengesizleştirmek, çok fazla harcama yapmak için Hoover'a saldırır. Bazı konuşmalarında ve açıklamalarında Yeni Anlaşma'ya dair bir bakış vardı, ancak Roosevelt'in 1930'larda, özellikle de ikinci döneminde geldiği bir tür ilerici vizyoner lidere dönüşmesini beklemezdiniz veya öngöremezdiniz. dönem ve daha sonra savaş döneminde. Bunu büyük ölçüde 1930'larda Amerikan siyasetindeki genel değişim bağlamında anlamamız gerektiğini düşünüyorum. En önemli güç elbette İşçi hareketiydi. AFL'nin sola kaymasını sağladınız ve şu anda endüstriyel Amerika'yı organize eden CIO'nun yükselişini görüyorsunuz. Bu destek, 1930'lardaki Demokrat partinin bel kemiğidir. We see that influence of the Labor movement, especially in the 1936 election in which the Democrats sweep the election across the country. The New York Times declares that the Republican right is dead and they never rise again. Unfortunately, they were wrong in that one. It was a clear victory for liberal, left, progressive forces. We see that same kind of change occurring with the African-American movement, with American intellectuals. I wrote a book, for example, about the shift in American scientists in the 1930s, how the scientists begin the decade as perhaps the most conservative force in American politics and they end up the decade as the most left wing force in American politics. In the December 1938 election for president of the triple AS, the largest scientific body in the United States, all five leading vote getters were proponents of the Science and Society movement and the president of the triple AS, Walter Cannon was not only a socialist but he was very pro-Soviet in the 1930, Harvard physiologist. That kind of shift is taking place across the country in the 1930s. Roosevelt rode that wave and Henry Wallace was his secretary of agriculture in the first two terms of the New Deal. PAUL JAY: Peter, before we continue with the story, let me suggest the framing at least the way I look at this. I don’t know if you agree. The Democratic party and the Republican party as well, but the Democratic party more so, it’s an alliance of different classes. It’s not just a dispute or fight over ideology, that some people believe in progressive values and some people believe in conservative values. There’s a class alliance here between sections of the elites, which include sections of the oligarchy at the time in the ’20s or ’30s and going forward, sections of the working class, especially starting in the ’30s, represented by the trade unions. There’s a convergence of interest and also a battle that takes place within the party between these class forces that gets represented through progressive ideas or conservative ideas. The elites have always, with perhaps a few exceptional moments, really been dominant even if there’s been some breakthroughs. Even during Roosevelt’s time while he proposes a progressive policies he clearly does it to save capitalism. I’m not suggesting that it would have been better to have some other kind of onerous policy. The New Deal was better for people. He wasn’t a left winger looking to be anti-capitalist. Still represented the section of the elites. PETER KUZNICK: Yes, I agree with you. Roosevelt was a pragmatic politician. The Democratic party was a coalition of progressive forces and reactionary forces. You have to remember that the Democratic party’s strength during that time was in the south. The southern Democrats had the most seniority and they controlled the key positions in the legislature. Roosevelt was always walking this tightrope w here he had to placate and try to slowly bring along the southern Democrats, by ’68, they move to become Republicans but between ’32 and ’68 they’re very much part of the Democratic coalition. PAUL JAY: And they’re thoroughly racist, yes? PETER KUZNICK: Strongly racist. Support aspects of the New Deal but they even tweak the New Deal in ways to make sure that Blacks are not going to get equal benefits with whites in the south. It’s always a struggle for the soul of the Democratic party. Roosevelt was more pragmatic than he was ideological and progressive. His wife, Eleanor was much more progressive and always pushing him to the left on these policies, much more sympathetic to the civil rights movement and was a big supporter of course of Henry Wallace’s. Wallace, as representing a wing of the party that was the opposite of the southern reactionary Democrats. We also have during this time the rise of fascism. Roosevelt supported the neutrality during the late 1930s, which stopped the United States from supporting the Republican forces in the Spanish Civil War. Roosevelt later said it was a terrible mistake but if we had intervened to support the progressives in the Spanish Civil War against Franco and Mussolini and backed by Hitler, we could have perhaps preempted a lot of the terrible things that are going to happen in the 1930s and 1940s. The Soviets would not have been the only force supporting the left in Spain perhaps in the 1930s. You had Churchill, for example, supporting Franco and the fascists. Roosevelt had maintained this neutrality. When he was looking to run again in 1940 he knew the United States was inching toward war with Nazi Germany and perhaps Japan. He wanted a leading progressive on the ticket. The most outspoken anti-fascist in the New Deal coalition in the ’30s was Henry Wallace. Wallace was a real internationalist. He caused a rebound in the agricultural economy. Farmers were quite progressive during the 1930s to go along with labor. Wallace had a strong constituency but the party bosses who had enormous influence in the party during this period, the party bosses opposed Wallace. Why did they oppose him? Partly because he was much too progressive for the party bosses who came out of the big urban machines in large part and partly because he had never been a Democrat. His father had been Secretary of Agriculture under Harding and Coolidge. PAUL JAY: Wallace himself was a Republican to begin with, wasn’t he? PETER KUZNICK: He didn’t change his party affiliation until the mid ’30s. The party bosses didn’t trust him for that but they also thought he was potentially much too radical, much too outspoken and the party bosses, the Walkers and the Haigs and Kelly and these people, were much more conservative. PAUL JAY: How much in terms of the design of the New Deal, these direct national work programs where millions of people were hired and an enormous amount of stimulus to the economy and various regulations both in terms of Wall Street and commodities, how much was that Wallace? What kind of role did he play in that? PETER KUZNICK: I would give more of the credit to Roosevelt himself on a lot of that. Wallace had some influence, especially on the foreign programs and the overall tenor of the administration. You also had people like Francis Perkins, Harold Ickes, you had a lot of progressives. That’s part of the tragedy of what happens under Truman. Wallace is going to be the last of the New Deal progressives to survive until 1946. Truman is going to purge the party. Just as we see the Democratic leadership under Perez now trying to purge the Bernie Sanders supporters from the Democratic National Committee, we saw Truman purge the New Dealers from the Democratic party and the cabinet in the mid-1940s. PAUL JAY: Let’s tell them a little bit of the story of what happens to Wallace in ’44. Now again you’ll see linked over to the side if you’re on the RealNews.com watching this, and you should be because there’s a lot more on our website than on our YouTube site or on other places but over on the side you’ll see the whole history series. In great detail, you’ll see what happened at the convention in ’44 where Wallace is dumped by the right wing of the party. Recap it a bit for us, Peter. PETER KUZNICK: Wallace was the leading progressive force in the party. Roosevelt fought to get him on the ticket in 1940. Roosevelt wrote a letter to the Democratic convention when it looked like they weren’t going to put Wallace on the ticket. Roosevelt wrote a remarkable letter saying that we already have one conservative Wall Street-dominated party in the United States, the Republicans, and if the Democrats aren’t going to be a liberal, progressive, social justice party they have no reason to exist and he turned down the nomination. Eleanor went to the floor of the convention and warned them that he was going to do so and not run for a third term in 1940. They begrudgingly put Wallace on the ticket. Wallace was the progressive vision. When Henry Luce says that the 20th century must be the American century and the United States should dominate the world, Henry Wallace counters with that wonderful speech saying the 20th century must be the century of the common man. He calls for a worldwide people’s revolution. It was Wallace who says that America’s fascists are those people who think that Wall Street comes first and the American people come second. Wallace was the enemy of Wall Street. Wallace opposed British and French colonialism and the British and the French hated Wallace for being the leading spokesperson in opposition to colonialism. He was the leading spokesperson for Black civil rights, for women’s rights. Across the board, Wallace represented everything that we see as good in American progressivism. There were a lot of people out to get him. PAUL JAY: In today’s terms Wallace would be quite to the left of Bernie Sanders. PETER KUZNICK: Far to the left of Bernie Sanders. PAUL JAY: Why does Roosevelt pick someone so on the left? PETER KUZNICK: Because Wallace was also tremendously popular. As the Democratic party convention launches July 20, 1944, Gallup asked potential voters who they wanted on the ticket as vice president. 65% of potential voters said they wanted Wallace back as vice president, 2% said they wanted Harry Truman. Wallace was the second most popular man in America behind Roosevelt. When the magazines in the late ’30s asked who should replace Roosevelt the number one choice was Henry Wallace. Wallace was a safe choice in 1940 and despite what the bosses told him he would have been a safe choice in 1944. The American people, we were fighting a war against fascism in the 1940s. We were a different country. There was a war against fascism, a war against racism. We had our own racism of course but the United States was a much more progressive country devoted to more progressive values. Wallace had the popular support, he had the union support, he had every Black delegate at the Democratic convention in 1944. He was the choice of the people. Roosevelt knew that in ’40 and he wanted a leading outspoken, anti-fascist on the ticket given what he knew we were up against in the 1940s. PAUL JAY: The party dumps him anyway in ’44, which is a little bit similar, as you said, to what’s happening now with Sanders clearly being the most popular Democratic party politician and the party machine bosses and corporate Democrats doing whatever they can behind the scenes to try to prevent him from getting the nomination. Tell us about what happened in ’44. PETER KUZNICK: In ’44 the support was for Wallace but Edwin Pauley, the party treasurer, ran what Pauley called Pauley’s Coup, he proudly referred to it as, in conjunction with Bob Hannegan, the Democratic party chair. They run an operation. Roosevelt by ’44 is very, very weak. It’s clear to everybody that he’s not going to last another term. He was the only one who was in denial really about that. They went around saying, for the nomination for vice president they were saying, “We’re not just nominating a vice president. We’re nominating the next President of the United States.” They made all the deals. They tried to keep the progressives, the Wallace supporters from ever getting access to Roosevelt. They cooked the convention basically. They stacked the convention with anti-Wallace delegates. The problem was that Wallace was so popular. The night the convention starts, July 20th, Wallace makes the seconding speech for Roosevelt. Even though the party bosses had the convention already stacked and fixed in 1944, like they did in 2016. After Wallace’s speech there’s a spontaneous demonstration on the floor. It lasts for about an hour. Among the leaders are people like Hubert Humphrey and Adlai Stevenson. In the midst of that, Senator Claude Pepper from Florida, nicknamed Red Pepper because of his progressive views, realized that if he could get to the microphone and get Wallace’s name and nomination that night, Wallace will sweep the convention, get the nomination for vice president, defy the bosses, and be back on the ticket. Pepper fights his way to the microphone. The party bosses see what’s going on. You’ve got Mayor Kelly of Chicago, it was in Chicago, screaming, “It’s my convention. This is a fire hazard. Adjourn immediately.” Sam Jackson is chairing it. He said he had orders to not let Wallace get the nomination and he says, “I’ve got a motion to adjourn. All in favor, aye.” Maybe 5% say aye. “All opposed, nay.” The rest of the convention booms out nay. Jackson says, “Motion carried. Meeting adjourned.” Pepper was literally five feet from the microphone when that happened. Oliver Stone and I argue in the Untold History is that had Pepper gotten five more feet to the microphone and got Wallace’s name in nomination, Wallace would be back on the ticket of vice president. He would become president on April 12th, 1945 when Roosevelt died, instead of Truman. History would have been different. There definitely would have been no atomic bombings in World War Two. Wallace becomes the leading opponent of the atomic bomb. There almost certainly would have been no Cold War or if there was some contention it would never have taken the virulent form that it took between the United States and the Soviets starting in 1945, ’46, ’47. That’s how close we came to a dramatically different history. Five feet. Five feet and a few seconds. PAUL JAY: Okay. In the next segment of our interview we’re going to pick up the story with the Truman presidency and as Peter said, the purging of the New Dealers and such from the Democratic party. Please join us with Peter Kuznick on The Real News Network for part two.


Lost History

In light of recent events and actions of the current administration and Congress, I would like to share with you a chapter from my book, The Road To Air America. This is a chapter about what was going on before and during World War II in this country. Much of this is not known nor taught in history classes,

Even as Anita and I moved forward towards our vision, my thoughts returned to the past back to the lessons of my father, Charles Drobny.

As we thought about forming a new media company, it was impossible to forget what had happened to liberals in the past. Over the years—again through reading, research, and the experiences passed on to me by my father—I had formed an opinion of the collaboration between industry and the press, and what happens to the people who try to resist it. I thought back to the story of Henry Wallace, Franklin Delano Roosevelt’s Vice President.

I’ve already said that the American firms who profited by arms sales to Germany were worried that their activities would be exposed after the war. This Wall Street crowd hated FDR from the start. Their hatred was so vicious that they actually accused FDR of being a Bolshevik. Roosevelt did not like them any better than they liked him.
Roosevelt was very much concerned about the appeasement of Hitler during the 1930s he was one of the few world leaders who wanted to stop Hitler before he became too powerful. But FDR had many domestic problems caused by the Depression, and furthermore, the American public was isolationist in its attitude towards the rest of the world. He was unable to act on his concern.

Many U.S. newspapers, early on, had praised Hitler for his success in rebuilding Germany in the 1930s and kept a comfortable distance from activities in Hitler’s Nazi Germany. But that obviously changed as the war unfolded and Hitler’s atrocities were revealed. By the time American’s entered the war, the American supporters of the Nazi war machine knew there would be postwar consequences of the public knowing of their activities, once Hitler was defeated. The November 1944 election was instrumental in preventing that scandal from ever seeing the light of day.

The 1944 Democratic convention was held in Chicago in July, 1944. There was no doubt that FDR would be re-nominated. Vice President Wallace was expected to also be re-nominated as his running mate. Wallace was a progressive, and a supporter of labor and civil rights. In addition, like Roosevelt, he was a strong supporter of a postwar friendship with the USSR. Wallace believed that the only reasonable strategy at that point in time was to come to a peaceful postwar agreement with the USSR. Russia had lost nearly 25 million people including 10 million civilians and their country needed to be rebuilt. A friendship with such a devastated nation seemed like the best possible scenario for all parties.

Henry Wallace was firmly in the liberal tradition. Although a single word cannot define or characterize a political philosophy, the word liberal in America today generally refers to one who is receptive to change and new ideas in social terms, and approves of the positive role of government in our lives. Liberalism has its roots in nineteenth century Europe, when freedom from the dominance of church, aristocracy, and absolute state authority became an ascending value. Liberals tend to be concerned with social justice, individual civil liberties, freedom of the press, and the common good, and they expect government to uphold these values.
Wallace was a liberal in the tradition of FDR because he supported an unproven yet reasonable idea that good relations with the post war Soviet Union was a good idea, something that conservatives abhorred. The Soviet system was perceived as a threat to capitalism in the minds of the conservatives. However, the reality was that the Russians had sacrificed dearly during the war and were entitled to a chance for a cooperative relationship.
America was at a critical juncture at the end of the war, in terms of its relation to the Soviet Union. According to Alderman Edwin M. Burke, co-author of a 1996 book with R. Craig Sautter and Richard M. Daley called, Inside the Wigwam, the 1944 Chicago Democratic Convention was the stage on which the very political future of America itself was played.

Burke’s book is a history of Chicago Presidential Conventions from 1860-1996. At the Democratic convention of 1944, the party bosses around the country knew FDR was seriously ill and was likely not finish his fourth term. The idea of Wallace being the next President was a terrifying thought to those in the conservative and Southern wing of the Democratic Party. They were strongly anti-Soviet and new Wallace was disposed towards normalizing relations with the USSR.

Unlike Roosevelt, who was a shrewd politician, Wallace was a true idealist. Although Roosevelt was very progressive in his policies, he knew that the coalition of Southern and conservative Democrats was necessary for the Democrats to win a national election. The party bosses in Chicago, including Chicago Mayor Ed Kelly, intervened just as Wallace was about to be re-nominated. Kelly instructed the Chicago Fire Commissioner at the time to close down the convention hall. The party bosses wanted Harry Truman to be nominated because Truman was part of Missouri machine politics and could easily be manipulated in the postwar policy toward the Soviet Union.

The party bosses succeeded in getting Truman to be FDR’s running mate in a dramatic and brilliant series of political maneuvers. As Wallace was being nominated, Mayor Kelly had the fire commissioner evacuate the Chicago Stadium. He did it by engineering and artificially created fire hazard. The Chicago Stadium doors were opened to the skid row bums in the neighborhood. People poured into the convention in droves causing the overcrowding of the building, which then had to be evacuated because of fire hazard limits. That nomination was postponed for a day. Party bosses quickly took over the process by “influencing” the delegates to switch their allegiance to Truman. [what does “influencing” mean – pressure or bribery?

The nomination of Harry Truman as Vice President and the death of FDR in April, 1945 made it much less likely that Wall Street would be exposed to a the scandal that would have exposed their support of Hitler. It’s not that the machine politicians at the Democratic Convention had any have any particular sympathy for the Wall Street collaborators with Nazi Germany, or lacked ideals. But many of these Democrats were pragmatists. From their business dealings, they knew that Wallace was perceived by the business establishment as even worse than Roosevelt. The Wall Street industrialists also wanted him out as well—which is not to say conservative Democrats conspired with the Wall Street Nazi collaborators. Their interests, however, happened to align, and created a common intention to undermine Wallace’s re-nomination. Machine politicians do not want honest idealists as party heads, and their corrupt practices would not be tolerated by a man like Wallace.

It also set in motion events that would dramatically change the postwar relations with the Soviet Union and the Military Industrial Complex. Unlike Roosevelt, Truman was not able to control the conservative Democrats who were composed mainly of Southern segregationists and right wing militarists. FDR had known the danger of this group, but as a master politician, he also knew he needed them to get elected. Roosevelt recognized Stalin was a ruthless dictator domestically, but again, he had needed his cooperation during the war, and so treated “Uncle Joe” like any other corrupt-but-necessary political boss. In other words, Roosevelt was a pragmatist he knew that without the cooperation of Stalin, there could not be a lasting peace in the postwar.

But Roosevelt’s peace with the USSR was never to be. He died in April, 1945. The postwar Truman doctrine of confrontation with the Soviet Union became the linchpin of American postwar policy. This eventually led to the ascendance of the Military Industrial Complex that Eisenhower would warn us about so articulately.
Truman’s policy of containment satisfied the Wall Street industrialists for three reasons. First, by making Russia the enemy, these industrialists were able to demonize the socialist worker’s movement which at one time had been a powerful force for change in the United States. Second, it allowed the arms industry to continue the business they had so effectively begun with Nazi Germany. Finally, they were able to distract attention from their activities, in that they were beneficiaries of the American Government’s covert use of former Nazi in the Cold War fight. If the American government was making secret use of once-powerful Nazi officers, these individuals’ deeds would never be exposed to the public—nor would the deeds of their collaborators.

One can never know what would have happened had FDR lived, or if Henry Wallace eventually gone on to replace him. One only knows that today the symbiotic relationship between the military and the armament industrialist has grown out of control. The growth of the defense industry has sapped U.S. resources, increased the “demand” for war, and put an increasingly larger concentration of wealth and power in the hands of a few.
Back at the 1944 Democratic Convention in Chicago the coup by the “Right wing of the Democratic Party” that put Truman in charge was never reported in the popular media. It is not part of American history. Ostensibly, according to the press, Wallace was simply not nominated because he was considered too controversial. The newspapers only reported that the Chicago Stadium was closed because of a mysterious fire hazard. But in fact, Wallace had actually been popular with the delegates, and only “controversial” after the fact. When the convention reconvened, it took not one but two ballots to get Truman nominated. Anything else to say about the scandal?

This suppression of liberal values and ideas is nothing short of a danger to democracy. That’s what true believers in democracy are fighting against—the forces that are will go to any lengths to stop the will of the people from being enacted. With our vision of a progressive radio network we wanted to make it more difficult for deceit, manipulation and back room pressure to win the day. Anita and I believe that in politics, like in nature, there is a necessary balance of discourse between forces. Dialogue between conservatives and liberals is what informs the process democratic, and produces the enactment of reasonable legislation and governance. The domination of either side is not in the best interests of the United States, let alone the world.
Our vision for Air America Radio was not liberal domination. It was a place where liberals could contribute to the debate and discourse between opposing and sincere points of view, in a time when that debate is almost entirely dominated by the conservative media. We believe balance must be restored . Otherwise government cannot serve the best interests of the people. In politics, as well as in science it, is the stability caused be opposite and equal forces that make for sustainable and enduring systems.


Public Programs News and Events

The FDR Presidential Library and Museum and the Roosevelt Institute are pleased to announce “FDR’s 4 CAMPAIGNS,” a free public forum on October 21, 2012. The forum will consist of two afternoon panel discussions beginning at 1:30 p.m. in the Henry A. Wallace Center at the FDR Presidential Library and Home. Both panels will feature leading scholars and authors discussing Franklin Roosevelt’s historic four presidential campaigns.

In addition to house seating, these programs will be webcast live (linked from the Library’s website) with online viewer participation. Registration is required. Call (845) 486-7745 for information. For a printable agenda visit the Roosevelt Library website’s events page at: http://www.fdrlibrary.marist.edu/publicprograms/calendar.html.

Franklin D. Roosevelt was elected to the presidency four times in the midst of the two greatest crises of the 20th century. Each campaign was unique, reflecting Roosevelt’s evolving vision for the Nation and its place in the world.

The first panel discussion, beginning at 1:30 p.m., will focus on FDR’s first two elections. His First and Second campaigns took place during the Great Depression. In 1932, he campaigned to bring a New Deal to the American people. The 1936 election was a referendum on Roosevelt’s vision of a progressive government playing an active and positive role in the American economy. This first panel will be moderated by Mary E. Stuckey, Professor of Communication, Georgia State University and author of “Defining Americans: The Presidency and National Identity.” Panelists will include Donald A.Ritchie, Historian of the United States Senate and author of “Electing FDR: The New Deal Campaign of 1932” and Gregory E. Geddes, Professor of History, State University of New York – Orange and specialist in the history and literature of labor and the American left.

The second panel, beginning at 3:15 p.m. will discuss FDR’s last two elections. During FDR’s Third and Fourth campaigns, the world was at war. In 1940, the major issues were Roosevelt’s run for a Third Term and whether America would remain isolationist. The 1944 campaign was the first wartime election since the Civil War, and a weary FDR ran for a Fourth Term in order to win the war and ensure the peace. This panel will be moderated by Richard Aldous, Eugene Meyer Professor of British History and Literature, Bard College and author and editor of nine books, including “Reagan and Thatcher.” Panelists will include Charles Peters, founder and former Editor-in-Chief, “The Washington Monthly” and author of “Five Days in Philadelphia: The Amazing ‘We Want Willkie!’ Convention of 1940 and How It Freed FDR to Save the Western World” and Stanley Weintraub, Professor Emeritus of Arts and Humanities, Pennsylvania State University and author of Final Victory: “FDR’s Extraordinary World War II Presidential Campaign.”


British Pressure

Towards the end of WW2, Britain looked to negotiate a peace that preserved a semblance of their colonial power while establishing themselves and America as clear Western leaders. Henry Wallace was basically against that entire sentiment.

He despised colonialism and wanted an inclusive international coalition. As Vice President, he argued that in addition to economic development aid for Asia, each current colonial area was entitled to self-determination. Britain’s Chief Intelligence Officer’s response was simple and direct. Wallace had to go. “I came to regard Wallace as a menace, he said. “I took action to ensure that the White House was aware that the British government would view with concern Wallace’s appearance on the ticket at the 1944 presidential election.”


2 Cevap 2

There is an extensive Wikipedia article on the details of the selection process. Truman had become a national figure through his chairmanship of the Senate Special Committee to Investigate the National Defense Program which had saved $10-15 billion of the cost of WWII, by preventing inefficiency, waste and profiteering, at a cost of $360,000. It was clear that Truman could get things done, and with Roosevelt ailing, that was a valuable quality in a Vice-President.

Truman balanced Roosevelt's ticket in several important ways. First, he was a Senator (Roosevelt had been Governor of New York). He came from a poor background Roosevelt was a rich man trying to convince poor people that he was acting in their interests, against fellow members of his "class." Truman was someone who had "worked with his hands," at a time when most voters did so, and had Olumsuz been to college. Even so, Truman was "right" of (less radical than) FDR in his own party, not to mention Henry Wallace.

The geographical factor was not unimportant. Missouri, besides being a decent-sized state, was close to the geographical and cultural center of the country. It was a good answer to Will it play in Peoria? Basically, it was on the edge of both the Midwest and the South having been the "border state" nearest to Kansas before the Civil War. Roosevelt was rightfully confident about his ability to hold the key northeastern states of New York, Pennsylvania and New Jersey, but needed help in the Midwest Ohio, Michigan, Illinois, Wisconsin, and Missouri were close states (Dewey barely won the first one).


The 1944 Democratic National Convention erupted in cheers as Henry A. Wallace was renominated as Franklin D. Roosevelt’s vice president. With all the delegate’s votes tallied Wallace had won with 429 votes to the runner-up and then U.S Senator from Missouri Harry S. Truman’s 319 votes. The other 426 voters were split between seven other candidates. Jubilee filled the air as the Chicago Stadium’s PA system was commandeered in celebration to play the native Iowan’s campaign song “Iowa! That’s where the tall corn grows.”

The celebration was squashed by southern Democratic Party bosses who despised Wallace for his progressive platform calling for desegregation.

During a radio address, Wallace deplored segregation in the south when he declared, “I say our failure to live by the Constitution, our failure to abolish segregation strikes at the roots of America.”

Wanting to prevent Wallace the nomination for his strong desegregation stances the party seized the stage of the convention hall and halted the election. This gave party bosses enough time to make backroom deals and by the next day of the convention, they had coalesced around Harry S. Truman. An entire political machine transformed Wallace’s victory into a defeat resulting in 105 votes cast for Wallace and 1,031 votes for Truman. Party bosses stole the election and secured the vice presidency, which allowed Truman to become president after Franklin D. Roosevelt’s death from a lifetime battle with polio.

Wallace initially served on FDR’s cabinet as secretary of agriculture where he worked tirelessly to combat the ecological catastrophe of the Dust Bowl. An original new dealer who often was declared an enemy by segregationists and corrupt members of his own party because of his boldly progressive platform calling for the desegregation of public schools, strengthening unions, and the creation of a national health insurance program. All of which was forward-thinking especially for a man born in Iowa during 1888.

What got Wallace in the most trouble with wealthy elites was his prophetic warning and staunch hatred for fascism. Wallace characterized American fascists as “…one whose lust for money or power is combined with such an intensity of intolerance toward those of other races, parties, classes, religions, cultures, regions or nations as to make him ruthless in his use of deceit or violence to attain his ends.”

Strong declarations against fascism during a time when the United States was fighting Nazism abroad skyrocketed Wallace’s popularity and broadened his base to workers of all creeds, which would inspire him to run third-party in the 1948 presidential election. Wallace ran as the candidate for the newly formed Progressive Party and hoped to redeem himself by beating Truman. Wallace won 2.3 percent of the nationwide popular vote and his record as vice president remains overshadowed by his failed presidential bid.

The significance of Wallace’s story reflects on how the establishment of the Democratic Party has historically worked to keep progressives out of office. This can be shown during the 2020 Democratic Party presidential primaries on March 2, 2020, the day before Super Tuesday. Former candidates Beto O’Rourke, Amy Klobuchar and Pete Buttigieg all endorsed Joe Biden on the same day, at a time when Bernie Sanders had a 28.5 percent lead over Biden’s 20 percent. Super Tuesday swung in Biden’s favor and the entire primary followed.

It has been reported that President Barack Obama had called O’Rourke, Klobuchar and Buttigieg to personally request that they endorse Biden. Just like the party bosses that denied Wallace the nomination in 1944, the Democratic Party, unlike the Republican Party’s problems rallying around a candidate other than Trump in 2016, consolidated around one candidate to thwart off the risk of a progressive from winning the nomination. The parallel continues as Wallace famously delivered a message of unification in favor of a Roosevelt-Truman ticket similar to Sanders when he suspended his campaign and endorsed Biden.

Sanders concluded that Trump was such a dangerous threat to democracy that he had to endorse Biden. Sanders’ concerns surrounding the rise of authoritarianism echoes Wallace’s warning against fascism during his time and reflects the growing fears of Americans who observe as the current president engages in the actions of a despot.

When Fox News asked if Trump lost his reelection would he accept the results which he answered, “I’m not going to just say yes? I’m not going to say no.”

When a president refuses to accept the results of a free election and caters to nationalistic fevers, then that president is flirting with fascism. This blatantly open despotism has galvanized anti-fascist groups against Trump.

The name “Antifa” is borrowed from the 1930s group Antifaschistische Aktion which was formed with the objective of halting Nazism’s spread in Germany. Antifaschistische Aktion was forced to dissolve by Hitler when he rose to power and declared the group a danger to the state. The original Antifa’s termination and the Trump administration’s attempt to classify the modern Antifa movement as a threat to law and order are eerily similar to one another.

During the same time as Antifaschistische Aktion’s fight against Hitler, Wallace strongly cautioned against fascism at home. “If we define an American fascist as one who in case of conflict puts money and power ahead of human beings, then there are undoubtedly several million fascists in the United States.”

The 33rd Vice President’s words serve as a prophetic warning against the current rise of fascism in the United States and his clash with the Democratic Party’s establishment remains incredibly relevant sixty years later. Wallace’s legacy of bold progressivism, anti-racist and anti-fascist politics endures on.


Videoyu izle: 18 nci Türk Tarih Kongresi CELAL ÖCALın DONANMASININ İZMİRİ İŞGAL GİRİŞİMİ 1915 (Mayıs Ayı 2022).


Yorumlar:

 1. Udall

  Bence yanılıyorsun. Tartışmayı öneriyorum. Bana PM'de e -posta gönderin, konuşacağız.

 2. Jader

  Tebrik ediyorum, mükemmel cevap.

 3. Tramaine

  İlginç ve bilgilendirici yazın, bu konu hakkında daha kapsamlı bilgi görmek istiyorum

 4. Altmann

  Bu soruna farklı bir açıdan bakarsak ne olur?

 5. Hadwyn

  Eşsiz konu, benim için çok ilginç :)

 6. Cheney

  Blogda krizle ilgili neden bu kadar az konu var, bu soruyla ilgilenmiyorsunuz?Bir mesaj yaz