Tarih Podcast'leri

Willems Savaşı, 10 Mayıs 1794

Willems Savaşı, 10 Mayıs 1794

Willems Savaşı, 10 Mayıs 1794

Willems Muharebesi (10 Mayıs 1794), Menin'in ele geçirilmesi ve Avusturyalılara Mouscron'da (29 Nisan) bir zaferle başarıyla başlayan batı Flanders'taki saldırılarını sürdürmek için başarısız bir Fransız girişimiydi.

Fransız saldırısı başladığında, o zamana kadar İmparator II. Francis'in komutasındaki ana Müttefik ordusu, Müttefikler ve Fransızlar arasındaki uzun cephe hattının merkezine yakın olan Landrecies kuşatmasıyla (17-30 Nisan) meşguldü. , o zaman kabaca Belçika sınırları boyunca koştu. General Clerfayt komutasındaki daha küçük bir koruma ordusu, batı Flanders'ı izlemek için bırakılmıştı ve Fransız saldırısı başladığında neredeyse yenilmişti. Menin ve Mouscron'daki ilk başarılarından sonra, o zamanlar Fransız Armée du Nord'a komuta eden General Pichegru, Lys'in sol kıyısında Menin ve Coutrai arasında bir pozisyon aldı ve sonra durakladı.

Bu, Müttefiklere yeni Fransız tehdidine yanıt vermeleri için zaman verdi. 3 Mayıs'ta York Dükü Tournai'ye ulaştı. Aralarında Clerfayt ve York Dükü'nün artık Tourani ve Spierres arasında dağılmış 40.000 adam vardı. Batıya bakan Müttefik konumu, ana Fransız ordusunun güney doğusundaydı - Spierres, Courtrai'nin yaklaşık altı mil güney doğusunda. Pichegru'nun ana ordusunda 40.000 ila 50.000 arasında adam vardı ve Lille'nin beş mil güneydoğusunda (Tournai'de Müttefik sol kanadının yaklaşık on mil batısında) Sainghin'de General Bonnaud komutasında 20.000 adam daha vardı.

Müttefikler Courtrai'ye bir saldırı planlarken, Pichegru yürürlükteki ana Müttefik hatlarına saldırmaya karar verdi. Saldırıya üç Fransız kolu katıldı. Hattın kuzey ucunda General Souham, Hanoverlilere saldırdı, ana hattın batısındaki Dottignies ve Coyghem'i ele geçirdi, ancak Spierres'te başarısız oldu.

İkinci kol, Müttefik hattının sol (güney) kanadına saldırmak üzere gönderildi. Bouvines'den Cysoing'e ilerledi, ancak daha sonra Bachy'de Avusturyalıların bir kuvvetine rastladı ve ilerlemesi durduruldu.

General Bonnaud yönetimindeki en büyük sütun, Lille'den Tournai'ye giden ana yol boyunca dümdüz ilerledi. Müttefikler, Tournai'nin beş mil batısındaki Baisieux ve Camphin'deki ileri görevlerinden zorlandı ve ardından Fransızlar ana Müttefik hatlarını bombalamaya başladı.

Güney Fransız sütununun başarısızlığı, bu ana saldırı gücünün sağ kanadını açıkta bıraktı. York Dükü, on altı İngiliz ejderha filosundan ve iki Avusturya süvari süvarisinden oluşan güçlü bir süvari kuvveti topladı ve onlara ana Fransız sütununun güney kanadı çevresinde Cysoing'e doğru ilerlemelerini emretti.

Fransız piyade şimdi Müttefik süvari tarafından tekrarlanan saldırılara maruz kaldı. Daha önceki çatışmalarda Fransızların kare oluşturma girişimleri başarısız olmuştu (Avesnes-le-Sec, 12 Eylül 1793 ve Villers-en-Cauchies, 24 Nisan 1794 dahil), ancak bu sefer daha başarılı oldular. Fransız meydanlarında dokuz süvari saldırısı patlak verdi ve York Dükü bir tugay ve dört tabur İngiliz piyadesini ileri göndermek zorunda kaldı.

İngiliz piyadeleri ilerledikçe, Fransızlar bir süvari kuvveti tarafından desteklenen kuzeydeki Willems köyüne doğru geri çekildiler. Artık yirmi dört filoya kadar takviye edilen Müttefik süvarileri, bir kez daha piyadeleri açıkta bırakarak Fransız süvarilerini sürdü.

İngiliz topçularının bir kısmı ancak şimdi olay yerine ulaştı. Piyade meydanları her zaman top ateşine karşı savunmasızdı ve ancak şimdi Fransız meydanları dalgalanmaya başladı. Bir sonraki Müttefik süvari hücumu nihayet meydanlardan birine girdi, bir Griler subayı hatta hücum ettiğinde, içeri girerken üç, çıkarken de altı adam yere serildi. Bu kare kırıldı ve kısa süre sonra iki tane daha düştü. Takip eden kaosta Fransızlar 2.000 zayiat verirken, İngilizler 450 esir aldı ve 13 silah ele geçirdi. İngiliz süvari 30 ölü ve 83 yaralı kaybetti.

Fransız meydanları sonunda kırılmış olsa da, uzun süreli direnişleri yeni Fransız ordusunun giderek daha profesyonel hale geldiğini gösterdi. İngiliz süvarileri, on sekiz yıl sonra Salamanca'ya kadar başka bir Fransız meydanını kırmayacaktı!

Müttefik hatlarının kuzey ucunda Clerfayt ayrı bir çatışmaya, Courtrai'ye gönülsüz bir saldırıya karışmıştı. Günün sonunda Fransızlar Menin ve Courtrai arasındaki orijinal hatlarına geri dönerken, Müttefik hattı şimdi Tournai'den Courtrai'ye kadar uzanıyordu. Ertesi gün Fransızlar tekrar saldırdı (Courtrai savaşı) ve Clerfayt kuzeye çekilmek zorunda kaldı ve Müttefik hattını ikiye böldü. Müttefikler daha fazla takviyeyi batıya taşımak zorunda kaldılar, ancak Saxe-Coburg Prensi komutasındaki ana ordu Tourcoing'de (18 Mayıs 1794) yenildi. 22 Mayıs'ta Tournai'de ikinci bir savaş yapılmasına rağmen, Müttefikler geri çekilmeye devam etmek zorunda kaldılar.

Napolyon Ana Sayfa | Napolyon Savaşları Üzerine Kitaplar | Konu Dizini: Napolyon Savaşları


Formasyon Düzenle

Alay ilk olarak 1661'de Parlamento Ordusu'nun gazilerinden oluşan tek bir birlik olarak yetiştirildi, kısa bir süre sonra, Alay olarak dört birliğe genişletildi. Tanca atı, adını Tangier'deki hizmetlerinden alıyor. [2] Sonraki birkaç yıl boyunca alay, Kral II. Charles'ın 1662 Nisan'ında Bragançalı Catherine ile evlenmesi yoluyla İngiliz Kraliyeti tarafından Mağribi süvarilerinden alınan Tanca'yı savundu. [3]

Alay, üçü aslen birlik olan dört birlikten oluşuyordu. Fransa'da Hafif Süvari İngiliz Alayı Louis XIV Fransız ordusuna bağlı ve Sir Henry Jones komutasında. 1672'de kuruldular ve Jones'un 1673'te Maastricht kuşatması sırasında Monmouth Dükü ile hizmet ederken öldürülmesinden sonra, komuta Dük'e geçti. Alay, 1674'te hattın en eski süvari alayı olan 1. Ejderhalar olarak derecelendirildi. Alay, savaş beklentisiyle 1678'de İngiltere'ye geri çağrıldı (Fransa'da dağıtıldı ve İngiltere'de aynı subayların çoğuyla yeniden düzenlendi) Fransa'ya karşı bir savaşta. 1679'un başlarında, dağıtıldı ve daha sonra aynı yılın Haziran ayında yeniden düzenlendi. Gerard'ın At Alayı (Albay Charles Gerard'dır), aynı subay ve erkeklerin çoğuyla birlikte, İskoçya'daki Sözleşmeleri denetlemek için. Alay 1679'un sonlarında dağıtıldı ve kaptanlarından üçü John Coy, Thomas Langston ve Charles Nedby, askerleriyle birlikte 1680'de takviye olarak Tangier'e gitti. 1683'te döndüklerinde, Kraliyet Ejderhalarının yeni daimi alayına katıldılar. [4]

Erken savaşlar

1683'te İngiltere'ye döndüklerinde, üç birlik yeni yetiştirilen üç birlikle birleştirildi ve Kralın Kendi Kraliyet Ejderha AlayıCharles II adını aldı. [2] 1690'da alay basitçe yeniden adlandırıldı Ejderhaların Kraliyet Alayı. İrlanda'daki Williamite Savaşı sırasında Temmuz 1690'da Boyne Savaşı'nda ve Ağustos 1690'da Limerick Kuşatması'nda savaştı. [3]

Alay, Haziran 1743'te Dettingen Muharebesi'nde ve Mayıs 1745'te Fontenoy Muharebesi'nde Avusturya Veraset Savaşı sırasında harekete geçti ve resmen olarak adlandırıldı. 1. (Kraliyet) Ejderha Alayı 1751'de [2] Yedi Yıl Savaşları sırasında Haziran 1758'de St Malo'ya Baskın'a, Ağustos 1758'de Cherbourg'a Baskın'a ve Temmuz 1760'ta Warburg Savaşı'na katıldı. [3]

Alay ayrıca Nisan 1794'te Beaumont Savaşı'nda ve Mayıs 1794'te Flanders Seferi sırasında Willems Savaşı'nda savaştı. [3] Eylül 1810'da Torres Vedras Hatları'na geri çekilme sırasında Vikont Wellesley'nin altında arka koruma olarak hizmet etti ve Mayıs 1811'de Yarımada Savaşı sırasında düşmana Fuentes de Oñoro Savaşı'nda saldırdı. [3] Alay ayrıca Yüz Gün Seferi sırasında Haziran 1815'te Waterloo Savaşı'nda Tümgeneral William Ponsonby komutasındaki Birlik Tugayı'nın sorumluluğunda yer aldı. [3] Alayda bir subay olan Yüzbaşı Alexander Kennedy Clark, muharebe sırasında 105. Hat Piyade Alayı'nın Fransız İmparatorluk Kartalını ele geçirdi. [5]

1816'da alayın bir müfrezesi Littleport isyanlarını bastırmakla ilgilendi. [6]

Yarbay John Yorke komutasındaki alay, Kırım Savaşı sırasında Ekim 1854'te Balaclava Muharebesi'nde ağır tugay sorumluluğunda da yer aldı. yeniden isimlendirildikten sonra 1. (Kraliyet) Ejderhaları 1877'de [2] alay, Mehdist Savaşı sırasında Ocak 1885'te Abu Klea Savaşı'nda da harekete geçti. [3]

20. yüzyıl savaşları

Ekim 1899'da İkinci Boer Savaşı'nın patlak vermesinden sonra, alay Güney Afrika'ya gönderildi ve Kasım ayında Durban'a geldi. Colenso (Aralık 1899), Spion Kop (Ocak 1900) ve Tugela Tepeleri (Şubat 1900) savaşlarında yer alarak Ladysmith'i rahatlatmak için gönderilen kuvvetin bir parçasını oluşturdu. Ocak 1900'de alay, Boer hatlarının batı kanadını keşfetmek için yola çıkan bir gücün parçasıydı. Acton Homes yakınında yaklaşık 200 Boers'tan oluşan bir sütunu pusuya düşürmeyi başardı ve yaklaşık 40'ını başarılı bir şekilde tuzağa düşürdü. [7] Haziran 1900'den Nisan 1901'e kadar alay, Yarbay Sclater-Booth komutasındaki Buffalo Nehri'ni ve Transvaal'ın Drakensberg'e yaklaşmasını korumakla görevlendirildi. Savaşın geri kalanında Transvaal'da ve Orange River Kolonisinde kullanıldılar. Savaşın sona ermesinin ardından, 623 subay ve alay adamı, Ekim 1902'de Southampton'a ulaşan SS Kildonan Kalesi'nde Güney Afrika'yı terk etti. Kasım 1902'de Başkomutan İmparator II. Wilhelm'de Albay. [9]

Birinci Dünya Savaşı başladığında Güney Afrika'da Potchefstroom'da görev yapan alay, İngiltere'ye döndükten sonra Ekim 1914'te 3. [10] Ekim 1914'te Birinci Ypres Savaşı'nda, Nisan 1915'te İkinci Ypres Savaşı'nda, Eylül 1915'te Loos Savaşı'nda ve 1917'de Hindenburg Hattı'na ilerlemede yer aldı. [3]

Alay olarak yeniden adlandırıldı 1. Kraliyet Ejderhaları 1921'de. [2] 1927'de Mısır'a, 1929'da Hindistan'da Secunderabad'a ve 1938'de Filistin'e konuşlandırıldı. [3]

Alay, İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesinden kısa bir süre sonra mekanize oldu ve 1940'ta Kraliyet Zırhlı Kolordu'na transfer edildi. [2] Aralık 1941'de 1. Zırhlı Tümen için Keşif Alayı olarak Batı Çölü'ne konuşlandırıldı [11] adamları Mayıs 1942'de Gazala Muharebesi'nde tekrar harekatı görmeden önce o ay içinde Bingazi'ye giren ilk birliklerdi. [3] Eylül 1942'de 10. Ekim 1942'de İkinci El Alamein Muharebesi. [3] Alay, Temmuz 1943'te Müttefiklerin Sicilya işgali sırasında harekete geçti ve ardından Aralık 1943'te eve dönmeden ve Temmuz 1944'te Normandiya çıkarmalarına katılmadan önce kısa bir süre İtalyan kampanyasında yer aldı. [3] Alay Elbe Nehri'ne yapılan ilerlemeye katıldı ve 10.000 düşman esiri aldıktan sonra Mayıs 1945'te Kopenhag'ı kurtardı.

Savaş Sonrası Düzenle

Alay, Kasım 1945'te Schleswig-Holstein'daki Eutin'e ve Kasım 1950'de Chester'daki Dale Kışlası'na taşındı. [12] Şubat 1951'de Mısır'a asker gönderdi ve ardından Mayıs 1954'te Wesendorf'taki Combermere Kışlası'na ve Herford'daki Harewood Kışlası'na taşındı. [12] Eylül 1959'da Birleşik Krallık'a döndü ve buradan Kasım 1959'da Aden'e ve Aralık 1960'ta Malaya'ya asker gönderdi. -başlıklı Kraliyet Ejderhaları (1. Ejderhalar) 1961'de. [2] Ekim 1962'de eve döndü ve daha sonra Ocak 1965'te Detmold'daki Hobart Kışlasına transfer edilmeden önce Şubat 1964'te Kıbrıs'a asker gönderdi. 1969'da Blues ve Royals. [2]

Alay koleksiyonu, Londra'daki Horse Guards'ta bulunan Hanehalkı Süvari Müzesi tarafından düzenlenmektedir. [13]

aşağıdaki gibi alaylar savaş onur vardı: [2]

 • Erken Savaşlar: Tanca 1662–80, Dettingen, Warburg, Beaumont, Willems, Fuentes d'Onor, Yarımada, Waterloo, Balaklava, Sivastopol, Ladysmith Rölyefi, Güney Afrika 1899–1902
 • Büyük savaş: Ypres 1914 '15, Langemarck 1914, Gheluvelt, Nonne Bosschen, Frezenberg, Loos, Arras 1917, Scarpe 1917, Somme 1918, St. Quentin, Avre, Amiens, Hindenburg Line, Beaurevoir, Cambrai 1918, Mons, Fransa ve Flanders'a Takip 1914–18
 • İkinci dünya savaşı: Nederrijn, Veghel, Ren, Kuzey-Batı Avrupa 1944–45, Suriye 1941, Msus, Gazala, Knightsbridge, Alamein Hattı Savunması, El Alamein, El Agheila, Trablus'ta İlerleme, Kuzey Afrika 1941–43, Sicilya 1943, İtalya 1943

Komutanları olmuştur: [14]

 • Binbaşı Col. Philip B. Fielden: Ocak 1959 – Temmuz 1961
 • Binbaşı Col. Kenneth F. Timbrell: Temmuz 1961 – Temmuz 1962
 • Binbaşı Col. Richard E. Worsley: Temmuz 1962 – Aralık 1965
 • Binbaşı Col. Peter D. Reid: Aralık 1965 – Ocak 1968
 • Binbaşı Col. Richard M. H. Vickers: Ocak 1968 – Mart 1969

Alayın Başkomutanları ise şöyleydi: [2]

 • 1894–1914 HIM Wilhelm II, Alman İmparatoru ve Prusya Kralı, KG [1914'te sonlandırıldı]
 • 1922 FM HM Kral George V
 • 1936 FM HM Kral George VI

Alayın albayları şu şekildeydi: [2]

 • 1661-1663 Henry Mordaunt, Peterborough 2. Kontu (Kaptan ve Albay) [15]
 • 1663-1664 Andrew Rutherford, 1. Teviot Kontu (Kaptan ve Albay) [15] (Tanca Savaşı'nda öldürüldü)
 • 1664-1666 Sir John Bridges (Kaptan ve Albay) [15]
 • 1666-1668 Edward Witham (Kaptan) [15]
 • 1668–1675 Alexander Mackenzie (Lieut) [15]
 • 1675-1683 Alexander Mackenzie (Kaptan) [15]
 • 1683-1685 John, Lord Churchill. uygulama. 19 Kasım 1683 - Lord Churchill'in Ejderhaları
 • 1685-1688 Edward, Vikont Cornbury. uygulama. 1 Ağustos 1685 - Hyde'ın Ejderhaları veya Lord Cornbury'nin Ejderhaları
 • 1688 Richard Clifford. uygulama. 24 Kasım 1688 - Clifford'un Ejderhaları
 • 1688-1689 Edward, Vikont Cornbury. yeniden uygulama 31 Aralık 1688 - Lord Cornbury'nin Ejderhaları
 • 1689-1690 Anthony Heyford. uygulama. 1 Temmuz 1689 - Heyford'un Ejderhaları
 • 1690-1697 Edward Mathews. uygulama. 21 Haziran 1690 – Mathews' Ejderhaları
 • 1697-1715 Thomas, Strafford Kontu. app.30 Mayıs 1697 – Wentworth's Dragons veya Lord Raby's Dragons veya Earl of Strafford's Dragons
 • 1715-1721 Richard, Vikont Cobham. uygulama. 13 Haziran 1715 —Tapınağın Ejderhaları veya Lord Cobham'ın Ejderhaları
 • 1721-1723 Sir Charles Hotham. uygulama. 10 Nisan 1721 - Hotham'ın Ejderhaları
 • 1723-1739 Humphrey Gore. uygulama. 12 Ocak 1723 - Gore'un Ejderhaları
 • 1739-1740 Charles, Marlborough Dükü. uygulama. 1 Eylül 1739 - Spencer'ın Ejderhaları veya Sunderland'ın Ejderhaları veya Marlborough'nun Ejderhaları Dükü
 • 1740-1759 Henry Hawley. uygulama. 10 Mayıs 1740 - Hawley'nin Ejderhaları

1 Temmuz 1751'de, bir kraliyet emri, gelecekteki alayların albaylarının adlarıyla değil, "sayıları veya rütbeleri" ile bilinmesi şartıyla.


Bağlantılar:

Zavallı Duke, anlatıldığı gibi

"The Grand Old Duke of York tekerlemesinde haksız yere teşhir edilmeye yazgılıydı:

York'un büyük eski Dükü, on bin adamı vardı. Onları tepenin zirvesine kadar yürüttü ve onları tekrar aşağı indirdi. Ve kalktıklarında, kalktılar. Ve düştüklerinde, aşağıdaydılar. Ve daha yolun yarısındayken, ne yukarıda ne de aşağıdaydılar.

"Alfred Burne ve Richard Glover gibi tarihçiler, York'un askeri itibarını yeniden değerlendirmek için çok şey yaptılar." Prens Frederick, York Dükü ve Albany KG GMB GCH, Birleşik Krallık ve Hanover Kralı III. Mecklenburg-Strelitz'den Charlotte. Mesleği olarak bir asker, 1764'ten 1803'e kadar Kutsal Roma İmparatorluğu'nda Osnabr'ın Prens Piskoposuydu. 1820'de babasının ölümünden 1827'de kendi ölümüne kadar, hem Büyük Britanya Birleşik Krallığı hem İrlanda Birleşik Krallığı hem de Hannover Krallığı'nda ağabeyi IV. George'un varisiydi.

Frederick, çok erken yaşta İngiliz Ordusuna girdi ve otuz yaşında, Fransız Devrimi'ni izleyen bir kıta savaşı olan Birinci Koalisyon Savaşı sırasında kötü şöhretli bir şekilde etkisiz bir kampanyanın komutanı verildiğinde yüksek komutaya atandı. Daha sonra, Napolyon Savaşları sırasında Başkomutan olarak, İngiliz Ordusunun yeniden düzenlenmesini denetledi, hayati yapısal, idari ve askere alma reformları oluşturdu ve bu reformlar için "ordu için herhangi bir adamın yaptığından daha fazlasını" yaptığına inanılır. tüm tarihi boyunca."

Prens Frederick Augustus ya da daha sonraki yaşamında York Dükü, Hannover Hanedanı'na aitti. 16 Ağustos 1763'te Londra'daki St. James Sarayı'nda doğdu. Babası, hüküm süren İngiliz hükümdarı Kral III. Annesi Kraliçe Charlotte'du (Mecklenburg-Strelitz Prensesi). 14 Eylül 1763'te St James's'te Canterbury Başpiskoposu Thomas Secker tarafından vaftiz edildi ve vaftiz babası onun büyük amcası Saxe-Gotha-Altenburg Dükü idi (Lord Chamberlain, Earl Gower'ın vekiliydi) , amcası York Dükü (ki onun adına Huntingdon Kontu, Dışkı Damadı vekalet ediyordu) ve büyük teyzesi Prenses Amelia.

27 Şubat 1764'te, Prens Frederick altı aylıkken babası, bugünkü Aşağı Saksonya'da Osnabr'ın Prens-Piskoposluğuna seçilmesini sağladı.[3] Bu unvanı, Hannover Elektörü olarak babasının (bir Roma Katolik piskoposuyla dönüşümlü olarak) diğer tüm sahiplerini seçme hakkı olduğu için aldı. 30 Aralık 1767'de Bath'ın En Onurlu Nişanı Şövalyesi ve 19 Haziran 1771'de Jartiyer Nişanı Şövalyesi olarak yatırıldı.

George III, ikinci oğlunun bir ordu kariyerine devam etmesine karar verdi ve 4 Kasım 1780'de onu albay ilan ettirdi. 1781'den 1787'ye kadar, Prens Frederick, okuduğu Hannover'de yaşadı (küçük kardeşleri Prens Edward, Prens Ernest, Prens ile birlikte). Augustus ve Prince Adolphus) Göttingen Üniversitesi'nde. 20 Kasım 1782'de tümgeneralliğe terfi etmeden önce 26 Mart 1782'de 2. At Koruma Muhafızları'nın (şimdi 2. 28 Ekim 1784.

27 Kasım 1784'te York Dükü ve Albany ve Ulster Kontu olarak yaratıldı ve Danışma Meclisi üyesi oldu. Kutsal Roma İmparatorluğu'nun dağılmasından önceki dünyevileşme sürecinde piskoposluğun Prusya'ya dahil edildiği 1803 yılına kadar Osnabr'ın piskoposluğunu elinde tuttu. Büyük Britanya'ya dönüşünde Dük, Lordlar Kamarası'ndaki yerini aldı ve 15 Aralık 1788'de Regency krizi sırasında William Pitt'in Regency Bill'ine Galler Prensi'nden etkilenmiş olması gereken bir konuşmada karşı çıktı. . 26 Mayıs 1789'da kendisine hakaret eden Albay Charles Lennox ile Lennox'un kaçırdığı bir düelloya katıldı ve Prens Frederick ateşe karşılık vermeyi reddetti.

12 Nisan 1793'te Frederick tam generalliğe terfi etti. O yıl, Coburg'un ordusunun Fransa'yı işgali için hazırlanan İngiliz birliğinin komutanı olarak Flanders'a gönderildi. Frederick ve komutanı Flanders Seferinde son derece zorlu koşullar altında savaştı. Temmuz 1793'te Valenciennes Kuşatması gibi birçok önemli çarpışmayı kazandı, ancak Eylül 1793'te Hondschoote Savaşı'nda yenildi. 1794 kampanyasında Mayıs ayında Willems Savaşı'nda başarılı oldu, ancak Tourcoing Savaşı'nda yenildi. o aydan sonra. İngiliz ordusu, Nisan 1795'te Bremen'den tahliye edildi.

İngiltere'ye döndükten sonra, babası III. George, 18 Şubat 1795'te onu mareşal rütbesine terfi ettirdi. 3 Nisan 1795'te George, Lord Amherst'in ardından onu etkin Başkomutan olarak atadı, ancak unvan üçe kadar teyit edilmedi. yıllar sonra. Ayrıca 19 Ağustos 1797'den itibaren 60. Ayak Alayı'nın albayıydı.

İkinci saha komutanlığı, Ağustos 1799'da Hollanda'nın İngiliz-Rus işgali için gönderilen ordudaydı. 7 Eylül 1799'da kendisine fahri general unvanı verildi.[19] Sör Ralph Abercromby ve öncüden sorumlu Amiral Sir Charles Mitchell, Den Helder'da bazı Hollanda savaş gemilerini ele geçirmeyi başarmışlardı. Bununla birlikte, Dük'ün ordunun ana gövdesiyle birlikte gelişinin ardından, müttefik kuvvetlerin başına malzeme sıkıntısı da dahil olmak üzere bir dizi felaket geldi. 17 Ekim 1799'da Dük, müttefik seferinin mahkumlarından vazgeçtikten sonra geri çekildiği Alkmaar Sözleşmesini imzaladı. 1799, Güney Afrika'daki Fort Frederick'in adını da gördü.

Saha komutanı olarak ahlaki kıdem eksikliği, o sırada İngiliz ordusunun kötü durumu ve kahramanların çatışan askeri hedefleri göz önüne alındığında, Frederick'in 1799'daki askeri başarısızlıkları kaçınılmazdı.

Frederick'in Hollanda kampanyasındaki deneyimi onun üzerinde güçlü bir izlenim bıraktı. Bu sefer ve Flandre seferi, İngiliz ordusunun yıllarca ihmalden sonra sayısız zayıflığını göstermişti. İngiliz ordusunun Başkomutanı olarak Frederick, büyük bir reform programı gerçekleştirdi. Yarımada Savaşı'nda hizmet eden gücü yaratan reformlardan en sorumlu kişiydi. Ayrıca, Napolyon'un 1803'te Birleşik Krallık'ı planlı işgaline karşı hazırlıklardan da sorumluydu. Sir John Fortescue'nun görüşüne göre, Frederick "ordu için, "tarihi boyunca herhangi bir adamın onun için yaptığından daha fazlasını" yaptı.

1801'de Frederick, gelecekte görevlendirilecek subayların profesyonel, liyakate dayalı eğitimini destekleyen Sandhurst Kraliyet Askeri Koleji'nin kuruluşunu aktif olarak destekledi.

14 Eylül 1805'te Windsor Ormanı Muhafızı onursal unvanı verildi.

Frederick, son metresi Mary Anne Clarke'ın faaliyetlerinden kaynaklanan bir skandalın sonucu olarak 25 Mart 1809'da Başkomutanlıktan istifa etti. Clarke, Frederick'in himayesi altında yasadışı olarak ordu komisyonları satmakla suçlandı. Avam Kamarası'nın seçkin bir komitesi konuyu araştırdı. Parlamento sonunda Frederick'i 196'ya karşı 278 oyla rüşvet almaktan beraat ettirdi. Yine de, aleyhindeki yüksek çetele nedeniyle istifa etti. İki yıl sonra, Clarke'ın Frederick'in gözden düşmüş baş suçlayıcısı Gwyllym Wardle'dan ödeme aldığı ve Prens Regent'in 29 Mayıs 1811'de temize çıkarılan Frederick'i Başkomutan olarak yeniden atadığı ortaya çıktı.

Frederick, Surrey, Weybridge yakınlarındaki Oatlands'de bir kır evinde kalıyordu, ancak nadiren oradaydı, Horse Guards'taki (İngiliz ordusunun karargahı) idari işlerine ve saatler sonra Londra'nın oyun masalarıyla dolu yüksek yaşamına dalmayı tercih ediyordu: Frederick iskambil ve yarış atlarında aşırı kumar oynaması nedeniyle sürekli borç içindeydi. Yeğeni Galler Prensesi Charlotte'un 1817'de beklenmedik ölümünün ardından Frederick, tahtı devralma konusunda ciddi bir şansla tahtta ikinci oldu. 1820'de babası George III'ün ölümüyle mirasçı oldu.

Frederick, 1827'de Londra'daki Arlington Caddesi'ndeki Rutland Dükü'nün evinde susuz ve belirgin kardiyovasküler hastalıktan öldü. Londra'da eyalette yattıktan sonra, Frederick'in kalıntıları Windsor Şatosu'ndaki St George Şapeli'ne defnedildi.

29 Eylül 1791'de Charlottenburg, Berlin'de ve 23 Kasım 1791'de Buckingham Sarayı'nda Frederick, Prusya Kralı II. Frederick William ve Brunswick-L'sx00fcneburg'dan Elisabeth Christine'in kızı olan kuzeni Prusya Prensesi Frederica Charlotte ile evlendi. Evlilik mutlu değildi ve çift kısa süre sonra ayrıldı. Frederica, 1820'de ölümüne kadar yaşadığı Oatlands'e emekli oldu.


Birleşik İrlandalılar

Yeraltına sürülen Dernek, kendisini ayrı ve bağımsız bir İrlanda'da cumhuriyetçi bir hükümet biçiminin peşinde koşmaya adanmış gizli, yeminli bir örgüt olarak yeniden kurdu. Bu, öncelikle doğrudan Fransız askeri müdahalesiyle başarılacaktı. Plan, Aralık 1796'da İrlanda'nın güney kıyılarında yaklaşık 14.000 asker taşıyan bir Fransız işgal filosunun gelmesinden sonra başarıya en yakın noktaya geldi. Ancak, olumsuz hava koşulları Fransızların karaya çıkmasını engelledi ve filo, iniş yapmak zorunda kaldı. Fransa'ya dönüş yolu. Bu tarihten itibaren Dublin Kalesi, Birleşik İrlandalılara karşı savaşını hızlandırdı, saflarına casuslar ve muhbirlerle sızdı, yıkıcılara karşı acımasız yasalar çıkardı, askeri aşırılıklara ve kararlı bir şekilde sadık Turuncu Düzen'inkilere göz yumdu ve bina inşa etti. Fransızlar yeniden güçlenmesin diye savunma kuvvetlerini artırdı.

. Fransız yardımı olasılığı görünmüyordu.

1798 baharına gelindiğinde, Dublin Kalesi'nin, Topluluğun ayaklanma kapasitesini yok etmeye yönelik kararlı çabalarında başarılı olduğu ortaya çıktı: liderlerinin çoğu hapisteydi, organizasyonu kargaşa içindeydi ve Fransız yardımının hiçbir olasılığı yok gibiydi. Bu zorluklara rağmen, planlandığı gibi 23/24 Mayıs gecesi Dublin'den ayrılan posta vagonlarına el konuldu - başkentin dışındaki Birleşik İrlandalılara ayaklanma zamanının geldiğinin bir işareti olarak.

Ancak, Dublin'in yükselememesinin bir sonucu olarak, İsyan geldiğinde her yerde bir uyum eksikliği ve odak eksikliği ile ayırt edildi. Başkent dışındaki ayaklanmalar, Birleşik İrlandalılar tarafından Dublin'deki ana olaya destek eylemleri - yan gösteriler - olarak tasarlanmıştı, ancak Dublin planlandığı gibi performans göstermediği için, uzak bölgelerdeki isyancılar kendilerini şimdi sahnenin merkezine terfi etti. Dublin Kalesi'nin kurtuluşu ve İrlanda'daki İngiliz egemenliği, isyancı savaş tiyatroları arasındaki koordinasyon eksikliğinde yatıyordu.


Willems Savaşı, 10 Mayıs 1794 - Tarih

Günlere göre Mayıs ayındaki tarihi olaylar:

1 Mayıs 1840 - İngiltere ilk yapışkanlı posta pulunu çıkardı.

1 Mayıs 1841 - İlk vagon treni Independence, Mo'dan California'ya doğru yola çıktı.

1 Mayıs 1883 - "Buffalo Bill" Cody'nin ilk Vahşi Batı Gösterisi.

1 Mayıs 1884 - Chicago, IL'deki 10 katlı Home Insurance Company binası olan ilk gökdelenin inşaatı başladı.

1 Mayıs 1931 - Empire State Binası adandı.

1 Mayıs 1941 - Mısır gevreği "Cheerios" mağaza raflarında yerini aldı.

1 Mayıs 1951 - Slugger Mickey Mantle ilk vuruşunu yaptı.

1 Mayıs 1952 - Bay Patates Kafa tanıtıldı.

2 Mayıs 1878 - ABD, 20 sentlik madeni parayı basmayı bıraktı.

2 Mayıs 1885 - Good Housekeeping Magazine ilk olarak gazete bayilerinde yerini aldı.

2 Mayıs 1932 - Jack Benny'nin ilk radyo programı prömiyeri.

2 Mayıs 1939 - Lou Gehrig, Cal Ripken gelene kadar 57 yıl sürecek bir beyzbol rekoru olan 2,130. maçında oynuyor.

3 Mayıs 1494 - Kristof Kolomb "Aziz Iago"yu keşfetti. Daha sonra Jamaika olarak yeniden adlandırıldı.

3 Mayıs 1936 - Joe DiMaggio, NY Yankees formasıyla 3 golle birinci ligdeki ilk maçına çıktı.

3 Mayıs 1937 - Margaret Mitchell, "Rüzgar Gibi Geçti" ile Pulitzer ödülünü kazandı.

3 Mayıs 1978 - Digital Equipment Corporation, ilk toplu istenmeyen ticari e-postaları gönderdi. spam doğdu!

4 Mayıs 1626 - Manhattan Adası satıldı! Kızılderili Kızılderilileri, 24 dolarlık kumaş ve amp düğmeleri karşılığında anlaşmayı kabul ediyor.

4 Mayıs 1878 - Fonograf ilk kez Grand Opera House'da çalındı.

4 Mayıs 1932 - Al Capone gelir vergisi kaçakçılığından mahkum edildikten sonra Atlanta Hapishanesinin yeni bir sakini var.

4 Mayıs 1934 - Sinema Akademisi kuruldu. (1934)

4 Mayıs 1964 - Pembe diziler "Başka Bir Dünya" ve "Dünya Dönerken" prömiyeri.

4 Mayıs 1979 - Margaret Thatcher, Birleşik Krallık'ın ilk kadın başbakanı oldu.

5 Mayıs 1260 - Cengiz Han'ın torunu Kubilay Han Moğol İmparatorluğu'nun hükümdarı oldu.

5 Mayıs 1862 - Benito Juarez komutasındaki Meksika kuvvetleri, Puebla Muharebesi'nde Fransız birliklerini yendi. Bugün bu savaş Cinco de Mayo olarak kutlanıyor.

5 Mayıs 1865 - North Bend, Ohio haritaya girdi. ABD'nin ilk tren soygununun yapıldığı yer.

5 Mayıs 1893 - New York Menkul Kıymetler Borsası çökerek "1893 Büyük Paniğine" neden oldu.

5 Mayıs 1904 - Cy Young, modern beyzbol tarihindeki ilk mükemmel oyunu sergiledi.

5 Mayıs 1968 - Senatör Robert F. Kennedy öldürüldü.

5 Mayıs 1971 - Alan Shepard, uzayda 1. Amerikalı olmak için "Freedom 7"ye bindi.

6 Mayıs 1833 - John Deere ilk çelik pulluğu üretti.

6 Mayıs 1915 - Yale kilidi patentlidir.

6 Mayıs 1889 - Paris Fuarı, yeni tamamlanan Eyfel Kulesi ile açılıyor.

6 Mayıs 1915 - Geleceğin Beyzbol Salonu'ndaki Famer Babe Ruth ilk ev koşusunu yaptı.

6 Mayıs 1937 - Zeplin Hindenburg Lakehurst, NJ'de alevler içinde patladı.

6 Mayıs 1994 - İngiltere ve Fransa'yı birbirine bağlayan kanal resmi olarak açıldı.

6 Mayıs 2002 - Girişimci Elon Musk, SpaceX'i kurdu.

7 Mayıs 1789 - İlk açılış balosu George Washington ve eşinin onuruna yapılır.

7 Mayıs 1888 - George Eastman, Box Camera'nın patentini aldı.

7 Mayıs 1934 - Filipinler'de dünyanın en büyük incisi (6,4 kg.) keşfedildi.

7 Mayıs 1941 - Büyük grup lideri Glenn Miller "Chattanooga Choo Choo"yu kaydeder.

7 Mayıs 1945 - Almanya, Fransa'nın Rhims kentinde koşulsuz bir teslimiyet imzaladı ve Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nı sona erdirdi.

7 Mayıs 1970 - The Beatles'ın son albümü "Long and Winding Road" yayınlandı.

7 Mayıs 1992 - Uzay mekiği Endeavour'un ilk seferi.

8 Mayıs 1794 - ABD Posta Ofisi kuruldu.

8 Mayıs 1945 - V-E Günü, Almanya koşulsuz teslimiyeti imzaladı.

8 Mayıs 1861 - Richmond, Virginia Konfederasyonun başkenti seçildi.

8 Mayıs 1879 - George Selden, gazla çalışan bir otomobil için ilk patenti aldı.

8 Mayıs 1952 - Mad Magazine gazete bayilerine çıktı.

8 Mayıs 1980 - Dünya Sağlık Örgütü, Çiçek hastalığının dünya çapında eradike edildiğini duyurdu.

9 Mayıs 1869 - Utah Promontory Zirvesi'ndeki demiryolu raylarına bir "Altın Spike" sürüldü ve Birlik Pasifik ve Orta Pasifik demiryollarının raylarını birbirine bağlayarak ilk Kıtalararası demiryolunu yarattı.

9 Mayıs 1886 - Coca Cola şurubu Atlanta Eczacısı John Styth Permerton tarafından icat edildi.

9 Mayıs 1899 - Çim biçme makinesinin patenti alındı.

9 Mayıs 1914 - Başkan Woodrow Wilson Anneler Günü'nü ilan etti.

9 Mayıs 1926 - Amerikalılar Richard Boyd ve Floyd Bennett, Kuzey Kutbu'nun üzerinden uçan ilk kişiler oldular.

9 Mayıs 1960 - Doğum kontrol hapı FDA tarafından onaylandı.

10 Mayıs 1797 - United States" adlı ilk ABD Donanması gemisi denize indirildi.

10 Mayıs 1908 - İlk Anneler Günü Philadelphia, PA'da kutlandı.

10 Mayıs 1969 - Uzaydan Dünya'nın ilk renkli resimleri Apollo 10'dan geri gönderildi.

10 Mayıs 1994 - Nelson Mandela, Güney Afrika'nın ilk siyah başkanı oldu.

11 Mayıs 1916 -Einstein, Genel Görelilik Kuramı'nı sunar.

11 Mayıs 1928 - General Electric, dünyanın ilk televizyon istasyonunu Schenectady, NY'de açtı.

11 Mayıs 1947 - BF Goodrich, ilk iç lastiksiz lastiği üretti.

11 Mayıs 1951 - Jay Forrester bilgisayar çekirdek belleğinin patentini aldı.

May 12, 1921 - The first National Hospital Day is celebrated honoring the birth of Florence Nightingale.

May 12, 1792 - The flush toilet is patented.

May 12, 1847 - Mormon pioneer William Clayton invents the odometer while crossing the western plains in a covered wagon.

May 13, 1767 - Wolfgang Amadeus Mozart's first opera "Apollo et Hyacinthus" premieres in Salzburg. He wrote it when he was 11 years old.

May 13, 1965 - The Rolling Stones record the now infamous song "Satisfaction".

May 13, 1970 - The Beatles movie "Let it Be" premieres.

May 13, 1983 -"Mr. October", Reggie Jackson becomes the first major league ballplayer to strike out 2,000 times.

May 14, 1607 - A party of settlers led by John Smith establish the first permanent English settlement in New World at Jamestown Va.

May 14, 1787 - Delegates gather in Philadelphia to draw up the Constitution of the United Sates of America.

May 14, 176 - Physician Edward Jenner develops a vaccine for smallpox.

May 14, 1878 - Vaseline petroleum jelly slides onto store shelves for the first time.

May 14, 1973 - The first U.S. space station, "Skylab" is launched.

May 14, 1965 - The last episode of Seinfeld is aired. It's a sad day in May for millions of Seinfeld followers.

May 15, 1862 - President Abraham Lincoln established the Department of Agriculture (USDA)

May 15, 1918 - Regular airmail service inaugurated (between New York, Philadelphia & Washington DC.

May 15, 1940 - Nylon stockings hit the market for first time.

May 15, 1963 - "If I had a Hammer" by Peter, Paul, and Mary wins a Grammy.

May 16, 1817 - Mississippi river steamboat service begins.

May 16, 1866 - Charles Hires invents Root Beer.

May 16, 1920 - Joan of Arc is canonized as a saint.

May 16, 1985 - Michael Jordan is named "NBA Rookie of the Year".

May 17, 1875 - "And They're Off!" as the first Kentucky Derby is held at Churchill Downs.

May 17, 1900 - "The Wonderful World of Oz" is published.

May 17, 1884 - Alaska becomes a U.S. territory.

May 17, 1954 - The first "Running of the Kentucky Derby" is held at Churchill Downs.

May 18, 1804 - Napoleon Bonaparte becomes Emperor of France

May 18, 1860 - The Republican party nominates Abraham Lincoln for president.

May 18, 1927 - Grumman's Chinese Theater opens in Hollywood, CA.

May 18, 1965 - Gene Rodenberry suggests 16 names for Star Trek Captain. The list includes Kirk.

May 19, 1836 - Ann Boleyn, second wife of English King Henry VIII is beheaded.

May 19, 1884 - Ringling Brothers circus premieres.

May 19, 2018 - American actress Meghan Markle marries England's Prince Harry in a ceremony at Windsor castle, and becomes the Duchess of Sussex..

May 20, 1830 - The fountain pen is patented.

May 20, 1926 - Thomas Edison says Americans prefer silent movies over talkies.

May 20, 1990 - Hubble Space Telescope transmits photograph's from space.

May 21, 1602 - Captain Bartholomew Gosnold is the first to see Martha's Vineyard.

May 21, 1861 - Richmond, VA is designated the capital of the Confederacy.

May 21, 1881 - The American Red Cross was formed.

May 22, 1455 - The opening battle in England's 30 year "War of the Roses".

May 22, 1807 - Former Vice President Aaron Burr is tried and acquitted of treason.

May 22, 1868 - The Great Train Robbery.

May 22, 1819 - The steamship Savannah departs Savannah, GA to Liverpool, England on the first trans-Atlantic crossing by a steamship.

May 22, 1906 - The Wright Brothers are granted a patent for their "flying machine".

May 22, 1931 - Canned rattlesnake meat goes on sale in Florida.

May 22, 1933 - First reported sighting of the Loch Ness Monster.

May 22, 1967 - The debut of "Mister Rogers' Neighborhood".

May 22, 1977 - After a 94 year run, the Orient Express takes it's final trip across Europe.

May 23, 1785 - Benjamin Franklin invents bifocals.

May 23, 1900 - Associated Press News Service is formed.

May 23, 1934 - Legendary bank robbers Bonnie and Clyde Barrow are shot to death in a police ambush in Louisiana.

May 23, 1958 - Cliff Notes are first used by U.S. school children.

May 24, 1775 - John Hancock is unanimously elected president of the Continental Congress.

May 24, 1830 - Nursery Rhyme "Mary Had a Little Lamb" was written by Mary Hale of Boston.

May 24, 1844 - Samuel Morse opens the first telegraph line between Baltimore, MD and Washington, DC.

May 24, 1883 - The Brooklyn Bridge is formally opened.

May 25, 1927 - Ford ceases production of the Model "T".

May 25, 1961 - President John F. Kennedy announces a goal to put an American astronaut on the moon before the end of the decade.

May 25, 1968 - Gateway arch in St. Louis is dedicated.

May 25, 1977 - The original movie blockbuster "Star Wars, Episode IV" is released.

May 25, 2012 - A SpaceX Dragon becomes the first commercial spacecraft to dock at the International Space Station.

May 26, 1805 - Lewis and Clark are the first to see the Rocky Mountains.

May 26, 1940 - During WWII, the trapped British Expeditionary Force evacuates the European mainland from Dunkirk, France.

May 26, 1994 - Michael Jackson marries Elvis Presley's daughter Lisa Marie Presley.

May 27, 1647 - Achsah Young is the first woman to be executed as a witch in Massachusetts.

May 27, 1919 - The pop-up toaster is patented.

May 27, 1930 - Richard Gurley Drew receives a patent for cellophane tape.

May 27, 1937 - The San Francisco Golden Gate bridge opens. Over 200,000 people go across it on opening day.

May 27, 1941 - German battleship Bismarck is sunk by British navy.

May 28, 1928 - Dodge Brothers Inc. and Chrysler Corporation merge.

May 29, 1849 - Famous Abraham Lincoln quote: "You can fool some of the people all of the time, all of people some of time, but you can't fool all of the people all of time".

May 29, 1916 - Official flag of the President of the United States is adopted.

May 29, 1919 - Albert Einstein publishes his Theory of Relativity.

May 29, 1942 - Bing Crosby sings "White Christmas" into the record books as the biggest selling record.

May 29, 1953 - Sir Edmund Hillary is on top of the world. He is the first person to reach the summit of Mt. Everest.

May 30, 1431 - During the Hundred Years War, 19 year old Joan of Arc is burned at the stake.

May 30, 1821 - James Boyd patents the fire hose.

May 30, 1889 - The brassiere is invented. As we understand, it received a lot of support.

May 30, 1922 - The Lincoln Memorial is completed and dedicated by Supreme Court Chief Justice William H. Taft.

May 31, 1790 - U.S. Copyright law is enacted.

May 31, 1884 - Dr. John Harvey Kellogg patents "flaked cereal".

May 31, 1969 - John Lennon and Yoko Ono record the song "Give Peace a Chance".

May 31, 1977 - The Trans-Alaska pipeline is completed.

May 31, 1990 - Seinfeld television comedy show premieres.

May 31, 2000 - Television reality show "Survivor" premieres.

Holiday Insights , where every day is a holiday, a bizarre or wacky day, an observance, or a special event. Join us in the daily calendar fun each and every day of the year.

Did You Know? There are literally thousands of daily holidays, special events and observances, more than one for every day of the year. Many of these holidays are new. More holidays are being created on a regular basis. At Holiday Insights, we take great efforts to thoroughly research and document the details of each one, as completely and accurately as possible.


Titles, styles, honours, and arms

Titles and styles

 • 16 August 1763 – 27 November 1784: His Royal Highness The Prince Frederick
 • 27 November 1784 – 5 January 1827: His Royal Highness The Duke of York and Albany

His full style, recited at his funeral, was "Most High, Most Mighty, and Illustrious Prince, Frederick Duke of York and of Albany, Earl of Ulster, Knight of the Most Noble Order of the Garter, First and Principal Knight Grand Cross of the Most Honourable Military Order of the Bath, Knight Grand Cross of the Royal Hanoverian Guelphic Order". [31]

Honours

His honours were as follows: [31]

 • KG: Royal Knight of the Order of the Garter, 19 June 1771[32]
 • GCB: Knight Grand Cross (military) of the Order of the Bath, 2 January 1815[33]
 • GCH: Knight Grand Cross of the Royal Guelphic Order, 12 August 1815[34]
 • Knight of the Order of the Black Eagle of Prussia, 11 Nisan 1814[35]
 • Knight of the Order of the St-Esprit of France, 21 April 1814[36]
 • Knight of the Order of St. Andrew of Russia, 9 June 1814[37]
 • Knight of the Order of St. Alexander Nevsky of Russia, 9 June 1814[38]
 • Knight Grand Cross of the Order of Charles III of Spain, 21 August 1814[39]
 • Knight Grand Cross of the Order of Maria Theresa of Austria, 1814[36]

Ohio's 14 most historic battlefields

CLEVELAND, Ohio -- Ohio is home to some of the most historic battles fought in the many wars and conflicts fought on U.S. soil throughout history.

The American Revolution, the American Civil War, various conflicts with Native Americans and even two battles in the War of 1812 were fought inside the Buckeye State.

Scroll through the slides to read about some of the most important. Descriptions of each battle come from OhioHistoryCentral.org and OhioHistory.org.

Plain Dealer Archives

Ohio's most historic battlefields

Oliver Hazard Perry commanded American naval forces during the Battle of Lake Erie, a turning point in the War of 1812.

The Battle of Fort Sandusky

The Battle of Fort Sandusky was one of many clashes during Pontiac's Rebellion in 1763. The Native American leader gathered several tribes in a loose alliance and attacked British forts throughout what is now Ohio and Michigan. Although Pontiac's uprising ultimately failed to drive out the British, a group of Wyandots managed to take Fort Sandusky on May 16, 1763. They entered the stronghold after requesting a council and then slaughtered everyone inside.

Pontiac is pictured to the left in an artist's rendering.

The Battle of Chillicothe

Colonel John Bowman led roughly 300 members of the Kentucky militia in an attack on a Shawnee town of Chillicothe, near modern-day Xenia, in May 1779. While the Shawnee ultimately repelled Bowman and his men, who were unable to extricate the Native American fighters from their fortifications, the American soldiers burned down the town and killed a Shawnee chief.

Plain Dealer Archives

Gnadenhutten Massacre

After Native Americans kidnapped and killed several Pennsylvanians in 1782, Captain David Williamson led a group of militiamen to a Moravian Church in Gnadenhutten where they captured more than 100 members of a Christian Delaware tribe. Although that particular group of Native Americans had nothing to do with the kidnappings and killings in Pennsylvania, the militiamen voted to execute them the next day.

A memorial to those lost is pictured to the left.

Following a series of Shawnee raids on American settlements throughout Kentucky, George Rogers Clark led more than 1,000 men across the Ohio River and burned five Shawnee villages in August, 1780, before marching north and confronting a Shawnee army near present-day Springfield. Both sides suffered heavy losses, but American forces eventually won the encounter. Today the clash is called the "Battle of Piqua," which is short for Pekowi, a branch of the Shawnee.

The Siege of Fort Laurens

The Continental Army built Fort Laurens in 1778, hoping to use it as a jumping off point for an invasion of Detroit during the American Revolution. But the British discovered the fort, surrounded it and laid siege to the stronghold on Feb. 22, 1779. The Fort Laurens commander was tipped off to the attack and prepared the fort. However, both sides eventually suffered from a shortage of food and supplies. The soldiers inside managed to outlast their attackers, however, and the British ended the siege on March 20 of that year.

American troops later abandoned the fort, which they determined wasn't close enough to Detroit to serve as a staging ground for an attack.

General George Washington ordered U.S. forces to take control of the Northwest Territory (including what is now Ohio) after the American Revolution. The resulting campaign was unsuccessful at first, marked by a series of defeats at the hands of Native American tribes more familiar with the region.

One such defeat came when U.S. military commander Arthur St. Clair, leading an army largely comprised of inexperienced men who were also short on food and rest, faced off with a Native American force led by Little Turtle near present-day Fort Recovery on November 4, 1791. His mostly untrained troops were routed by the Native American forces, losing nearly half their soldiers. The defeat was such an embarrassment that General Washington demanded St. Clair's resignation.

An artist's rendering of Little Turtle is pictured to the left.

Siege of Fort Recovery

Believing Fort Recovery to be too heavily armed to attack directly, Native American forces instead attempted to starve the American troops of food and supplies first.

While Native American fighters managed to capture a train delivering supplies to the fort on June 30, 1794, their subsequent attack on the fort itself failed, and they ultimately retreated.

Greg Horvath, Associated Press

The Battle of Fallen Timbers

United States soldiers faced a confederacy of Native American tribes led by Blue Jacket outside of what is now Maumee on Aug. 20, 1794. They won a decisive victory that paved the way for American expansion into a region of the Northwest Territory that would eventually become Ohio.

The fight became known as "The Battle of Fallen Timbers" because it was fought in the trail of a tornado that felled tree trunks which provided the ill-fated Native American warriors with cover.

Blue Jacket's men retreated to a British fort, but the fort's commander refused to admit them, fearing the possibility of war with the United States.

A monument to the Battle of Fallen Timbers is pictured to the left.

The Battle of Marblehead Peninsula

On a quest to secure croplands to feed American troops during the War of 1812, American militias marched into Danbury Township on the Marblehead Peninsula near modern-day Port Clinton. A force of Native Americans aligned with the British ambushed them in the marshlands on Sept. 28, 1812, resulting in the first battle in the War of 1812 to take place in Ohio. Whether or not the Americans won depends on the historian you talk to, but a monument on the site of the battle commemorates American lives lost.


Dosya Geçmişi

Dosyayı o anda göründüğü gibi görüntülemek için bir tarih/saat üzerine tıklayın.

Tarih/Saatküçük resimBoyutlarkullanıcıYorum Yap
akım16:36, 25 June 20203,033 × 2,373 (1.01 MB) FDRMRZUSA (talk | contribs) Uploaded a work by Louis-François, Baron Lejeune. from [https://www.liveinternet.ru/users/mili_monte/post383225386/] with UploadWizard

Bu dosyanın üzerine yazamazsınız.


Battle of Willems, 10 May 1794 - History

Raised near London by Colonel George Augustus Elliott

HRH Ernest Duke of Cumberland, K.G.

High Wycombe, Marlow and Henley on King&rsquos Duty March &ndash Reading April &ndash Blackwall 4 troops to Flanders, 5 troops at Reading Ostend Manires Dunkirk October &ndash Lannoy Cateau Courtrai

April &ndash Premont Vaux VILLERS-EN-CAUCHIES WILLEMS Roubaix Duffel Boxtel Nijmegen

Geldermalsen Groningen retreat to Bremen Westphalia December &ndash to England North Shields

North Shields travelling south February &ndash Croydon April &ndash 8 troops to form 4 squadrons Reading July &ndash Weymouth September &ndash Newbury, Hungerford and Marlborough

Newbury, Hungerford and Marlborough July &ndash Weymouth October &ndash Windsor

Windsor Hounslow July &ndash Ashford Swinley September - Newbury, Hungerford and Marlborough

Newbury, Hungerford and Marlborough June &ndash Trowbridge, Chippenham, Devizes, Frome, Wells and Gloucester July &ndash Croydon augmented to 9 troops September &ndash Canterbury 4 troops to Helder EGMONT-OP-ZEE October &ndash three more troops at Helder to England Canterbury

Canterbury augmented to 10 troops April &ndash received 172 Fencible volunteers July &ndash Salisbury October - Dorchester

Dorchester, Poole, Shaftesbury, Warminster, Trowbridge and Wells April &ndash Taunton July &ndash Southampton August &ndash Hertford October &ndash Guildford

Guildford May &ndash reduced from 10 to 8 troops August &ndash Worcester

Worcester May &ndash Margate and Walmer

Margate May &ndash Ramsgate June &ndash Wimbledon Common Winchester and Southampton augmented from 8 to 10 troops November &ndash escorted captured Spanish treasure from Plymouth to London

Winchester and Southampton March &ndash Salisbury July &ndash Weymouth Radipole started conversion to hussars

Radipole March &ndash Dorchester ordered to grow mongol moustaches June &ndash Richmond July &ndash Hounslow Heath Woodbridge October &ndash Rushmere Heath Weeley

Weeley July &ndash Romford August &ndash Wanstead Flats October &ndash 8 troops to Portsmouth, 2 troops at Dorchester to Spain Corunna Astorga SAHAGUN

Cacabellos Corunna to England Romford October &ndash Guildford and Godalming

Guildford and Godalming February &ndash Hounslow and Hampton Court April &ndash Burdett riots London Hounslow

Hounslow June &ndash Wimbledon Common June &ndash Romford December &ndash 8 troops to Nottingham and Mansfield Luddite riots

Nottingham and Mansfield April &ndash Leeds, Wakefield and Sheffield November &ndash Manchester December &ndash 4 troops to Brighton and Arundel, 6 troops to Portsmouth

6 troops at Chichester Portsmouth to Portugal February &ndash Lisbon Luz May &ndash Freixados Almendra June &ndash Morales Burgos Osma VITTORIA augmented from 10 to 12 troops Pyrenees Cambo

Cambo Orthez Grenade St Gernier Tarbes Toulouse June &ndash to Boulogne to England Dover Canterbury Hounslow reduced from 12 to 8 troops Liverpool to Ireland September &ndash Dublin Clonmel

Clonmel April &ndash augmented from 8 to 10 troops May &ndash 6 troops to Cork, 4 troops at Fermoy (later Arundel) 4 troops to Belgium Ostend WATERLOO Cambrai Paris Army of Occupation

May &ndash Calais to England Canterbury.

Kıdemli Subayların Kariyerleri (dönemde alayda elde edilen en yüksek rütbe olarak gösterilir)

Lt Col Francis Edward Gwyn

Served in American War of Independence Major in 16th Light Dragoons to August 1775 Lieutenant-Colonel in 20th Light Dragoons 5 May 1779 to half-pay 1783 Lieutenant-Colonel in 3rd Dragoons 19 March 1787 ADC to King George 1787 Lieutenant-Colonel in 15th Light Dragoons 5 June 1789 commanded 15th Light Dragoons 1789 to 1793 subsequently Major-General 29 December 1793 Colonel of 25th Light Dragoons May 1794 Lieutenant-General 26 June 1799 General 28 August 1808 Colonel of 1st Dragoon Guards February 1820 died Sheerness January 1821.

Lt Col George Churchill

Major in 15th Light Dragoons 30 August 1781 brevet Lieutenant-Colonel 18 November 1790 commanded 15th Light Dragoons in Flanders 1793 to 1794 Lieutenant-Colonel 10 March 1794 wounded in Flanders brevet colonel 21 August 1795 subsequently Major-General 18 June 1796 served in West Indies and commanded on San Domingo in 1797 to Lieutenant-Colonel in 20th Light Dragoons 6 September 1798 served at Helder 1799 Lieutenant-General 30 October 1805 died London August 1808.

Lt Col George Caesar Hopkinson

Major in 15th Light Dragoons 10 March 1794 Lieutenant-Colonel 11 March 1794 retired 14 December 1794.

Born Fifeshire 1770, son of General William Erskine Major in 15th Light Dragoons 1 March 1794 Lieutenant-Colonel 14 December 1794 ADC to General Erskine 1793 to 1795 MP 1796 to 1802 to half-pay of 133rd Foot 27 February 1796 Colonel of 14th Garrison Battalion 7 January 1801 to half-pay 1805 Major-General 25 April 1808 served in Peninsula June to September 1809 again in Peninsula October 1810 to February 1811 temporary commander of Light Division March and April 1811 commanded cavalry division in Peninsula April 1812 to January 1813 Lieutenant-General in Spain 14 May 1813 committed suicide at Lisbon 14 May 1813.

Maj William Aylett, Kt.

Served in Flanders 1793 and 1794 commanded 15th Light Dragoons and wounded at Villers-en-Cauchies Major in 15th Light Dragoons 1 March 1794 received Austrian Order of Maria Theresa 1794 brevet Lieutenant-Colonel 1 January 1798: to Major in 19 Foot 9 August 1804 subsequently brevet Colonel 23 April 1808 Major-General 4 June 1811 Lieutenant-General 19 July 1821 died July 1834.

Maj Robert Pocklington, Kt.

Served in Flanders 1793 to 1794 brought regiment out of Villers-en-Cauchies Major in 15th Light Dragoons 14 December 1794 received Austrian Order of Maria Theresa 1794 retired 29 December 1798.

Born Fifeshire 1772, son of General William Erskine served in Flanders 1793 to 1794 Lieutenant-Colonel in 133rd Foot 22 August 1794 to half-pay 1795 Lieutenant-Colonel in 15th Light Dragoons 27 February 1796 commanded 15th Light Dragoons at Helder 1799 brevet Colonel 1 January 1800 ADC to King George 6 January 1801 to Lieutenant-Colonel in 2nd Dragoon Guards 10 February 1803 subsequently Major-General 25 April 1808 commanded brigade in 1st Division in Peninsula October 1810 to May 1811 temporary commander of 5th Division in Peninsula February to May 1811 Lieutenant-General 4 June 1813 died in London 3 March 1825.

Major in 20th Light Dragoons 15 December 1794 Major in 16th Light Dragoons 15 June 1797 Lieutenant-Colonel in 20th Light Dragoons 21 December 1797 Lieutenant-Colonel in 15th Light Dragoons 6 September 1798 served in Flanders 1795 served at Helder 1799 brevet Colonel 1 January 1805 Lieutenant-Colonel of 16th Light Dragoons 12 December 1805 served in Peninsula April 1809 to May 1809 again in Peninsula June 1809 to January 1810 subsequently Major-General 25 July 1810 commanded cavalry brigade in Peninsula May 1811 to July 1813 Colonel of 23rd Light Dragoons 3 August 1814 Lieutenant-General 12 August 1819 General 1 February 1837 Governor of Chelsea Hospital 1846 to 1849 MP 1806 to 1841 died at Chelsea 4 November 1849.

Lt Col Richard Augustus Seymour

Served in Flanders 1793 to 1794 Major in 15th Light Dragoons 29 December 1798 served at Helder 1799 brevet Lieutenant-Colonel 25 September 1803 Lieutenant-Colonel 22 August 1805 commanded 15th Light Dragoons 1805 to 1808 to Lieutenant-Colonel in 72nd Foot 25 August 1808 Lieutenant-Colonel in 1st Garrison Battalion 22 June 1809 subsequently Major-General 4 June 1814 died on St Lucia 21 October 1817.

Maj Francis Forrester

Born 1784 Major in 19th Foot 4 August 1799 Major in 15th Light Dragoons 9 August 1804 served in Peninsula November 1808 to January 1809 retired 31 August 1809 MP 1820 to 1826 died London October 1861.

Major in 15th Light Dragoons 26 September 1805 to Major in 17th Light Dragoons 20 February 1805 died at Calcutta 11 May 1809.

Born 1771 Brigade-Major and DAG in Flanders 1793 to 1794 served in Irish Rebellion 1798 Major in York Rangers 26 July 1797 Lieutenant-Colonel of Hompesch Mounted Rifles 7 February 1798 Major in York Hussars 28 June 1800 to half-pay 1802 Lieutenant-Colonel in 2nd Dragoon Guards 3 December 1803 Lieutenant-Colonel in 16th Light Dragoons 7 September 1805 Lieutenant-Colonel in 15th Light Dragoons 12 December 1805 brevet Colonel 25 April 1808 commanded cavalry brigade in Peninsula November 1808 to January 1809 served at Walcheren 1809 commanded cavalry brigade in Peninsula March 1811 to August 1813 subsequently Major-General 4 June 1811 Lieutenant-General 19 July 1821 died London 2 March 1825.

Maj Walter Nathaniel Leitch

Served at Helder 1799 Major in 15th Light Dragoons 20 March 1806 Major in 72nd Foot 20 July 1809 served in Peninsula November 1808 to January 1809 brevet Lieutenant-Colonel 4 June 1813 Lieutenant-Colonel in 72nd Foot 29 December 1814 retired 5 November 1818.

Born in Scotland 1764 served in India 1799 Major in 28 Light Dragoons 21 February 1801 Lieutenant-Colonel in 72nd Foot 1 May 1805 served at Cape of Good Hope 1806 Lieutenant-Colonel in 15th Light Dragoons 25 August 1808 commanded 15th Light Dragoons in Peninsula November 1808 to January 1809, wounded at Sahagun ADC to Prince Regent February 1811 commanded cavalry brigade in Peninsula April to July 1813, and again September to November 1813 wounded four times Major-General 4 June 1814 commanded cavalry brigade at Waterloo Colonel 15th Light Dragoons 22 January 1827 Lieutenant-General 22 July 1830 died Dorset 20 December 1836.

Maj John, Earl Waldegrave

Born 1785 Major in 8th Garrison Battalion 9 June 1808 Major in 72nd Foot 20 March 1808 Major in 15th Light Dragoons 25 July 1809 served in Peninsula July to December 1812 Major in 12 Light Dragoons 13 March 1812 Lieutenant-Colonel in 54th Foot 26 November 1812 commanded 54th Foot in Waterloo campaign died July 1835.

Maj Alexander Hepburn Belcher

Major in 15th Light Dragoons 2 September 1809 (on transfer from 3rd Dragoon Guards) retired 14 November 1812.

Lt Col Sir Leighton Cathcart Dalrymple, Bt., C.B.

Born Ayrshire 1785, second son of General Sir Hugh Dalrymple served in Peninsula November 1808 to January 1809 Major in 15th Light Dragoons 14 March 1812 Lieutenant-Colonel 16 December 1813 commanded 15th Light Dragoons 1813 to 1820 again in Peninsula March and April 1814 commanded 15th Light Dragoons at Waterloo, lost left leg died Hertfordshire 6 June 1820.

Born 1784 served in Peninsula November 1808 to January 1809 Major in 15th Light Dragoons 5 November 1812 again in Peninsula February 1813 to April 1814 commanded 15th Light Dragoons at Vittoria and Orthez killed in action at Waterloo.

Savaş Ofisi. Army Lists 1791 to 1815. Londra: çeşitli yıllar.

Cannon, Richard. Historical Record of the Fifteenth or the King&rsquos Regiment of Hussars. London: John W. Parker, 1841.

Wylly, Harold Carmichael. XVth (The King&rsquos) Hussars, 1759 to 1813. London: Caxton Publishing Company, 1914.

Mollo, John. The Prince&rsquos Dolls Scandals, Skirmishes and Splendours of the First British Hussars 1793-1815. London: Leo Cooper, 1997.

McKenna, Michael G. İngiliz Ordusu &ndash Ve Alayları ve Taburları. Batı Chester, Ohio: Nafziger Koleksiyonu. 2004.

Park, SJ ve Nafziger, G.F. İngiliz Ordusu, Sistem ve Organizasyonu 1803-1815. Cambridge, Ontario: Rafm Co. Inc. 1983.

Reid, Stuart. Wellington&rsquos Officers, Volume 1. Leigh-On-Sea: Partizan Press, 2008.

Reid, Stuart. Wellington&rsquos Officers, Volume 2. Leigh-On-Sea: Partizan Press, 2009.

Reid, Stuart. Wellington&rsquos Officers, Volume 3. Leigh-On-Sea: Partizan Press, 2011.

Philippart, John. Kraliyet Askeri Takvimi veya Ordu Hizmet ve Komisyon Kitabı. Londra: A.J. Valpi, 1820.

17th-18th Century Burney Collection Newspapers. April 2013. National Library of Australia.

19th Century British Newspapers Collection. April 2013. National Library of Australia.


Kentucky History Timeline

Kentucky's first inhabitants are descendants of prehistoric people who migrate from Asia over the Arctic land bridge. Archaic people grow squash in the area, and Woodland people cultivate corn and beans. Kentucky was granted statehood in 1792, becoming the first U.S. state west of the Appalachian Mountains.

Frontiersman Daniel Boone was one of Kentucky's most prominent explorers and many immigrants followed the trail he blazed through the Cumberland Gap, known as the Wilderness Road.

18th Century Kentucky History Timeline

1739 - Capt. Charles de Longueuil discovers Big Bone Lick

1750 - Thomas Walker explores Kentucky through the Cumberland Gap

1751 - Christopher Gist explores area along Ohio River.

1763 - France cedes area including Kentucky to Britain.

1769 - Daniel Boone and John Finley first saw the far distant Bluegrass atop Pilot Knob, now in Powell County. The recorded date is June 7, 1769.

1774 - James Harrod constructed the first permanent settlement in Kentucky at Fort Harrod. 1774. James Harrod starts building Harrodstown (Harrodsburg) Indians force settlers to withdraw settlers return in 1775.

 • Boiling Springs and St. Asaph settled.
 • Indians give Richard Henderson land between Ohio and Cumberland rivers for Transylvania Land Company.
 • Daniel Boone builds the Wilderness Trail and establishes Fort Boonesborough

1776 - Harrodsburg settlers, jealous of Boonesboro, send George Rogers Clark and John Jones to ask Virginia's aid Virginia declares Transylvania Land Company illegal creates Kentucky County.

1778 - The longest siege in United States frontier history was the thirteen-day siege of Fort Boonesborough in September 1778.

1779 - The First Baptist Church west of the Allegheny Mountains was formed at Elizabethtown.

1782 - "Last battle of American Revolution" fought at Blue Licks, near Mount Olivet.

1784 - First of ten conventions held to prepare way for separation of Kentucky from Virginia.

1791 - Upper Spottsvania Baptist Church Left In 1791 For Floyd County, Kentucky From Virginia Leading the Wagon train was Rev. Lewis Craig and Capt. William Ellis.

1792 - Kentucky becomes the 15th state on June 1, 1792. June 1 governor, Isaac Shelby capital, Lexington, then Frankfort.

 • Gen. "Mad Anthony" Wayne's victory at Fallen Timbers in Ohio ends Indian attacks in Kentucky.
 • On July 4, 1794, Col. William Price, Revolutionary War veteran, held the first Independence Day celebration in the West, in Jessamine County.

1796 - Wilderness Road opened to wagons.

1798 - Legislature passes Kentucky Resolutions opposing United States Alien and Sedition Acts.

19th Century Kentucky History Timeline

1801 - The great church camp meeting at Cane Ridge in Bourbon County was attended by more than 20,000.

1811 - Henry Clay elected to Congress from Kentucky. New Orleans, first steamboat on Ohio River, stops at Louisville Enterprise reaches Louisville from New Orleans, La., in 1815.

1812 - Kentuckians bear brunt of war with England north of the Ohio and in New Orleans.

1818 - Westernmost region of the state was annexed, following its purchase from the Chicasaw Indians.

1819 - The first commercial oil well was on the Cumberland River in McCreary County Kentucky in 1819.

1830 - Louisville and Portland Canal opened.

1849 - Zachary Taylor, Kentucky hero of Mexican War, becomes 12th president of United States.

1850 - Kentucky was the 8th most populated state in the nation in the 1850 census. There were 982,405 citizens listed.

 • Kentucky declares its neutrality in American Civil War.
 • Civil War Kentucky had supplied about 86,000 troops to the north and 40,000 troops to the south. Ironically, south-central Kentucky was the birthplace of both the Union president, Abraham Lincoln, and the Confederate president, Jefferson Davis, further enhancing the state's dualistic role in the Civil War
 • Fort Jefferson, the first settlement in western Kentucky, was one of the first Kentucky positions occupied by Union Troops after the Confederates seized the area surrounding Columbus in September 1861.
 • The first major battle on Kentucky soil during the Civil War was fought near Prestonsburg, January 10, 1862
 • The bloodiest Civil War Battle to be fought on Kentucky soil was the Battle of Perryville, Oct. 8, 1862.

1865 - University of Kentucky founded at Lexington.

1875 - First Kentucky Derby run at Churchill Downs.

1891 - Present state constitution adopted.

1892 - The radio was invented by a Kentuckian named Nathan B. Stubblefield of Murray in 1892.

20th Century Kentucky History Timeline

1899-1900 - Kentucky experienced four different governors in less than three months time, between early December of 1899 and early February of 1900.

1900 - Governor William Goebel was shot by an assassin on January 30, 1900. He died on February 3, 1900

1909 - Present State Capitol completed.

1912 - McCreary County, the last to be created of Kentucky's 120 counties, was formed in 1912. It is the only one formed in the 20th Century.

1904-1909 - The Black Patch War ends a tobacco-buying monopoly

1921 - In 1921 the law passed making it legal for women to serve on juries.

 • Mammoth Cave National Park established.
 • The cardinal was adopted as Kentucky's state bird and the goldenrod as the state flower in 1926

1933 - The Tennessee Valley Authority begin building dams in Kentucky

 • The last legal public hanging in Kentucky took place August 14, 1936 in Owensboro. Florence Thompson was the first female sheriff in Davis County History. She was in charge of Kentucky's last legal hanging.
 • A US Gold Depository is established at Fort Knox

1937 - Worst Ohio River flood occurs. United States gold depository built at Fort Knox.

1944 - Kentucky Dam on Tennessee River completed by Tennessee Valley Authority.

1946 - Frederick M. Vinson, born in 1890 in Louisa, is appointed chief justice of the United States.

1950 - Atomic energy plant built near Paducah.

1951 - Wolf Creek Dam on Cumberland River dedicated.

1959 - Cumberland Gap National Historical Park dedicated.

1961 - It takes 20,000 plants to decorate Kentucky's Floral Clock. The clock was dedicated May 4, 1961 by Governor Bert T. Combs.

1962 - Kentucky is first state given control of certain nuclear energy materials by federal government.

1964 - Western Kentucky Parkway opened Kentucky Central Parkway, in 1965.

 • Kentucky is first Southern state to pass a comprehensive civil rights law.
 • Barkley Dam on Cumberland River dedicated.

1969 - The Tennessee Valley Authority builds a steam-generating plant in Paradise

1977 - Nightclub fire in Southgate kills 164 persons.

1988 - Voters approve the establishment of a state lottery.

1990 - The Kentucky Education Reform Act is passed.

21st Century Kentucky History Timeline

2005 - U.S. Supreme Court ruled against display of Ten Commandments inside two Kentucky courtrooms

2006 - Comair flight crashed near Lexington, 49 killed

 • Tea Party candidate, Rand Paul, won Republic Senate primary
 • Man killed five people, self in argument about breakfast
 • Five U.S. military members from Fort Campbell 101st Combat Aviation Brigade killed in helicopter crash in Afghanistan

2011 - Australian man held in Louisville on charges of locking fake bomb around neck of Sydney teenager


Videoyu izle: 116 Yıllık Savaş Yüz Yıl Savaşları 1337 1453 Belgeseli - Türkçe Dublaj (Aralık 2021).