Tarih Zaman Çizelgeleri

Trent'in İkinci Oturumu

Trent'in İkinci Oturumu

Konsey 1551'de ikinci oturum için Trent'e geri çağrıldı. V. Charles'ın ısrarı üzerine Protestanlar katılmaya davet edildi. Protestanlar iki talepte bulundu:

1) Bütün piskoposlar Papalığa itaat yemini etmekten kurtarılmalıdır.

2) Konseylerin yetkisi Papalıktan daha üstün olmalıdır.

Açıkçası bu Kilise için kabul edilemezdi, ancak ikinci oturum

  • hac ve cezalar onanacaktı
  • transubstantiasyon doktrini doğrulandı
  • Her iki türdeki komünyon da, Protestan'ın Eucharist görüşünün diğer yönleri gibi kınandı.

Bu, Protestanlara karşı bariz bir saplantıydı ve aynı zamanda papanın mutlak gücünde bir artışa yol açtı. İkinci seans 1552'de Charles Vs'in Almanya'daki pozisyonunun çökmesi ve Saksonya Maurice'in tehditkar ilerlemesi sonucunda sona erdi.