Tarih Podcast'leri

Roma Kanatlarını Açıyor - Pön Savaşları Arasında Bölgesel Genişleme, Gareth C. Sampson

Roma Kanatlarını Açıyor - Pön Savaşları Arasında Bölgesel Genişleme, Gareth C. Sampson


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Roma Kanatlarını Açıyor - Pön Savaşları Arasında Bölgesel Genişleme, Gareth C. Sampson

Roma Kanatlarını Açıyor - Pön Savaşları Arasında Bölgesel Genişleme, Gareth C. Sampson

Üç Pön Savaşı, muhtemelen Roma Cumhuriyeti'nin yaptığı en ünlü yabancı savaşlardır (özellikle, Hannibal, filleri ve Cannae'deki ezici zaferi ile İkinci Pön Savaşı), ancak aynı dönemde Romalıların kendi savaşlarını da gördü. önce Adriyatik boyunca savaşlar ve nihayet Roma kentinin kendisi için uzun süredir devam eden bir tehdit olan kuzey İtalya'nın Galya kabilelerini yenilgiye uğrattı. Bu dönemde Kartaca, İspanya'da yeni bir imparatorluk kurarak Birinci Pön Savaşı'ndaki yenilgisinden kurtulmaya çalıştı.

Pön Savaşları oldukça iyi belgelenmiş olsa da, aralarındaki boşluklara daha az hizmet ediliyor. Hayatta kalan tarihlerin çoğu, bu dönemler üzerinde acele eder ve Kartaca ile dramatik çatışmalara odaklanmayı tercih eder ve diğer durumlarda, savaşlar arasındaki boşlukları kapsayan bölümler tamamen kaybolur (Livy'nin 20. Kitabı, belki de en sinir bozucu boşluktur). Yazar bu problemlerin üzerinden geçmez ve birçok bölümde kaynaklardaki boşluklar, mevcut kaynaklarla ilgili problemler ve rakip kaynaklar arasındaki çelişkiler tartışmanın merkezinde yer alır. Bu tartışmalar, çeşitli kaynaklardan alınan önemli alıntılarla desteklenmektedir. Burada küçük bir kelime oyunu - bazen iki veya üç farklı kaynak sırayla verilir, ancak bunlar yalnızca kitap son notlarıyla tanımlanır, bu da onları etkin bir şekilde referans göstermez hale getirir - yazarın isimlerini her kaynağın arkasına koymak bu mükemmel yaklaşımı daha etkili hale getirebilirdi.

Sampson'ın bu döneme yaklaşımını seviyorum. O büyük ölçüde, tarihi ayakta kalan en iyi kaynak olan Polybius'u takip eder, ancak daha sonra olayların alternatif versiyonlarını getirerek, nerede ekstra ayrıntılar sağlayabileceklerini veya sonraki hataları yansıtabileceklerini önerir. Bu döneme oldukça aşina olduğumu sanıyordum, ancak kuzey İtalya'daki Galyalıların o zamanlar Roma gücüne ne kadar ciddi bir tehdit oluşturduğunu, Galya Savaşları için ne kadar çaba sarf edildiğini veya Galyalıların doğrudan ne kadar yaklaştığını fark etmemiştim. şehri tehdit ediyor - bu dönemin başlangıcında Romalılar kuzey İtalya'daki Po vadisinin hiçbirini neredeyse hiç kontrol etmiyorlardı, bu yüzden güçleri orta ve güney İtalya ile sınırlıydı, itiraf etmeliyim ki fark etmemiştim. Bu, Roma'nın en tehlikeli düşmanlarından birini ortadan kaldırarak kuzey İtalya'nın fethini tamamladığı dönemdir ve bu nedenle büyük önem taşır.

Bu, sınırlı kaynakların iyi bir şekilde kullanılmasıyla Roma'nın askeri tarihindeki bir boşluğu doldurmaya yardımcı olan yararlı bir kitaptır.

Bölümler
I - Birinci Pön Savaşından Önce ve Sonra Roma (MÖ 338-218)
1 - İtalya ve Ötesinde Roma Yayılması (MÖ 338-241)
2 - Akdeniz'de Roma Yayılması - Sicilya, Sardunya ve Korsika (MÖ 241-218)

II - İtalya ve Doğu'daki Roma Genişlemesi (MÖ 238-228)
3 - İtalya'daki Roma Yayılması - Galya ve Ligurya Savaşları (MÖ 238-230)
4 - Doğuda Roma Yayılması - Birinci İlirya Savaşı (MÖ 230-228)
5 - İspanya'da Kartaca Yayılması ve Roma Tepkisi (MÖ 237-226)

III - İspanya'da Roma Yayılması ve Roma Tepkisi (MÖ 237-226)
6 - Galya Savaşı I - Telamon'a Giden Yol
7 - Galya Savaşı II - Telamon Savaşı (MÖ 225)
8 - Galya Savaşı III - Kuzey İtalya'nın Roma İşgali (MÖ 224-223)
9 - Galya Savaşı IV - Clastidium Savaşı (MÖ 222) ve Müteakip Seferler (MÖ 222-218)

IV - Genişlemenin Sonuçları (MÖ 225-218)
10 - Doğuda Roma Yayılması - İkinci İlirya Savaşı (MÖ 219)
11 - İspanya'da Kartaca Yayılması ve Roma Tepkisi (MÖ 225-218)

Yazar: Gareth C. Sampson
Baskı: Ciltli
Sayfalar: 224
Yayımcı: Pen & Sword Military
Yıl: 2016Gareth C. Sampson, Roma Kanatlarını Açıyor: Pön Savaşları Arasında Bölgesel Genişleme (Albright)

(Kalem ve Kılıç, 2016) 278 s. 25,00 £

Dikkatini, Roma'nın İran'a karşı Carrhae'deki yenilgisini konu alan önceki kitabının materyalinden birkaç yüzyıl önce çeviren Gareth Sampson, Roma ve Kartaca'nın Birinci ve İkinci İmparatorluk arasında toprak genişlemesi üzerine bu düşünceli ve mükemmel çalışma için karlı bir çalışma alanı buluyor. Pön Savaşları, bu dönemde yapılan her şeyi Roma'nın Hannibal'e karşı savaşının bir başlangıcı olarak görmek yerine, hem Roma'nın hem de Kartaca'nın davranışlarını uygun bağlamlarına koymayı başarıyor. Bu dönemin ender kitap uzunluğundaki bir incelemesi olan yazar, Roma tarihinin unutulmuş ve karanlık bir bölümünü hayata geçirmeyi ve dönemin kıt birincil kaynaklarına bir göz atmaya çok meyilli olan okuyucuları cesaretlendirmeyi başarıyor.

Yazarın eldeki kaynak materyali eleştirel ama sadık bir şekilde inceleme konusundaki ciddiyeti, çoğunlukla Roma ve Greko-Romen kaynakların kitapta ele alınış biçiminden anlaşılabilir. Kitabın ana gövdesinde, açıklamalarının görünüşte çelişkili olduğu ve kullanımda incelik gerektirdiği durumlarda bile eski kaynaklara sık sık atıfta bulunulur. 200 sayfadan biraz daha fazla olan kitabın ana gövdesinden sonra yazar, bu önemli ama belirsiz döneme ilişkin hem Roma hem de Kartaca tarafında mevcut ve kayıp kaynakları tartışmak için birkaç sayfa harcıyor. Bundan sonra yazar, anlatının sadece Roma konsolosları değil, aynı zamanda Ardiaei, Epirus ve Makedon kralları ve kraliçeleri ile Kartaca'nın İspanya'daki imparatorluk genişlemesinden sorumlu Barcidler gibi çeşitli önemli alanların yöneticilerinin bir listesini sunar. Bu dönemde Pleblerin Tribünlüğü'nün yeniden ortaya çıkma olasılığı ve Roma'nın Polybius'tan gelen insan gücü gücü konusundaki tartışmalı konuyu inceliyor.

Kitabın ana içeriği, Roma Cumhuriyeti ordusu öğrencileri arasında daha az ilgi çekici değildir. İlk iki bölüm, Roma'nın yavaş erken büyümesini ve Birinci Pön Savaşı'ndan hemen sonra Sicilya, Sardunya ve Korsika'ya fırsatçı genişlemesini göstererek, Birinci Pön Savaşı'ndan önce ve sonra İtalya'da ve Roma'nın genişlemesinin bir hesabını verir. Bundan sonra yazar, MÖ 238 ve 230 yılları arasındaki Galya ve Ligurya Savaşlarını, Roma'nın Birinci İlirya Savaşı'nda Adriyatik'teki ilk saldırısını ve İspanya'daki Kartaca genişlemesini ve Roma'nın MÖ 237'den 226'ya tepkisini tartışıyor. Dört bölüm, Roma'nın nefret edilen Galyalılara karşı başlangıçta çekingen ve korkulu tavrının yavaş yavaş kuzey İtalya'nın askeri egemenliğine dönüştüğü MÖ 228-218'deki önemli ama genellikle ihmal edilen Galya Savaşı'nı tartışıyor. Kitabın son iki bölümü, doğudaki İkinci İlirya Savaşı'ndaki genişlemenin sonuçlarını ve Roma'nın, İkinci Pön Savaşı'nın patlak vermesiyle sonuçlanan İspanya'nın daha fazla Kartaca genişlemesine tepkisini ele alıyor.

Robin Waterfield'ın Taken At The Flood'u gibi tarihi bir eseri takdir eden okuyucular, Roma'nın büyük stratejisinin veya onun yokluğunun, askeri ve politik faktörlerin birbirini nasıl etkilediğinin benzer ve benzer şekilde düşünceli bir incelemesiyle burada da takdir edecek çok şey bulacaklardır. Roma'nın eylemlerine nasıl bir boşlukta değil, Kartaca ve Makedon gibi rakip emperyal güçlerin yanı sıra daha küçük şehir devletleri ve şehirlerin ittifaklarını içeren daha geniş bir bağlamın parçası olarak ve her bir savaşın sonuçları ve sonuçların neden olduğu yansımalar olarak bakılmalıdır. hem eski hem de yeni düşmanlarla daha fazla çatışmaya girmek için. Yazar, Birinci ve İkinci Pön Savaşları arasındaki zaman hakkında ciddi ve değerli bir anlatı sağlarken, ayrıca kitabın içeriğine kadar Hannibal'den bahsetmekten kaçınmayı başarır; bu, birçok Roma tarihi öğrencisinin Hannibal'i bir Roma'nın çağdaş siyasi ve askeri liderliğinin düşünceleri, hırsları ve planları içinde yetenekli ama başlangıçta çevresel bir karakterden ziyade, çağın tarihinin etrafında döndüğü kader adamı.

Yazarın daha değerli kavrayışları arasında, bu dönemde Roma Cumhuriyeti'nin unutulmuş liderlerinden bazılarının, özellikle de liderliği Galya'nın yenilmezliği ve hatta Roma'daki üstünlüğü mitinin yıkılmasına yol açan cesur ve kahraman L. Aemilius Papus'un yeniden değerlendirilmesidir. Telamon'da tek bir büyük savaşın seyri. Yine de yazar, Roma askeri tarihinin derin bir öğrencisi olarak, Roma siyasi düzeninin doğasının kısa liderlik süresi ve bu erken dönemde bile Senatörlük ve pleb çıkarları arasındaki artan gerilimlerin Romalı generallerin kişisel arayışlara nasıl yol açtığına dikkat çekiyor. bir bütün olarak Roma Cumhuriyeti için ara sıra hasar veya kayıp riski altında orduların veya müfrezelerin başında zafer. Ayrıca, yazarın tartışması, ticaret ve ekonominin yanı sıra demografi ve lojistik üzerine bir tartışmayı da ihmal etmiyor ve kendisini yalnızca bir savaş öğrencisi olmaktan daha fazlası olarak gösteriyor.

Sonuç, klasik Roma tarihi öğrencisi için okumaya değer bir kitaptır. Hem bu dönemde Roma'nın tanınmamış liderlerinin itibarının eleştirel bir yeniden değerlendirmesi hem de askeri, siyasi ve diplomatik tarihe büyük ilgi duyan bir kitap olarak, bu çalışmanın Roma Cumhuriyeti öğrencilerine araştırma değeri ve aynı zamanda araştırma değeri için sunacağı çok şey var. anlatı düzeyinde bir kitap olarak zevkleri. Sampson, Roma tarihinin karanlık bir köşesine ışık tutuyor ve Roma'nın, bir İtalyan gücünden başkaları tarafından tanınan ve korkulan bölgesel bir güce yükseldiği ve kendi güvenliğini ve güvenliğini savunmak için eylemlerinin olduğu karmaşık bir dünyada var olduğunu buluyor. Kendi krallığı ve kendi siyasi gerilimleriyle uğraşması, komşular ve rakipler tarafından karşı hamlelere yol açarak, onlarca yıl süren sürekli savaşa ve Akdeniz havzası çevresinde Roma etkisinin ani ve kalıcı yükselişine yol açan istenmeyen sonuçların karmaşık bir resmini oluşturuyor. Roma Cumhuriyeti'nin askeri tarihini bunun gibi keyifli ve iyi araştırılmış kitaplarda ele almaya olan açık ilgisi göz önüne alındığında, Sampson'ın yazılarının gelecekteki bir alanı olabilecek bir konu.


Roma Kanatlarını Açıyor - Pön Savaşları Arasındaki Bölgesel Genişleme, Gareth C. Sampson - Tarih

Birinci Pön Savaşı'nın sonu ile İkinci'nin başlangıcı arasındaki yirmi yıl, hem İtalya'da hem de ötesinde Roma'nın emperyal emellerinin gelişmesinde kilit bir dönemi temsil ediyor. İtalya içinde Roma, Kuzey İtalya'dan gelen ve Roma devletinin varlığını tehdit eden bir Galyalı istilasıyla karşı karşıya kaldı. Bu savaş, Telamon Muharebesi ve İtalya'nın Galyalılarına karşı nihai Roma zaferiyle sonuçlandı ve Roma'ya tarihinde ilk kez yarımadanın Alpler'e kadar olan kontrolünü verdi. İtalya kıyılarının ötesinde, Roma Sardunya ve Korsika şeklinde ilk eyaletlerini aldı, Sicilya ve İspanya'da dayanaklar kurdu ve Yunan anakarasında bir varlık oluşturmak için Adriyatik'i geçerek Roma'yı Helenistik Dünya'nın yörüngesine getirdi.

Yine de bu dönem genellikle daha iyi bilinen iki Pön Savaşı arasındaki bir ara olarak ele alınır ve her Roma seferi görünüşte Kartaca ile daha fazla bir çatışma beklentisiyle yapılır. Böyle bir görüş, bu on yıllardan ortaya çıkan iki kilit faktörü gözden kaçırır: birincisi, Roma, Birinci Pön Savaşı'nda Kartacalıların ellerinde karşılaştığından çok daha ciddi bir tehditle Kuzey İtalya'nın Galyalıları şeklinde karşı karşıya kaldı. Roma'nın denizaşırı imparatorluğunun temelleri bu on yıllarda atıldı. Bu çalışma, dengeyi düzeltmeyi ve bu savaşları kendi başlarına incelemeyi, Roma'nın İtalya'da yenilmeye ne kadar yaklaştığını analiz etmeyi ve bu on yılların Roma'nın gelecekteki imparatorluğunun kuruluşunda kilit bir dönem olarak önemini değerlendirmeyi amaçlıyor.

Yazar hakkında

Kurumsal finans alanında başarılı bir kariyerin ardından, Dr. Gareth Sampson antik Roma araştırmalarına geri döndü ve şu anda antik tarih dersleri verdiği Manchester Üniversitesi'nden doktora derecesini aldı. Erken Roma siyasi tarihi ve özellikle pleb tribünlüğü siyasi makamı hakkında ayrıntılı bir çalışma yaptı. Halen geç Cumhuriyet'in güç mücadeleleri ve iç savaşı ve doğudaki yayılmacı politikaları üzerine bir çalışma yapmaktadır.

YORUMLAR

"Ama öncelikle popüler bir izleyici kitlesine yönelik bir çalışma olarak Sampson, 241-218 arasındaki Roma genişlemesinin canlı bir anlatısını sunmakta başarılı."

- Res Militares

Kobo Rakuten

Por el momento no hay artículos en tu carrito de compra.

* Taahhüt yok, istediğiniz zaman iptal edin

Kullanılabilir el:
Kullanılabilir el:

Ayda 1 sesli kitap

+ 30 günlük ÜCRETSİZ deneme

Seçtiğiniz bir sesli kitapla değiştirmek için her ay 1 kredi kazanın

* Taahhüt yok, istediğiniz zaman iptal edin

* Taahhüt yok, istediğiniz zaman iptal edin

Kullanılabilir el:
Kullanılabilir el:

Ayda 1 sesli kitap

+ 30 günlük ÜCRETSİZ deneme

Seçtiğiniz bir sesli kitapla değiştirmek için her ay 1 kredi kazanın

* Taahhüt yok, istediğiniz zaman iptal edin


Scalacronica'dan 13. yüzyılın sonlarında ve 14. yüzyılın başlarında İngiltere ve İskoçya arasındaki savaş

1355'te, Norham Kalesi'nin muhafızı Heton'dan Sir Thomas Gray, İskoçya ile savaş sırasında yakalandı. Thomas, Edinburgh Kalesi'nde tutulurken, Üçüncü Edward dönemine kadar İngiltere'nin bir tarihi olan Scalacronica'yı yazmaya başladı ve eser 1362'de sona erdi. Bu çeviride yer alan bölümler, Thomas'ın babasının da adını verdiği bazı olayları kapsar. Thomas Gray, dahil oldu ve Edward I ve II arasında Bannockburn savaşı da dahil olmak üzere İskoçya'ya karşı kampanyalar ve savaş.

Adı geçen Kral Edward [Birinci] İskoçya'ya gitti, Carlaverock kalesini ele geçirdi ve aldı, ardından William Wallace, Glasgow yakınlarında John de Menteith tarafından alındı ​​​​ve İngiltere Kralı'nın önüne getirildi, bu da onun çizilip asılmasına neden oldu. Londrada.

Söz konusu kral, Berwick kasabasının bir duvarla çevrilmesine neden olmuş ve İngiltere'ye dönerek İskoçya'nın John de Segrave Muhafızı'nı terk etmiştir. İskoçlar, İngiltere Kralı Edward'a karşı yeniden isyan etmeye başladılar ve John de Comyn'i Muhafızları ve davalarının Şefi seçtiler. Bu sırada, Marşlar arasında ve özellikle Teviotdale'de, Roxburgh Kalesi'nin önünde, Ingram de Umfraville, Robert de Keith, Scotsmen ve adı geçen kalenin muhafızı Robert de Hastings arasında büyük silah geçişleri yaşandı. İngiltere Kralı Edward'ın İskoçya Muhafızı John de Segrave, İngiliz Marşı'nın birkaç kodamanıyla birlikte yürürlükte olan İskoçya'ya yürüdü ve İngiliz Kralı'nın bir yandaşı olan Patrick Earl of March ile Rosslyn'e geldi, köy hakkında kamp kurdu. , onun etrafında sütunu ile. Öncü muhafızı, bir fersah uzaktaki bir mezrada kamp kurmuştu. John Comyn, yandaşlarıyla birlikte, söz konusu John de Segrave'e gece saldırısı yaparak karanlıkta onu rahatsız etti ve uzak bir yerde kamp kuran ileri muhafızı, yenilgisinin farkında değildi, bu nedenle sabah savaş düzeninde geldiler. Komutanlarını bir gecede kendi işlerini yapmak için terk ettikleri aynı yere, orada İskoçlar tarafından saldırıya uğradı ve bozguna uğradılar ve Sandık Rafe orada öldürüldü.

Bu haber nedeniyle Kral Edward ertesi yıl İskoçya'ya yürüdü ve ilk girişinde Dryburgh'da kamp kurdu. Hugh de Audley, altmış silahlı adamla, Kral'ın yanında kamp kurmakta güçlük çekerek [ileri] Melrose'a gitti ve manastırda yer aldı. O sırada İskoçya'nın Muhafızı olan John Comyn, Ettrick ormanında büyük bir silahlı adam kuvvetiyle birlikteydi ve söz konusu Hugh'un köyde Melrose'da bulunduğunu fark etti, gece ona saldırdı ve kapıları kırdı ve Manastırdaki İngilizler toplanıp sarayda atlarına bindiler, onlar [İskoçlar?] kapıların açılmasına neden oldular, [zaman] İskoçlar çok sayıda at sırtında içeri girdiler, İngilizleri yere vurdular. sayıları azdı ve hepsini yakaladılar ya da öldürdüler. Şövalye Thomas Gray, dövüldükten sonra, kapının dışındaki evi ele geçirdi ve başkalarıyla birlikte esir alındığında, ev başının üzerinde yanmaya başlayana kadar kurtarma umuduyla tuttu.

Kral Edward ileri yürüdü ve Linlithgow'da Noel şölenini [1303] düzenledi, sonra İskoçya topraklarını dolaştı ve Dunfermline'a yürüdü; burada John Comyn, İngiltere Kralı'nın gücüne karşı koyamayacağını anlayınca, kendisini Kuzey İrlanda'ya teslim etti. King'in merhametine, kendisinin ve tüm yandaşlarının tüm haklı mülklerini geri almaları şartıyla merhamet etti ve yeniden onun [Edward'ın] hükümdarları oldular ve bunun üzerine yeni enstrümanlar alenen idam edildi.

John de Soulis, İskoçya'dan ayrıldığı ve öldüğü Fransa'ya gittiği şartları kabul etmeyecekti. Genç bir İskoç bekar olan William Oliphant, John Comyn'in koşullarına rıza göstermeye tenezzül etmeden, ancak Aslan'dan alıkoyduğunu iddia ederek Stirling Kalesi'nin garnizon kurulmasına neden oldu. İskoçya'nın hemen hemen tüm halkını elinde tutan ve kalelerine sahip olan söz konusu Kral Edward, Stirling Kalesi'nin önüne geldi, onu kuşattı ve birçok farklı motorla saldırdı ve zorla ve on dokuz haftalık bir kuşatma ile aldı! Bu kuşatma sırasında, şövalye Thomas Gray bir yaylı ok tarafından gözlerinin altından kafasından vuruldu ve kalenin bariyerleri altında ölüm için yere düştü. [Bu oldu] efendisi Henry de Beaumont'u kurtardığı sırada, bir makineden atılan bir kanca tarafından adı geçen bariyerlere yakalandı ve bariyerlerin hemen dışında, adı geçen Thomas, çalışanları tehlikeden dışarı sürükledi. Bahsedilen Thomas getirildi ve onu gömmek için bir grup geçit töreni yapıldı, o anda hareket etmeye ve etrafına bakmaya başladı ve daha sonra iyileşti.

Kral, kalenin kaptanı William Oliphant'ı Londra'daki hapishaneye gönderdi ve ordusunun şövalyelerinin kuşatmanın sonunda ayrılmadan önce mızrak dövüşüne neden oldu. Memurlarını İskoçya'ya atadıktan sonra MS'e yürüdü. İngiltere, Selkirk ve Ettrick ormanlarını verdiği Pembroke Kontu Aymer de Valence'ı İskoçya'nın Koruyucusu olarak bıraktı, söz konusu Aymer Selkirk'te bir pele inşa ettirdi ve oraya güçlü bir garnizon yerleştirdi.

Bir sonraki bölüm, İkinci Edward'ın saltanatı ile başlar.

O sırada Thomas de Gray Cupar ve Fife kalesinin muhafızıydı ve Kral'ın taç giyme töreninden söz konusu kaleye İngiltere'den seyahat ederken, Robert'ın taraftarı olan İskoçya şövalyesi Walter de Bickerton de Bruce, adı geçen Thomas'ın dönüşünü haber alarak, adı geçen Thomas'ın geçmek istediği yolda dört yüzden fazla adamla pusuya düştü; adı geçen Thomas, pusudan neredeyse yarım fersah uzaktayken uyarıldı. Yanında yirmi altıdan fazla silahlı adamı yoktu ve bir karşılaşmadan kaçamayacağını anladı. Böylece, halkının onayıyla, seyislerine bir sancak vererek pusuya doğru yola koyuldu ve çok kısa olmayan aralıklarla arkalarını takip etmelerini emretti.

Düşman atlarına bindi ve [İngilizlerin] onlardan kaçamayacaklarını düşünerek harekete geçti. Adı geçen Tomas, çok iyi binmiş adamları ile birlikte, atına mahmuzlar vurdu ve düşmana sütunlarının tam ortasından hücum etti, atının ve mızrağının şokuyla birçok kişiyi rotasında yere yığdı. Sonra dizginleri çevirerek aynı şekilde geri geldi ve. tekrar hücuma geçti ve bir kez daha kalabalığın içinden geri döndü, bu da halkını o kadar cesaretlendirdi ki, hepsi aynı şekilde onu takip etti, bu sayede atları yol boyunca ezilen birçok düşmanı devirdiler. [Düşman] yerden kalktığında, adı geçen Thomas'ın seyislerinin düzgün bir şekilde geldiğini gördüler ve yakındaki kuru bir turba yosununa uçmaya başladılar, bu nedenle hemen hemen hepsi [diğerleri] uçmaya başladı. yosun, birkaç saldırgan için atlarını terk ediyor. Adı geçen Tomas ve adamları, at sırtında yanlarına yaklaşamadılar, bu nedenle, geceleyin dokuz bin eyerli at ganimetlerinin olduğu söz konusu kaleye giden yol boyunca atlarının önlerinden sürülmesine neden oldu.

Başka bir zaman, bir pazar günü, kasaba mahalleden insanlarla doluyken, Robert de Bruce'un yandaşlarından Alexander Frisel, söz konusu kaleden yaklaşık yarım fersah uzaklıkta yüz silahlı adamla pusuya düşürüldü. halkından başkalarını kalenin diğer tarafındaki bir mezrayı vurmaya gönderdi. Gürültüyü duyan Thomas, halkı hazırlanmadan önce iyi bir şarjör taktı ve ne olduğunu görmeye gitti. Düşman, söz konusu kalenin kapılarının önündeki pusudan fırladı, çünkü onun (Sir Thomas) ileri gittiğini çok iyi biliyorlardı. Bunu anlayan Thomas, at sırtında girmek zorunda kaldığı ve tüm sokağı işgal ettikleri yer olan, sonunda kalenin bulunduğu Cupar kasabasından bir adım hızla geri döndü. Onlara yaklaşınca, kendisine karşı gelenlerden atına mahmuzlar vurdu, kimisini mızrağıyla, kimisini de atının şokuyla şafak söktü ve hepsinden geçerek, kapıda atından indi, atını içeri sürdü. ve insanlarını toplanmış olarak bulduğu bariyerin içine kaydı.

Bu Kral II. Edward, Fetihten sonra, babasının hayatı boyunca, iyi bir Gascon ailesinden genç bir adam olan Piers de Gaveston'a büyük bir sevgi bahşetmişti; bu sırada babası, [Piers]'ın oğlunu yoldan çıkarmasından endişe duymaya başladı. onu [Piers] krallıktan sürgüne gönderdi ve hatta oğlu ve yeğeni Lancaster'lı Thomas'ı ve diğer kodamanları, söz konusu Piers'in sürgününün sonsuza dek geri alınamaz olması gerektiğine yemin ettirdi. Ancak babanın ölümünden kısa bir süre sonra oğul, söz konusu Piers'in aniden geri çağrılmasına neden oldu ve onu kız kardeşinin Gloucester'ın kızlarından biri olan kızını karısına aldı ve onu Cornwall Kontu yaptı. Piers çok görkemli, liberal ve iyi yetiştirilmiş bir tavır aldı, ancak tartışmada kibirli ve kibirli oldu, buna karşın diyarın bazı büyük adamları derinden gücendi. İskoç savaşında Kral'a hizmet ederken yok edilmesini planladılar. Dundee kasabasının tahkim edilmesini sağlamıştı ve orada ülkenin beyefendilerinin kabul edebileceğinden daha kaba davranmıştı, bu yüzden baronların muhalefeti yüzünden Kral'a geri dönmek zorunda kaldı. Dönüş yolunda onu şaşırttılar ve Scarborough'a götürdüler, ancak [Aymer'in] halkından Oxford yakınlarında geri alındığı ve kralın huzuruna çıkarılması şartıyla Aymer de Valence'a teslim edildi. Onu Warwick'e yakın bir yerde kafasını uçuran Lancaster Kontu, Kral'ın aralarında sonsuza dek süren ölümcül nefreti uyandırdı. Lancaster vilayetinden bekâr bir şövalye olan Adam Banaster, kralın kışkırtmasıyla adı geçen konta karşı bir isyan başlattı, ancak bunu sürdüremedi ve takipte uzun yürüyüşler yapan adı geçen kontun emriyle götürüldü ve başı kesildi. onun [Banaster’s] halkı.

Kral ile adı geçen kont arasındaki anlaşmazlık sırasında, Kralın babasının hayatı boyunca ayaklanmış olan Robert de Brits, İskoçya'daki gücünü yeniledi, İskoçya krallığı üzerinde otorite iddiasında bulundu ve İskoçya'daki birçok ülkeye boyun eğdirdi. Daha önce İngiltere Kralı tarafından boyun eğdirilen ve ona boyun eğdirilen İskoçya ve [bu] esas olarak, onları [toprakları] kendi özel çıkarları doğrultusunda çok sert yöneten Kral görevlilerinin kötü yönetiminin sonucuydu.

Roxburgh ve Edinburgh kaleleri ele geçirildi ve dağıtıldı, hangi kaleler yabancıların gözetimindeydi, Roxburgh, Burgonya şövalyesi Guillemyng Fenygges'den sorumluydu ve James de Douglas Salı gecesi söz konusu kaleyi ele geçirdi. William'ın büyük kuleyi savunurken bir okla öldürüldüğünü söyledi. Bir Gascon şövalyesi olan Peres Lebaud, söz konusu kaleyi kuşatan Moray Kontu Thomas Randolph'un halkının, kayanın en yüksek yerinde, tehlikeden şüphelenmediği, aldığı Edinburgh Şerifi idi. Adı geçen Peter, Robert de Bruce'un hizmetinde İskoç oldu ve daha sonra onu vatana ihanetle suçladı ve asılmasına ve asılmasına neden oldu. Çok açık sözlü olduğu için ondan [Peres] şüphelendiği, yine de kalbinde İngiliz olduğuna inandığı ve onu [Bruce] gücendirmemek için elinden geleni yaptığı söylendi.

Adı geçen Kral Edward bu bölgelere bir sefer planladı, burada Stirling kalesinin rölyefini [denerken] yenildi ve Gloucester Kontu ve diğer sağ soylular [dahil olmak üzere] halkının büyük bir kısmı katledildi. kişiler ve Hereford Kontu, geri çekilmeyi dövdüğü Bothwell'e götürüldü ve burada vali tarafından ihanete uğradı. Robert de Bruce'un karısı ve St. Andrews Piskoposu karşılığında [karşılığında] serbest bırakıldı.

Bu rahatsızlığın nasıl ortaya çıktığına ilişkin olarak, kronikler, Atholl Kontu'nun, İngiltere Kralı'nın kaptanı olan William Oliphant'tan Robert de Bruce'u kullanmak için St. John [Perth] kasabasını ele geçirmesinden sonra açıklar. , o sırada [Edward'ın] bir taraftarı olarak, kendisini terk ettikten kısa bir süre sonra, adı geçen Robert, şövalye Philip de Moubray'ın Kral için adı geçen kalenin komutasını elinde bulunduran Stirling kalesinin önünde yürürlükte yürüdü. İngiltere'den, söz konusu Robert de Bruce ile, kuşattığı söz konusu kaleyi teslim etmek için, [de Moubray] kurtarılmadıkça: yani, İngiliz ordusu söz konusu kalenin üç fersahına sekiz gün içinde gelmedikçe, anlaşma yaptı. Aziz John'un gününün önümüzdeki yaz aylarında, söz konusu kaleyi teslim edeceğini söyledi. Sözü edilen İngiltere Kralı, bu nedenle oraya geldi, burada söz konusu polis memuru Philip, Pazar günü Aziz John'un nöbeti sırasında kaleden üç fersah uzakta onu karşıladı ve ona daha fazla yaklaşması için bir fırsat olmadığını söyledi, çünkü o. kendini rahatlamış olarak görüyordu. Sonra düşmanın ormandaki dar yolları nasıl kapattığını anlattı.

[Ama] genç birlikler hiçbir şekilde durmayacak, yollarını tuttular. Gloucester Kontu'nun komutasındaki öncü muhafız, Park içindeki yola girdi ve geçidi işgal eden İskoçlar tarafından hemen kabaca karşılandı. Burada şövalye Peris de Mountforth, bildirildiği gibi Robert de Bruce tarafından baltayla öldürüldü.

Sözü edilen ileri muhafız bu yolu takip ederken, Robert Lord de Clifford ve Henry de Beaumont, üç yüz silahlı adamla ormanın diğer tarafında, açık alanı koruyarak kaleye doğru bir tur attılar. İskoç ileri muhafızlarının lideri olan Robert de Bruce'un yeğeni Moray Kontu Thomas Randolph, amcasının ormanın diğer tarafında İngilizlerin ileri muhafızlarını geri püskürttüğünü duyunca, payına düşeni alması gerektiğini düşündü. ve bölüğüyle birlikte ormandan çıkarak açık arazide adı geçen iki efendiye doğru yürüdü.

Sir Henry de Beaumont adamlarına seslendi: "Biraz bekleyelim, gelsinler, onlara yer açsınlar!"

"Efendim," dedi Sir Thomas Gray, "onlara şimdi ne verirseniz verin, çok yakında alacaklarından şüpheliyim."

"Çok iyi!" diye haykırdı Henry, “Korkuyorsan defol!’

"Efendim," dedi Thomas, "bu gün uçacağım korkusundan değil." Böylece [Beaumont] ve Sir William Deyncourt'un arasına mahmuzladı ve düşmanın ortasına hücum etti. William öldürüldü, Thomas esir alındı, atı mızraklarda öldürüldü ve yola çıktıklarında kendisi [İskoçları] yürüyerek götürdü, adı geçen iki lordun filosunu tamamen bozguna uğrattı. English] şatoya kaçtı, diğerleri zaten ormandan geçen yolu terk etmiş olan, Bannockburn'ün ötesinde, kötü, derin, ıslak bir bataklık olan Forth'un sularına yakın bir ovaya saplanmış olan kralın ordusuna kaçtı. ne yazık ki güvenini yitirmiş ve günün olaylarından çok fazla hoşnutsuz kalmış olarak, bütün gece dizginsiz kaldı ve orada kaldı.

Ormandaki İskoçlar, gün için yeterince iyi olduklarını düşündüler ve gece boyunca daha güçlü bir ülke olan Lennox'a yürümek için karaya çıkmak üzereydiler ki, İngiltere'nin hizmetinde olan Sir Alexander de Seton ve Kralla birlikte oraya gelmiş, İngiliz ordusunu gizlice terk etmiş, ormanda Robert de Bruce'a gitmiş ve ona şöyle demiş: İngilizler cesaretini yitirdi ve cesareti kırıldı ve ani, açık bir saldırıdan başka bir şey beklemiyorlar.”

Sonra onların durumunu tarif etti ve asılmanın ve ezilmenin acısı üzerine başını eğer [Bruce] yarın onlara saldırırsa [çok] kayıp olmadan onları kolayca yeneceğine söz verdi. [Seton'un] kışkırtmasıyla [İskoçlar savaşmaya karar verdiler ve ertesi gün güneş doğarken üç piyade tümeni halinde ormandan çıktılar. Bütün gece atları ısırılan İngiliz ordusuna cesurca yöneldiler. İskoçlar, daha önce Courtrai'de Fransa'nın gücünü yaya olarak yenen Flamanlardan bir ders alırken, yaya olarak savaşmak için atlarından inmeye alışık olmadıkları için [İngilizler] büyük bir korku içinde yükseldiler. Yukarıda sözü edilen İskoçlar, şiltromlar sırasına girdiler ve birbirine sıkışan ve kendilerine [İskoçlara] karşı hareket edemeyen İngiliz sütununa saldırdılar, atları korkunç bir şekilde mızraklara kazınmıştı. İngiliz arkalarındaki birlikler, Bannockburn hendeğine geri dönerek birbiri ardına devrildi.

İngiliz filoları, atların üzerine bindirilen mızraklarla şaşkına dönerek kaçmaya başladılar. Kralın dizginlerine [katılması] için atananlar, felaketi fark ederek, dizginlerinden tutarak Kral'ı sahadan kaleye doğru yönlendirdiler ve o, pek karşı çıksa da gitti. Yaya olan İskoç şövalyeleri, onu durdurmak için Kralın hücumbotunun gövdesine tutunurlarken, o bir gürzle arkasına o kadar şiddetli bir şekilde vurdu ki, dokunduğu ve düşmediği kimse kalmamıştı. yer.

Kralın dizginlerini elinde tutanlar böylece onu her zaman ileriye doğru çekerken, içlerinden biri, Lüksemburg İmparatoru Henry'nin savaşlarından son zamanlarda denizden gelen ünlü bir şövalye olan Giles de Argentin, krala şöyle dedi: , dizginlerin bana bağlıydı şimdi sen güvendesin, şahsın güvende olabileceği kalen var. Uçmaya alışık değilim, şimdi de başlamayacağım. Seni Allah'a havale ediyorum!"

Sonra atına mahmuzlar vererek, katledildiği ovaya geri döndü.

Kral'ın mızraklı süvari atı daha ileri gidemedi, bu yüzden yeniden bir biniciye bindi ve Torwood'un çevresine ve [böylece] Lothian ovalarından geçti. Onunla gidenler kurtuldu, geri kalanlar kederlendi. Kral büyük zorluklarla kaçtı ve oradan Dunbar'a gitti. Patrick, Earl of March, received him honourably, and put his castle at his disposal, and even evacuated the place, removing all his people, so that there might be neither doubt nor suspicion that he would do nothing short of his devoir to his lord, for at that time he [Dunbar] was his liegeman. Thence the King went by sea to Berwick and afterwards to the south.

Edward de Bruce, brother to Robert, King of Scotland desiring to be a king [also], passed out of Scotland into Ireland with a great army in hopes of conquering it. He remained there two years and a half, performing there feats of arms, inflicting great destruction both upon provender and in other ways, and conquering much territory, which would form a splendid romance were it all recounted. He proclaimed himself King of the kings of Ireland [but] he was defeated and slain at Dundalk by the English of that country, [because] through over confidence he would not wait for reinforcements, which had arrived lately, and were not more than six leagues distant.

At the same time the King of England sent the Earl of Arundel as commander on the March of Scotland, who was repulsed at Lintalee in the forest of Jedworth, by James de Douglas, and Thomas de Richmond was slain. The said earl then retreated to the south without doing any more.

On another occasion the said James defeated the garrison of Berwick at Scaithmoor, where a number of Gascons were slain. Another time there happened a disaster on the marches at Berwick, by treachery of the false traitors of the marches, where was slain Robert de Neville which Robert shortly before had slain Richard fitz Marmaduke, cousin of Robert de Bruce, on the old bridge of Durham, because of a quarrel between them [arising] out of jealousy which should be reckoned the greater lord. Therefore, in order to obtain the King’s grace and pardon for this offence, Neville began to serve in the King’s war, wherein he died.

At the same period the said James de Douglas, with the assistance of Patrick, Earl of March, captured Berwick from the English, by means of the treason of one in the town, Peter de Spalding. The castle held out for eleven weeks after, and at last capitulated to the Scots in default of relief, because it was not provisioned. The constable, Roger de Horsley, lost there an eye by an arrow.

Aymer de Valence, Earl of Pembroke, traveling to the court of Rome, was captured by a Burgundian, John de la Moiller, taken into the empire and ransomed for 20,000 silver livres, because the said John declared that he had done the King of England service, and that the King was owing him his pay.

This James de Douglas was now very busy in Northumberland. Robert de Bruce caused all the castles of Scotland, except Dunbarton, to be dismantled. This Robert de Bruce caused William de Soulis to be arrested, and caused him to be confined in the castle of Dunbarton for punishment in prison, accusing him of having conspired with other great men of Scotland for his [Robert’s] undoing, to whom [de Soulis] they were attorned subjects, which the said William confessed by his acknowledgment. David de Brechin, John Logie, and Gilbert Malherbe were hanged and drawn in the town of St. John [Perth], and the corpse of Roger de Mowbray was brought on a litter before the judges in the Parliament of Scone, and condemned. This conspiracy was discovered by Murdach of Menteith, who himself became earl afterwards. He had lived long in England in loyalty to the King, and, returned home in order to discover this conspiracy. He became Earl of Menteith by consent of his niece, daughter of his elder brother, who, after his death at another time, became countess.

The King of England undertook scarcely anything against Scotland, and thus lost as much by indolence as his father had conquered and also a number of fortresses within his marches of England, as well as a great part of Northumberland which revolted against him.

Gilbert de Middleton in the bishopric of Durham, plundered two Cardinals who came to consecrate the Bishop, and seized Louis de Beaumont, Bishop of Durham, and his brother Henry de Beaumont, because the King had caused his [Gilbert’s] cousin Adam de Swinburne to be arrested, because he had spoken too frankly to him about the condition of the Marches.

This Gilbert, with adherence of others upon the Marches, rode upon a foray into Cleveland, and committed other great destruction, having the assistance of nearly all Northumberland, except the castles of Bamborough, Alnwick, and Norham, of which the two first named were treating with the enemy, the one by means of hostages, the other by collusion, when the said Gilbert was taken through treachery of his own people in the castle of Mitford by William de Felton, Thomas de Heton, and Robert de Horncliff, and was hanged and drawn in London.

On account of all this, the Scots had become so bold that they subdued the Marches of England and cast down the castles of Wark and Harbottle, so that hardly was there an Englishman who dared to withstand them. They had subdued all Northumberland by means of the treachery of the false people of the country. So that scarcely could they [the Scots] find anything to do upon these Marches, except at Norham, where a [certain] knight, Thomas de Gray, was in garrison with his kinsfolk. It would be too lengthy a matter to relate [all] the combats and deeds of arms and evils for default of provender, and sieges which happened to him during the eleven years that he remained [there] during such an evil and disastrous period for the English. It would be wearisome to tell the story of the less [important] of his combats in the said castle. Indeed it was so that, after the town of Berwick was taken out of the hands of the English, the Scots had got so completely the upper hand and were so insolent that they held the English to be of almost no account, who [the English] concerned themselves no more with the war, but allowed it to cease.

At which time, at a great feast of lords and ladies in the county of Lincoln, a young page brought a war helmet, with a gilt crest on the same, to William Marmion, knight, with a letter from his lady-love commanding him to go to the most dangerous place in Great Britain and [there] cause this helmet to be famous. Thereupon it was decided by the knights [present that he should go to Norham, as the most dangerous [and] adventurous place in the country. The said William betook himself to Norham, where, within four days of his arrival, Sir Alexander de Mowbray, brother of Sir Philip de Mowbray, at that time governor of Berwick, came before the castle of Norham with the most spirited chivalry of the Marches of Scotland, and drew up before the castle at the hour of noon with more than eight score men-at-arms. The alarm was given in the castle as they were sitting down to dinner. Thomas de Gray, the constable, went with his garrison to his barriers, saw the enemy near drawn up in order of battle, looked behind him, and beheld the said knight, William Marmion, approaching on foot, all glittering with gold and silver, marvelous finely attired, with the helmet on his head. The said Thomas, having been well informed of the reason for his coming [to Norham], cried aloud to him: “Sir knight, you have come as knight errant to make that helmet famous, and it is more meet that deeds of chivalry be done on horseback than afoot, when that can be managed conveniently. Mount your horse: there are your enemies: set spurs and charge into their midst. May I deny my God if I do not rescue your person, alive or dead, or perish in the attempt!”

The knight mounted a beautiful charger, spurred forward, [and] charged into the midst of the enemy, who struck him down, wounded him in the face, [and] dragged him out of the saddle to the ground.

At this moment, up came the said Thomas with all his garrison, with levelled lances, [which] they drove into the bowels of the horses so that they threw their riders. They repulsed the mounted enemy, raised the fallen knight, remounting him upon his own horse, put the enemy to flight, [of whom] some were left dead in the first encounter, [and] captured fifty valuable horses. The women of the castle [then] brought out horses to their men, who mounted and gave chase, slaying those whom they could overtake. Thomas ms. de Gray caused to be killed in the Yair Ford, a Fleming [named] Cryn, a sea captain, a pirate, who was a great partisan of Robert de Bruce. The others who escaped were pursued to the nunnery of Berwick.

Another time, Adam de Gordon, a baron of Scotland, having mustered more than eight score men-at-arms, came before the said castle of Norham, thinking to raid the cattle, which were grazing outside the said castle. The young fellows of the garrison rashly hastened to the furthest end of the town, which at that time was in ruins, and began to skirmish. The Scottish enemy surrounded them. The said men of the sortie defended themselves briskly, keeping themselves within the old walls. At that moment Thomas de Gray, the said constable, came out of the castle with his garrison, [and,] perceiving his people in such danger from the enemy, said to his vice‑constable: “I’ll hand over to you this castle, albeit I have it in charge to hold in the King’s cause, unless I actually drink of the same cup that my people over there have to drink.”

Then he set forward at great speed, having of common people and others, scarcely more than sixty all told. The enemy, perceiving him coming in good order, left the skirmishers among the old walls and drew out into the open fields. The men who had been surrounded in the ditches, perceiving their chieftain coming in this manner, dashed across the ditches and ran to the fields against the said enemy, who were obliged to face about, and, then charged back upon them [the skirmishers]. Upon which came up the said Thomas with his men, when you might see the horses floundering and the people on foot slaying them as they lay on the ground. [Then they] rallied to the said Thomas, charged the enemy, [and] drove them out of the fields across the water of Tweed. They captured and killed many many horses lay dead, so that had they [the English] been on horseback, scarcely one would have escaped.

The said Thomas de Gray was twice besieged in the said castle: once for nearly a year, the other time for seven months. The enemy erected fortifications before him, one at Upsettlington, another at the church of Norham. He was twice provisioned by the Lords de Percy and de Neville, [who] came in force to relieve the said castle and these [nobles] became wise, noble and rich, and were of great service on the Marches.

Once on the vigil of St. Katherine during his Gray’s time, the fore-court of the said castle was betrayed by one of his men, who slew the porter [and] admitted the enemy [who were] in ambush in a house before the gate. The inner bailey and the keep held out. The enemy did not remain there more than three days, because they feared the attack of the said Thomas, who was then returning from the south, where he had been at that time. They evacuated it [the forecourt] and burnt it, after failing to mine it.

Many pretty feats of arms chanced to the said Thomas which are not recorded here.

İtibaren Scalacronica: the reigns of Edward I, Edward II and Edward III, as recorded by Sir Thomas Gray, and now translated by Sir Herbert Maxwell, (Glasgow, 1907), p. 23-26, 48-65.


Defeat of Rome: Crassus, Carrhae and the Invasion of the East

Gareth C. Sampson

Published by Pen & Sword Military 21/02/2008, 2008

Kullanılmış - Ciltli
Durum: Çok İyi

Ciltli. Durum: Çok İyi. Shipped within 24 hours from our UK warehouse. Clean, undamaged book with no damage to pages and minimal wear to the cover. Spine still tight, in very good condition. Remember if you are not happy, you are covered by our 100% money back guarantee.

AbeBooks'taki diğer satıcılardan daha fazla satın alma seçeneği


Before we can examine the period in question (241–218 BC) we must first understand how this period fits in with the wider expansion of the Roman state and the events which took place prior to 241 BC. It is tempting to view Rome of the third century BC through the lens of the later, more famous period a Rome which was unquestioned master of Italy, able to defeat any other Mediterranean power and on an inevitable course to mastery of the Mediterranean world. However, this was not the Rome of the third century BC. By 241 BC, Rome had only recently taken control of central and southern Italy, the latter of which had seen recent attempts made to annex it to being either a part of a Syracusan empire to the south or an Epirote empire to the east. Furthermore, it is important to note that Rome’s control of Italy did not extend to the north of the peninsula, which was occupied by a collection of Gallic tribes and formed part of a wider civilisation, which stretched from Spain to the Balkans and beyond.

We must also not forget that Italy did not exist in isolation, but was part of a Mediterranean world which was undergoing a major upheaval in terms of the established world order. Less than 100 years before 241 BC, the ancient superpower of Persia had been destroyed within a decade by one man: Alexander III (the Great) of Macedon. His death in 323 BC unleashed a generation of warfare across Greece and the Near East, which by the 280s had stabilised into an uneasy balance of power between three new superpowers: Antigonid Macedon, the Seleucid Empire and Ptolemaic Egypt (see Map 1). Italy sat on the edges of this new world order, but within striking distance of mainland Greece, dominated by the Antigonid Dynasty of Macedon.

The Roman Federation therefore must be placed in this context. To the north lay the vast and seemingly endless expanses of mainland Europe and the tribes that dwelt within, which encompassed northern Italy itself. To the east lay the far more culturally advanced civilisation of Greece, dominated by the great power of Macedon. To the south and the east lay the Carthaginian Empire, centred on North Africa, but extending across the western Mediterranean. Compared to these great civilisations, Rome was the emerging, and in some ways upstart power, and by 241 BC had announced itself on the wider world stage by an extraordinary period of expansion.

Roman Expansion in Italy (338–264 BC)

The year 338 BC marks a decisive point in the history of Italy, as coincidently it did in Greece, albeit for different reasons. In Greece, King Philip II of Macedon was victorious at the Battle of Chaeronea, which established Macedonian suzerainty over the Greek states for the next 200 years. In Italy, another war was also ending this time between Rome and her former allies in the Latin League, with Rome emerging victorious. Rome’s victory in this war did not give her suzerainty over Italy (akin to that of Macedon in Greece), merely mastery of the region of Latium, but the political settlement that followed this victory did provide the foundation for Rome’s domination of Italy, and ultimately the wider Mediterranean world.

Prior to the Latin War, Rome had been at war with her near neighbours for over four centuries (if we are to believe the traditional chronology) and yet barely controlled any territory beyond the coastal plains of Latium itself, in western central Italy. Furthermore, Rome faced an equally powerful neighbour in terms of the Samnite Federation and the ever-constant threat of the Gallic tribes of northern Italy (who had sacked Rome itself just fifty years earlier, c.390–386 BC). Therefore, to put Rome’s efforts in perspective, they had only conquered the neighbouring city of Veii (roughly ten miles from Rome) in 396 BC after intermittent warfare lasting 300 years. Yet despite this, within sixty years of the peace settlement of 338 BC Rome had established an unprecedented control of all central and southern Italy. It is to this political settlement (which accompanied the end of the Latin War) which we must turn our focus, when looking of the reasons behind this extraordinary wave of military expansion.¹

Prior to this war, fought by Rome against their rebellious allies, Rome’s power ostensibly lay through being head of the Latin League, a defensive alliance of supposedly equal states. However, over the centuries this federation had evolved into being dominated by Rome and, as many of her allies saw it, seemed to exist solely for Rome’s benefit. It was this resentment of Roman dominance of the League which saw Rome’s allies attempt to break free from the League and thus brought about the Roman–Latin War of 341–338 BC. Unfortunately for the other Latin cities, the war merely confirmed Roman military dominance and her enemies were comprehensively defeated.

Having been freed from the need to preserve the pretence of an alliance of equals, the Romans dissolved the Latin League and in its place stood a new unofficial federation, that of Rome. Livy provides a detailed description of these reforms, which he ascribes to the Consul L. Furius Camillus.² Instead of common ties between all the participants, each of the Latin cities was tied to Rome individually by treaty. Rome secured their treaties by means of carrot and stick policies. The ‘stick’ came in the form of Roman veteran colonies planted at strategic points within the territories of the defeated Latin states, accompanied by land confiscations. The ‘carrot’, however, was two-fold. Firstly, the various cities were able to maintain their own internal political and social structures and the local elites were left free from Roman interference to pursue their own internal policies. What was sacrificed was an independent foreign policy, which was now slaved to that of Rome. However, aside from this, they were left to their own devices, speaking their own language, continuing with the own culture and carrying on business as usual.

Furthermore, the Romans introduced a new graduated series of citizenship levels. At the peak was Roman citizenship, which gave full political and judicial rights, followed by partial citizenship (civitas cine suffragio), which had no rights of political participation in Rome, and only limited legal protection from Romans.³ This system of differentiating levels of citizenship allowed Rome the ability to incorporate new peoples without diluting the original core of the Roman citizens or jeopardizing the Roman elite’s control of its institutions, especially as voting had to take place in person in Rome itself. Despite the different grades of citizenship, this was not a closed system, nor was it one restricted to race.⁴ This meant that there were opportunities for advancement within the system, to both communities and in particular their elites, giving them a stake in the Roman system and buying their loyalty.

However, at the heart of this settlement lay the obligation on all citizens (whether full or partial) to be called upon for military service in Rome’s armies. It was not only those with citizenship (full and partial) who could be conscripted into the Roman Army, but Rome’s Italian allies were duty bound to send their citizens to serve in Rome’s armies. This created a massive supply of potential manpower for Rome, which was to be the central pillar of all future Roman expansion. In the ancient world, city states were limited by the availability of citizen manpower and one heavy defeat could set a state back a generation.

The years that followed this settlement saw a series of wars against Rome’s neighbours, most prominently the Samnite Federation. Starting in 326 BC, the Second Samnite War⁵ lasted for twenty years (until 304 BC), and saw Rome’s fortunes swing between victories and humiliating defeats, such as the Battle of Caudine Forks in 321 BC, which forever ranked as one of Rome’s most humiliating military reversals. Nevertheless, by 304 BC Rome had the upper hand and the Samnites were forced to sue for peace, albeit maintaining their independence.

The period saw two major reforms to the Roman military system. In 312 BC, one of the Censors, Ap. Claudius Caecus, ordered the construction of the Via Appia, the first major paved road in Italy, connecting Rome and Capua (crossing the Alban Hills and the Pontine Marshes). This allowed Rome to move her armies far more swiftly to the south to support the war against the Samnites.

The following year saw a Tribune of the Plebs (C. Marcius) pass a law allowing for the sixteen Tribunes of the Soldiers to be elected by the people, rather than appointed by the commanders. It has long been argued that this law came at the same time as the Romans doubled their legions from two to four (having four Tribunes per legion) and that this also coincided with the abandonment of the phalanx and the development of the more flexible Roman maniple.⁶ This year also saw the outbreak of war between Rome and various Etruscan cities. The years that followed saw Rome advance into central Italy and up into Umbria, conquering a number of peoples, such as the Herenici and Aequi and allying with others, such as the Marsi. The result of this was that by the late 300s BC Roman power extended throughout central Italy.

This massive extension of Roman power naturally led to a reaction from the peoples who were not yet under Roman rule, resulting in the formation of an alliance between the Samnites, Etruscans, Umbrians and Gauls (of northern Italy). This resulted in the war that is most commonly referred to as the Third Samnite War (298–290 BC), but was far wider in scale than the name suggests. This conflict was Rome’s greatest victory to date and resulted in Rome defeating each of the opposing alliance and gaining control of all of central and much of southern Italy, stretching to the Adriatic coast. The year 295 BC saw the Battle of Sentinum, in which Rome was able to field an army of 36,000, a huge figure for the time, and defeat a combined force of Gauls and Samnites. By 290 BC the surrender of the Samnites meant that the only regions of Italy which now lay outside of Roman control were the Gallic tribes of northern Italy and the Greek city states of the south.

A further war with the Gallic tribes of northern Italy soon followed (against the Boii and Senones), which ultimately saw further Roman success, culminating in a victory at the Battle of Lake Vadimon in 283 BC. A large section of the northern Adriatic coastline of Italy was thus added to Rome’s Italian empire. This war was soon followed by the more famous war for southern Italy, where Rome faced one of the Hellenistic world’s most celebrated generals: Pyrrhus, King of Epirus. Thus, for the first time, Rome faced a Hellenistic army from mainland Greece and famously at the battles of Heraclea and Ausculum (280 and 279 BC) were comprehensively defeated. These battles, however, gave rise to the modern concept of a ‘Pyrrhic victory’ as the Romans, thanks to their system of treaties and obligations to provide manpower, were able to replace their losses and return to full strength within the year, whilst Pyrrhus found his numbers steadily declining. Following a number of unsuccessful campaigns in Sicily, Pyrrhus returned to Italy and was finally defeated at the Battle of Beneventum in 275 BC. Following his withdrawal back to Greece, Rome advanced into southern Italy and conquered the Greek city states therein.

Rome and the First Punic War (264–241 BC)

The conquest of southern Italy brought Roman territory into proximity with the perpetual warzone that was the island of Sicily. For centuries the island had seen warfare between native peoples and various external powers, who coveted the island for its natural resources and strategic position. Perhaps the longest period of fighting had been between the North African power of Carthage and the native Sicilian power of Syracuse, with neither side managing to achieve a lasting dominance.

In the 270s, however, this balance of power had been disrupted by the arrival of King Pyrrhus of Epirus. Having defeated the Romans twice in battle, but unable to conclude the war, Pyrrhus accepted an offer from the Sicilian peoples, led by Syracuse, to take command of native Sicily and drive out the Carthaginians. Unable to resist the dream of a Sicilian, and possible African, empire to add to his hopes of an Italian one, Pyrrhus accepted and crossed into Sicily with his army in 278 BC.⁸ Ironically, this invasion brought the traditional allies of Carthage and Rome closer together, as they concluded a fresh (anti-Pyrrhic) alliance. However, Pyrrhus’s Sicilian campaign followed a similar course to his Italian one, being unable to convert military victory on the battlefield into a lasting settlement. Having alienated his Sicilian allies, he quit Sicily to return to his original ambition of carving out an Italian empire in 276 BC, leaving behind a shattered island.

This chaos was exploited by a group known as the Mamertines⁹ these were Campanian mercenaries who made a bid to seize control of large swathes of Sicily for themselves. In response to this new threat, a Syracusan general named Hiero (II) formed an alliance of native forces and drove the Mamertines back into the north-eastern tip of Sicily, and the city of Messana, which controlled the strategic crossing from Sicily to Italy (see Map 2).¹⁰ Faced with defeat at the hands of Hiero in c.265/264 BC the Mamertines appealed to both Carthage and Rome to assist them. Seeing a chance to restore their Sicilian empire, the Carthaginians agreed and installed a garrison at Messina, thwarting their old Syracusan rivals.

Unfortunately for all three sides already involved in the war in Sicily, the Roman Senate continued to debate the Mamertine request, understandably, as they had never operated in Sicily before, and they and the Carthaginians were long-standing allies. Ultimately, however, it was a vote of the Roman people which determined that Rome would send aid to Sicily and the Mamertines, and the Senate thus dispatched the Consul Ap. Claudius Caudex to Messina with a Roman Army.¹¹ Thus the situation in Sicily saw the entry of a fourth military force. Given the Roman vote of support, the Mamertines threw their lot in with Rome and were able to expel the Carthaginian garrison, allowing the Romans to seize control of the city. Faced with the expansion of Roman power into Sicily, the Carthaginians and Syracusans – traditionally old enemies – found common cause against Rome and thus the First Punic War began. Thus the war started as Rome and the Mamertines versus Carthage and the Syracusans (and their allies).

Ever since 264 BC, historians have been examining the question as to why Rome intervened in the interminable struggles in Sicily, and ultimately it must be acknowledged that we will never know for sure. Certainly the stated cause of the Roman intervention itself seems weak defending rogue mercenaries who had seized a native city. This is especially the case given that a few years earlier, in 270 BC, the Romans had expelled a similar group of Campanian mercenaries who had seized the city of Rhegium, in southern Italy.

Yet, as detailed above, Rome was undergoing a major period of expansion and had just seized control of southern Italy. As history had shown, southern Italy was open to attack from both mainland Greece (Epirus), but also from Sicily. In the period 390–386 BC Dionysius, the Tyrant of Syracuse, had invaded and conquered much of southern Italy, adding it to his greater Syracusan empire.¹² Having conquered southern Italy, Dionysius then used it as a launch pad to invade Epirus itself, to place a puppet on the throne. Therefore, strategically, no control of southern Italy would be secure without securing its eastern and western flanks (Epirus and Sicily). The Mamertine appeal thus gave Rome the excuse they needed to intervene and the prospect of Carthaginian control of Messina provided the motivation. Thus, for the first time, Rome embarked upon an overseas war.

During the early years of the war, Rome experienced a number of successes. They moved swiftly from the conquest of Messina to a siege of Syracuse itself, but fared no better than either the Athenians or the Carthaginians had over the centuries. However, what they could not achieve through force of arms they achieved through diplomacy when Hiero, now Tyrant of Syracuse, was persuaded to break his alliance with Carthage and conclude a treaty with Rome instead. Thus, within a year of the war’s outbreak Rome had secured both Messina and Syracuse and had isolated Carthage.

The Romans built on this success and 262 BC saw Rome storm the city of Agrigentum, a key Carthaginian base on the southern Sicilian coast. From this high point, however, the war in Sicily became one of attrition, with the Carthaginians wisely avoiding open battle on land. In an attempt to gain the initiative in the war, Rome invested heavily in building its first wartime navy in order to tackle Carthaginian naval dominance and cut Sicily off from Carthage itself. At first the Romans proved victorious, as seen in 260 BC at the Battle of Mylae, which saw a Roman Consul, C. Duilius, celebrate the city’s first naval triumph. This was in great part due to the Roman tactic of engaging ships at close quarters, using grappling irons to tie the two ships together and then sending marines across to secure the other ship thus turning a naval engagement into an infantry one.

Unfortunately for Rome, the war in Sicily had descended into a series of prolonged sieges, with the Carthaginian withdrawing to their key bases and allowing Roman forces free reign across the island’s interior. To end this stalemate in 256 BC, the Roman Consuls undertook their boldest military manoeuvre to date when L. Manlius Vulso Longus and M. Atilius Regulus led an invasion of Africa itself, in an attempt to knock Carthage out of the war. Another naval victory, at the Battle of Ecnomus, allowed the Romans to land their army in Africa. Unfortunately the Roman Army was then comprehensively defeated in the Battle of Bagradas the following year, at the hands of a Spartan mercenary commander named Xanthippus. With this bold invasion defeated, the war dragged on for another decade of Roman sieges in Sicily and naval encounters in Sicilian waters.

Ultimately, the First Punic War became one of attrition, with the resources of both empires being stretched to the limit. In the end, Rome was able to make the most of its fiscal and human resources and by 242 BC was able to finally reduce the last key Carthaginian strongholds of Drepana and Lilybaeum. With Sicily lost and Rome vying for control of the seas, the Carthaginian Senate had no choice but to seek terms. Thus Rome had won its first overseas war, but only through attrition. For Carthage, the terms of the peace treaty were the evacuation of all its forces from Sicily and twenty years of war reparations.¹³

The Aftermath of the First Punic War – Rebellion in Italy

At the conclusion of the war, both sides were faced with rebellions amongst their own allies. In Rome’s case, this rebellion broke out in 241 BC and centred on the Falisci. The Falisci were an Italic people who lived in Etruria, some thirty miles north of Rome. Regretably, there are no detailed surviving accounts of this revolt, which is unfortunate given the oddness of its timing just as Rome emerged victorious from twenty years of warfare and had large numbers of battle-hardened soldiers already mobilised. Of the surviving accounts which do mention the revolt and ensuing war, Zonaras and Eutropius provide the most detail:


» Have you read this book? We'd like to know what you think about it - write a review about Rome, Blood and Politics book by Gareth C. Sampson and you'll earn 50c in Boomerang Bucks loyalty dollars (you must be a Boomerang Books Account Holder - it's free to sign up and there are great benefits!)

Dr Gareth Sampson holds a Phd in Ancient History from Manchester University and now lectures on Roman history. His previous books were the _Defeat of Rome_ (2008), _The Crisis of Rome: Marius and the Jugurthine and Northern Wars_ (2011), _The Collapse of Rome_ (2013) and _The Eagle Spreads Her Wings: Roman Expansion Between the Punic Wars_ (2016), all published by Pen & Sword.


Description of English soldiers in Italy by Filippo Villani

They were all young and for the most part born and raised during the long wars between the French and English – therefore hot and impetuous, used to slaughter and to loot, quick with weapons, careless of safety. In the ranks they were quick and obedient to their superiors yet in camp, by reason of their unrestrained dash and boldness, they lay scattered about in disorderly and incautious fashion so that a courageous enemy might easily harm and shame them.

Their armor was almost uniformly a cuirass and a steel breastplate, iron arm-pieces, thigh- and leg-pieces they carried stout daggers and swords all had tilting lances which they dismounted to use each had one or two pages, and some had more. When they take off their armor, the pages presently set to polishing, so that when they appear in battle their arms seem like mirrors, and they so much more terrible.

Others of them were archers, and their bows were long and of yew they were quick and dexterous archers, and made good use of the bow. Their mode of fighting in the field was almost always afoot, as they assigned their horses to their pages. Keeping themselves in almost circular formation, every two take a lance, carrying it in a manner in which one waits for a boar with a boar-spear. So bound and compact, with lowered lances they marched with slow steps towards the enemy, making a terrible outcry – and their ranks can hardly be pried apart.

It appears by experience that they are more fitted to ride by night and steal than to keep to the field: they succeed rather by the cowardice of our people than because of their own valor. They had ingenious ladders, one piece fitting into the next as in a [slide] trumpet, the largest piece three steps long, with which they could climb the highest tower. And they were the first to bring into Italy the fashion of forming cavalry in lances [of three men each] instead of in the old system of helmets (barbute) or flags (a bandiere).

This section is from The English Traveler to Italy, by George R. Parks (Stanford, 1954)


Rome Spreads Her Wings - Territorial Expansion between the Punic Wars, Gareth C. Sampson - History

Dr Gareth Sampson holds a Phd in Ancient History from Manchester University and now lectures on Roman history. His previous books were the _Defeat of Rome_ (2008), _The Crisis of Rome: Marius and the Jugurthine and Northern Wars_ (2011), _The Collapse of Rome_ (2013) and _The Eagle Spreads Her Wings: Roman Expansion Between the Punic Wars_ (2016), all published by Pen & Sword.

Reviews for Rome, Blood and Politics: Reform, Murder and Popular Politics in the Late Republic

Murder and mayhem in the waning years of the Roman Republic what more could you ask for in a book? This is a tour de force of the public and private machinations of the different characters in this time period of the Roman Republic. I find this book to be not only an enjoyable read, but also indispensable as a handy reference of the time period that it shows. I can easily recommend Dr. Sampson's book to anyone who has an interest in not only the workings of the Roman Republic, but also the time period. -- A Wargamers Needful Things


Videoyu izle: Roma Cumhuriyeti Pön Savaşları ve Balkanların Fethi (Mayıs Ayı 2022).


Yorumlar:

 1. Mojas

  What a sentence ... great

 2. Faing

  Bir hata yaptığına inanıyorum. Tartışmayı öneriyorum.

 3. Duggan

  Of course, I apologize, but I propose to go the other way.

 4. Nealon

  Süper. Teşekkür ederim, bu materyali çok uzun zamandır arıyordum. Sadece yazara bir saygı. Şimdi asla unutmayacağım

 5. Osiris

  İşin hangi karakterini görmek

 6. Nikiti

  Uyumlu, mükemmel bir düşünceBir mesaj yaz