Tarih Podcast'leri

Tekvin'de anlatılan altın diyarı Havillah nerededir?

Tekvin'de anlatılan altın diyarı Havillah nerededir?

Tekvin 2:11-12, çok iyi altının bulunduğu Havillah adlı bir ülkeyi anlatır.

Bu toprakların yerini tespit etmek için tarihsel girişimlerde bulunuldu mu ve bu tür seferler varsa bunlar hakkında ne biliyoruz?


Punt Ülkesi

Tamamen İncil'dir ve varlığını kanıtlamanın bir yolu yoktur, ancak Wikipedia ve . "Cennet Bahçesinin Konumu" Bazı İncil bilginleri, "Havilah" konumu için kullandıkları terimin "Punt Ülkesi"ne tekabül ettiğini iddia ederler.

Punt Ülkesi, Vikipedi

bazı İncil bilginleri onu İncil'deki Put veya Havilah topraklarıyla özdeşleştirmiştir.7

Land of Punt'ın Yeri

Bilim adamları ve tarihçiler, punt ülkesinin tam yeri konusunda hemfikir olamazlar, ancak söz konusu genel alanı vurgulayan Wikipedia'dan bir fotoğraf sunacağım.

LOP, Vikipedi

Punt'ın tam yeri tarihçiler tarafından tartışılmaktadır. Bir Kızıldeniz kıyı bölgesi olan Mısır'ın güneydoğusunda, çeşitli yerler teklif edildi: Somaliland, Cibuti, kuzeydoğu Etiyopya, Eritre ve kuzeydoğu Sudan. Hem Afrika Boynuzu'nu hem de Güney Arabistan'ı kapsamış olması da mümkündür.10

İngilizce Vikipedi'de Cush tarafından LOP

Mısır kayıtları

Gerçekten de, Punt ülkesinin Mısır kayıtlarından Altın madenciliği için önemli bir yer olduğu bilinmektedir.

LOP, Vikipedi

Punt Ülkesi (Mısır: Pwente.png">3 /pu:nt/) eski bir krallıktı. Eski Mısır'ın bir ticaret ortağıydı, altın, aromatik reçineler, karaağaç, abanoz, fildişi ve yabani otlar üretip ihraç etmesiyle biliniyordu. Bölge, eski Mısır ticaret seferlerinin kayıtlarından bilinmektedir.4

Varsa, bu tür keşifler hakkında ne biliyoruz?

Mısırbilimciler, Palermo taşına göre Sahure'nin (MÖ 2465 - MÖ 2325) Punt ülkesine bir keşif seferi düzenleyen ilk belgelenmiş firavun olduğundan emin görünüyorlar.

Dış faaliyetler, ticaret ve haraç, Wikipedia

Son yılında, Sahure ilk belgelenmiş[73] keşif gezisini, muhtemelen Somali kıyıları boyunca uzanan efsanevi Punt ülkesine[74] gönderdi.[75] Mısır'ı Mersa Gawasis limanından hareket ettirdiği tahmin edilen seferin[16], Palermo Taşı'nda[7] bildirilmektedir.

sahur

Khufu

Wikipedia'ya göre altın, Khufu'nun saltanatı kadar erken bir tarihte eski Mısır'da zaten bol miktarda bulunduğundan, daha önceki belgelenmemiş keşif gezileri zaten devam etmiş olabilir.

Punt'a kaydedilen en eski antik Mısır seferi, Beşinci Hanedanlıktan (MÖ 25. yüzyıl) Firavun Sahure tarafından organize edildi ve antyue ve Puntites kargolarıyla geri döndü. Ancak Punt'tan gelen altın, Dördüncü Hanedan Firavunu Khufu zamanında Mısır'da olduğu kaydedilmektedir.[14]

Khufu

Aratta

Wikipedia'da adı geçmeyen bir iddiaya göre, erken Sümer edebiyatında da altın açısından zengin gizemli bir ülke ortaya çıkıyor. Arazinin adı Aratta.

Sümer edebiyatındaki rolü, Wikipedia

Aratta, Sümer literatüründe şöyle anlatılır: Altın, gümüş, lapis lazuli ve diğer değerli malzemelerle ve bunları yapan zanaatkarlarla dolu, inanılmaz derecede zengin bir yerdir.1

Genesis'te anlatılan altın diyarı mı?

Havilah'ın gerçekte nerede olduğu konusunda kesin bir şey söylenemezken, görünen o ki, belgelere dayanan çoğu İncil bilgini ve tarihçisi, en olası yerin Kızıldeniz'e yakın bir yerde bulunan Punt ülkesi olacağı konusunda muhtemelen hemfikirdir.


İncil metnine hızlı bir bakış, bilinen iki nehir (Dicle ve Fırat) ve biri (Pişon) bu Havillah ülkesinden akan iki bilinmeyen nehirden bahseder. Metne göre, Eden ırmak dördünden de, bu da onu Anadolu'da bir yere koyacaktır.

"Havilah ve Pişon Nehri" için yapılan bir Google araması, çoğu ırmak kavramını bir kenara bırakan ve Modern Irak'taki Eden ve kayıp nehirleri Perisan Körfezi yakınlarına koyan bazı ilginç haritalar getiriyor. Daha sonra Arabistan veya İran'dan akan iki kayıp nehir olduğunu varsayıyorlar. Yani bunlardan biri bahsedilen alan olabilir. Bazıları onu, altına kesinlikle sahip olan ancak Olumsuz Dicle ve Fırat'ın yakınında herhangi bir yere akar.

Doğru bölgeyi bilseniz bile, Altın genellikle nehirler tarafından alüvyon kıyılarında biriktirilir, bu sonraki bin yılda pekala tükenebilir, bu nedenle eski Havillah'ın muhtemelen bulabileceği daha fazla altını olmazdı.


Tekvin'de anlatılan altın diyarı Havillah nerededir? - Tarih

İyilik ve Kötülük Bilgisi Ağacı'na, ilk ebeveynlerimizin iyi mi kötü mü, Allah'a itaat mi yoksa O'nun emirlerini çiğneyen mi, denenecekleri bir itaat sınavı olduğu için bu ad verilmiştir.

İyi, yani normalden daha iyi.

Sayılar 11:7'de görülen değerli bir sakızı veya değerli taşları ve incileri ifade eden Bdellium. Bir kez olsun, İbranice sözcüklerin veya taşların, ağaçların, kuşların ve hayvanların adlarının çoğunun, hem eski hem de modern yorumcular olan İbrani doktorlar ve diğerleri için bile belirsiz bir anlama sahip olduğunu ve bizim için önemli bir rahatsızlık yaratmadığını gözlemleyin. Yahudilerin daha önce bu tür taşları temin etme ve diyetlerinde o zamanlar yeterince bildikleri hayvanlardan ve kuşlardan uzak durma yükümlülüklerinden muaf olan ve eğer herhangi biri şüpheliyse, uzak durmak için tek bir güvenli yolu vardı. onlara.

Bir tür değerli taş olan oniks taşı, bkz. Çıkış 25:7, Çıkış 28:9, Çıkış 28:20.

bdellium var ve oniks taşı bunlardan ilki ya aromatik bir sakızdır ağaç, Pliny'ye (z) göre siyahtır ve zeytin ağacı büyüklüğündedir, meşe yaprağına sahiptir ve meyve kapari gibidir Arabistan, Hindistan, Medya ve Babil'de bulunur ama ona göre en iyisi Baktriana'dadır ve onun yanında Arabistan'ın bdellium'udur: ya da değerli bir taştır ve Yahudi yazarlar (a) genellikle kristal olarak kabul ederler ve Solinus'a (b) göre en iyi kristal İskit'tedir. Bochart (c), incinin, man ile karşılaştırılan beyazlığı ve yuvarlaklığından dolayı kastedildiğini, Sayılar 11:7 ve bunun yerine Havilah'ı bu kısım olarak alarak, Katipha'daki inci avcılığı nedeniyle kastedildiğini söylerdi. Pers körfezinde yer alan Arabistan'ın. Sonuncusu olan oniks, adını insan tırnağı renginde olmasından alan ve Plinius'a (d) göre oniks mermeri Arabistan dağlarında bulunan ve eskilerin düşündüğü gibi değerli bir taştır. başka hiçbir yerde değildi ve başka bir yerde Arap oniks değerli taşından ve aynı ülkede (e) olduğu gibi sardonyx'ten bahsediyor ve bazıları bunun burada kastedildiğini düşünüyor, ancak kelime bazen Septuagint tarafından zümrüt ve bunların en iyisi , Solinus (f) ve Pliny'ye (g) göre İskit'teydi. (Nuh tufanının küresel yıkımından sonra, bu yerlerin yerinin bugün kesin olarak belirlenebileceği şüphelidir. Ed.)

(x) Bibliothec. ben. 2. s. 133. (y) Coğrafya. ben. 1. s. 31. & l. 11. s. 344. (z) Nat. Geçmiş. ben. 12. c. 9. (a) Uyuşmuş Jarchi. xi. 7. David de Pomis Tzemach David, fol. 8. 3.((b) Polyhistor. c. 25. (c) Hierozoic. par. 2. l. 5. c. 5. s. 675, & ampc. (d) Nat. Hist. l. 36. c. 7. (e) lb. l. 37. c. 6. (f) Polyhistor. ut yukarıda (c. 25) (g) Ut, (Nat. Hist. l. 36.) c. 5.

12 . bdellium ] LXX Değeri : Lat. bdelyum. Sayılar 11:7'de “man”, LXX'nin κρύσταλλος verdiği “bdellium” ile karşılaştırılır. Muhtemelen, balsamdan (balsamodendron mukul) elde edilen ve Arabistan'da olduğu kadar Hindistan, Baktriya ve Afrika'da bulunan aromatik şeffaf bir reçine ile tanımlanabilir. İbranice b'dôlaḥ ismi muhtemelen yabancı bir kelimedir. Başka bir çeviri olan “inciler” (ki bunlar Basra Körfezi'nde bolca bulunur), “man” ile karşılaştırma için daha şiirsel ve muhtemelen daha uygun olurdu, ancak sadece tahmin yürütebiliriz.

oniks taşı] veya beril. Başka bir yerde bahsedilen İbranice Shoham, Çıkış 25:7, Eyüp 28:16. Kıymetli bir taş açıkça muhtemeldir = "karbonkül". Asurologlar onu Asurca bir Samdu kelimesiyle tanımlamışlardır ancak Samdu'nun ne olduğu bilinmemektedir. Sayce “turkuaz” Haupt “inci” tahmininde bulunuyor.

הבּדלח ile ne anlayacağımız belirsizdir. Saad'da verilen "inci" anlamının kesin bir temeli yoktur. ve sonraki Hahamlar ve Bochart ve diğerleri tarafından benimsenmiştir. Cioscorus'un & söylediği gibi, bir sebze sakızı olan βδέλλα veya βδέλλιον, bdellium oluşturma, #x3bfἱ δὲ μάδελκον οἱ βε x3bfλχὸν καλχὸν ve Pliny, "alii brochon appellant, alii malacham, alii maldacon" ismi benzerlikle tercih ediliyor. ama diğer tarafta, Pliny'nin bu sakızı nigrum ve hadrobolon, Dioscorus'u ise ὑποπέλιον (siyahımsı) olarak tanımladığı gerçeği var. Bu, manın beyaz tanelerinin görünümünün bdolach'ınkiyle karşılaştırıldığı Sayılar 11:7 ile aynı fikirde değildir. - Taş shoham, ilk versiyonların çoğuna göre, büyük olasılıkla lxx (ὁ λίθος ο& #788 πράσινος, pırasa yeşili taş), Pliny gibi, berillerden bahsederken, bunları probatissimi, qui viriditatem puri maris imitantur olarak tanımlar, ancak buna göre diğerleri oniks veya sardonyx'tir (vid., Ges. sv).

(Not: İki yapım, Phishon'un Hindistan'da aranacağına dair hiçbir kanıt sağlamaz. bdolach adının Hintli olduğu iddiası tamamen asılsızdır, çünkü Sanskritçe'deki madas 770laka'nın bir sebze sakızı olduğu kanıtlanamaz. bu, muhtemelen onunla ilişkili olan madas 770ra'nın kanıtlanmıştır (bkz. Lassen'in indische Althk. 1, 290 notu). Ayrıca, Pliny, Bactriana'dan "in qua Bdellium est nominatissimum" olarak söz eder, ancak "nascitur" ekler. et in Arabia Indiaque, et Media ac Babylone" ve Isidorus, Hindistan'dan gelen Bdella için "Sordida est et nigra et majori gleba" der, bu da yine Sayılar 11:7 ile aynı fikirde değildir. Her ne kadar Pliny beriller için "Hindistan eos gignit, raro alibi repertos" dese de, "innostro orbe aliquando circa Pontum inveniri putantur" da gözlemlediği için Hindistan ile ilişkili değildir.)

Gihon (גּוּח'ten koparak) Fırat civarında yükselen, batıdan doğuya doğru akan, Kiros'a katılan ve onunla birlikte Hazar Denizi'ne düşen Aras'tır. . Adı, Araplar ve Persler tarafından birkaç büyük nehre verilen bir isim olan Arapça Jaihun'a karşılık gelir. Cush ülkesi, elbette, sonraki Cush veya Etiyopya olamaz, ancak Kafkasya'ya ulaşan Asya Κοσσαία ile bağlantılı olmalıdır. Yahudiler (Şirvanlılar) hala bu ismi veriyorlar. Ancak bu dört nehir şimdi tek bir kaynaktan çıkmasa, aksine kaynakları dağ sıralarıyla ayrılmış olsa da, bu gerçek, önümüze çıkan anlatının bir mit olduğunu kanıtlamaz. Cennetin ortadan kalkmasıyla birlikte veya o zamandan beri, yeryüzünün bu kısmı öyle değişikliklere uğramış olabilir ki, kesin konumu artık kesin olarak belirlenemez.

(Not: Dünyamızın kıtalarının insan ırkının yaratılmasından bu yana büyük değişiklikler geçirdiği, doğa tarihi gerçekleri ve en eski ulusal gelenekler tarafından desteklenen ve en ünlü doğa bilimcileri tarafından kabul edilen bir gerçektir. (Bkz. Bu değişikliklerin tümü, Ölü Deniz'in ortaya çıktığı felaket gibi, birçoğunun önce ve sonra meydana gelmiş olabileceği, tarihte olduğu gibi kaydedilmeden, tufana atfedilmemelidir. Yaratılış 11:1 (Yaratılış 10:25 ile karşılaştırıldığında), Fabri ve Keerl'in yaptığı gibi, kürenin tam bir devrimini veya eski dünyanın kıtalarının bölündüğü ve mevcut fizyonomilerini üstlendiği jeogonik bir süreci belirtmek için .)


Tekvin'de anlatılan altın diyarı Havillah nerededir? - Tarih

Yeni Uluslararası Sürüm
Kûş'un oğulları: Seba, Havila, Sabta, Raama, Sabteka. Raama'nın oğulları: Şeba ve Dedan.

Yeni Yaşam Çevirisi
Cush'un soyundan gelenler Seba, Havilah, Sabtah, Raamah ve Sabteca idi. Raama'nın soyundan gelenler Saba ve Dedan'dı.

İngilizce Standart Sürüm
Kûş'un oğulları: Seba, Havila, Sabta, Raama, Sabteka. Raama'nın oğulları: Şeba ve Dedan.

Berean Çalışma İncil
Kûş'un oğulları: Seba, Havila, Sabta, Raama, Sabteka. Ve Raama'nın oğulları: Şeba ve Dedan.

Kral James İncil
Ve Kûş Seba, ve Havila, ve Sabta, ve Raama, ve Sabteka oğulları: ve Raama Şeba ve Dedan oğulları.

Yeni King James Versiyonu
Cush'un oğulları NS Seba, Havila, Sabta, Raama, Sabteka ve Raama'nın oğulları NS Sheba ve Dedan.

Yeni Amerikan Standart İncil
Cush'un oğulları NS Seba, Havila, Sabtah, Raama, Sabteca ve Raama'nın oğulları NS Sheba ve Dedan.

NASB 1995
Cush'un oğulları Seba ve Havila ve Sabtah ve Raamah ve Sabteca idi ve Raamah'ın oğulları Sheba ve Dedan'dı.

NASB 1977
Ve Cush'un oğulları NS Seba ve Havila ve Sabtah ve Raamah ve Sabteca ve Raamah'ın oğulları NS Sheba ve Dedan.

Amplifiye İncil
Kûş'un oğulları: Seba, Havila, Sabta, Raama, ve Sabteka ve Raama, Şeba ve Dedan'ın oğulları.

Hıristiyan Standart İncil
Cush'un oğulları: Seba, Havilah, Sabtah, Raamah ve Sabteca. Ve Raama'nın oğulları: Sheba ve Dedan.

Holman Hıristiyan Standart İncil
Cush'un oğulları: Seba, Havila, Sabtah, Raama ve Sabteca. Ve Raama'nın oğulları: Saba ve Dedan.

Amerikan Standart Versiyonu
Ve Kûş'un oğulları: Seba, ve Havila, ve Sabta, ve Raama, ve Sabteka ve Raama'nın oğulları: Şeba ve Dedan.

Sade İngilizce Aramice İncil
Ve Cush'un çocukları: Sheba ve Khavila ve Sabta ve Rama ve Sebathka ve Rama'nın çocukları: Sheba ve Daran.

Brenton Septuagint Tercümesi
Ve Chus'un oğulları, Saba ve Evila, ve Sabatha, ve Rhegma ve Sabathaka. Ve Rhegma, Saba ve Dadan'ın oğulları.

Douay-Rheims İncil
Ve Chus'un oğulları: Saba ve Hevila ve Sabatha ve Regma ve Sabatacha. Regma'nın oğulları: Saba ve Dadan.

İngilizce Gözden Geçirilmiş Versiyon
Ve Kûş Seba, ve Havila, ve Sabta, ve Raama ve ve Sabteka oğulları: ve Raama Şeba ve Dedan oğulları.

İyi Haber Çevirisi
Cush'un torunları Seba, Havila, Sabtah, Raamah ve Sabteca halkıydı. Raama'nın soyundan gelenler, Saba ve Dedan halkıydı.

ALLAH'IN SÖZÜ® Çeviri
Cush'un soyundan gelenler Seba, Havilah, Sabtah, Raamah ve Sabteca idi. Raama'nın soyundan gelenler Saba ve Dedan'dı.

Uluslararası Standart Sürüm
Cush'un soyundan gelenler arasında Seba, Havilah, Sabtah, Raamah ve Sabteca vardı. Raamah'ın soyundan gelenler arasında Sheba ve Dedan vardı.

JPS Tanah 1917
Ve Kûş'un oğulları: Seba, ve Havila, ve Sabta, ve Raama, ve Sabteka ve Raama'nın oğulları: Şeba ve Dedan.

Değişmez Standart Sürüm
Ve Kûş'un oğulları Seba, ve Havila, ve Sabta ve Raama, ve Sabteka ve Raama'nın oğulları Şeba ve Dedandır.

NET İncil
Kûş'un oğulları Seba, Havila, Sabtah, Raama ve Sabteca idi. Raama'nın oğulları Şeba ve Dedan'dı.

Yeni Kalp İngilizce İncil
Kûş'un oğulları: Seba, Havila, Sabta, Raama, Sabteka. Raama'nın oğulları: Şeba ve Dedan.

Dünya İngilizcesi İncil
Kûş'un oğulları: Seba, Havila, Sabta, Raama, Sabteka. Raama'nın oğulları: Şeba ve Dedan.

Young'ın Edebi Tercümesi
Ve Kûş'un oğulları: Seba, ve Havila, ve Sabta, ve Raama, ve Sabteka ve Raamah'ın oğulları Şeba ve Dedan'dır.

Yaratılış 10:8
Cush, yeryüzünde güçlü biri olmaya başlayan Nemrut'un babasıydı.

1 Kral 10:1
Şimdi Saba kraliçesi, RAB'bin adıyla ilgili olarak Süleyman'ın ününü duyunca, onu zor sorularla sınamaya geldi.

1 Tarihler 1:9
Kûş'un oğulları: Seba, Havila, Sabta, Raama, Sabteka. Raama'nın oğulları: Şeba ve Dedan.

iş 1:15
Sabililer aşağı atladı ve onları götürdü. Hizmetkarları kılıçtan geçirdiler ve sana söylemek için yalnız ben kaçtım!"

Mezmur 72:10
Tarşiş ve uzak kıyıların kralları haraç getirsin, Saba ve Seba kralları armağanlar sunsun.

İşaya 21:13
Arabistan'a yük budur: Arabistan'ın çalılıklarında oturacaksınız, ey Dedan kervanları.

İşaya 43:3
Çünkü ben Tanrınız RAB, İsrail'in Kutsalı, Kurtarıcınız benim, fidyeniz için Mısır'ı, Kûş'u ve Seba'yı sizin yerinize veriyorum.

Hezekiel 27:15
Dedan'ın adamları senin müşterindi birçok sahil senin pazarındı sana fildişi dişleri ve abanozla ödediler.

Hezekiel 27:20
Dedan, binmek için eyerli tüccarınızdı.

Hezekiel 27:22
Saba ve Raama tüccarları, mallarınız karşılığında sizinle ticaret yaptılar, altın, baharatların en iyisi ve değerli taşlarla değiş tokuş ettiler.

Ve Kûş Seba, ve Havila, ve Sabta, ve Raama, ve Sabteka oğulları: ve Raama Şeba ve Dedan oğulları.

Mezmur 72:10 Tarşiş ve ada kralları armağanlar getirecekler; Saba ve Seba kralları armağanlar sunacaklar.

Yaratılış 2:11 ilkinin adı NS pison: bu NS bütün Havila ülkesini kuşatan, nerede orada altın

1 Kral 10:1 Ve Saba kraliçesi, Süleyman'ın RAB'bin adıyla ilgili ününü işitince, onu zor sorularla kanıtlamaya geldi.

Hezekiel 27:22 Saba ve Raama tüccarları, NS Tüccarların; panayırlarında bütün baharatların reisi, ve bütün değerli taşlar ve altınla meşgul oldular.

İşaya 21:13 Arabistan'a yük. Arabistan'daki ormanda konaklayacaksınız, Ey Dedanim'in gezici bölükleri.

Hezekiel 27:15 Dedan'ın adamları NS tüccarların birçok ada NS elinin malı: seni getirdiler için mevcut fildişi ve abanoz boynuzları.

1. Seba. -Daha sonra Afrika'ya göç eden ve Meroe'ye yerleşen bir Arap kabilesinin o zamanki adı, Josephus'a göre, onun günlerinde hala bu unvanı taşıyordu. Kızıldeniz'in doğu yakasında, Bab-el-Mandeb Boğazı'nın çok da kuzeyinde olmayan bir yere de adlarını bıraktılar.

2. Pison nehri üzerindeki Havila (Yaratılış 2:11), şüphesiz Arabistan'ın bir bölgesiydi ve muhtemelen Basra Körfezi üzerinde yer alıyordu. Tekvin 10:29'da Havilah'tan tekrar söz edilir.

3. Sabta. --Muhtemelen Hadramaut, Arabistan'da Felix. (Yaratılış 10:26 ile ilgili Not'a bakın.)

4. Basra Körfezi'ndeki Raamah, güneybatıda Dedan ve merkezde Sheba'ya bölünürken, Havilah kuzey-batı tarafındaydı. Bunlardan Sheba, daha sonra Himyarite Araplarının krallığı olarak ün kazandı.

5. Sabtechah. --Görünüşe göre daha çok Dedan'ın güneyinde, ancak bazıları tarafından körfezin doğu tarafında yer alıyor.

Dolayısıyla, bu tablonun yazıldığı sırada Arabistan'ın güney yarısı Cushite idi ve orada, özellikle Yemen ve Hadramut'ta, açık kahverengi Araplardan çok daha koyu esmer bir insan ırkı hala bulunur. Deniz kıyısı boyunca bir yerden bir yere göç eden Cushites'in Nubia ve Habeşistan'a geçişi kolaydı. Ancak bu dönemde başlıca evleri Mezopotamya'daydı ve çivi yazılı yazıtlar şimdi orada Sam ırkından insanlarla uzun mücadelelerini ortaya koyuyor.

7. Ayet - Ve Cush Seba'nın oğulları. Meroe, Nubia'da, Etiyopya'nın kuzeyinde (Josephus, 'Ant.,' 2. 10). Ve Havilah. Αὐιλὰ (LXX.), Babelmandeb'in (Keil, Lange, Murphy) güneyindeki Avalitae adlı bir Afrika kabilesine veya Arabistan Felix'teki Chaulan bölgesine (Rosenmüller, Kalisch, Wordsworth) atıfta bulunabilir. ). 29. ayet Havilah'tan bir Sami bölgesi olarak bahseder. Kalisch, onları "Arap Körfezi'nden Basra Körfezi'ne kadar uzanan ve genişliği nedeniyle kolayca iki ayrı parçaya bölünen aynı ülke" olarak görür (çapraz başvuru Yaratılış 2:11). Ve Sabtah. Etiyopya Astaboranları (Josephus, Gesenius, Kalisch), başlıca şehirleri Sabota olan Arabistanlı Etiyopyalılar (Knobel, Rosenmüller, Lange, Keil). Ve Raamah. Umman'da Basra Körfezi'nde Ρέγμα (LXX.) Ragma (Bochart, Rosenmüller, Kalisch, Lange). Ve Sabtechah. Subatok adının Mısır anıtlarında keşfedildiği Nigritia (Targum, Jonathan), Basra Körfezi'nin doğusunda, Carmania Samydace'de (Be-chart, Knobel, Rosenmüller, Lange) lehine görünüyor. Ve Raamah Sheba'nın oğulları. Arabistan'ın başlıca şehri Feliks (1 Krallar 10:1 Eyüp 1:15 Eyüp 6:19 Mezmur 72:10, 15 İşaya 60:6 Yeremya 6:20 Hezekiel 27:22 Yoel 3:8) tekrar gerçekleşir (Yaratılış 5:28 ) Joktan'ın oğlu olarak muhtemelen hem Hamitler hem de Şemitler tarafından iskan edilmiştir. Ve Dedan. Basra Körfezi'nde Daden (bkz. İşaya 21:13 Yeremya 49:8 Hezekiel 25:13 Hezekiel 27:12-15).

Cush'un:
כ֔וּשׁ (ḵūš)
İsim - uygun - eril tekil
Strong's 3568: Ham'ın oğlu, aynı zamanda onun torunları, ayrıca güney Nil Vadisi'nde bir toprak

Seba,
סְבָא֙ (sə·ḇā)
İsim - uygun - eril tekil
Strong's 5434: Seba - Cush'un oğlu, ayrıca onun torunları ve toprakları

Raamah'ın:
רַעְמָ֖ה (ra‘·māh)
İsim - uygun - eril tekil
Strong's 7484: Raamah - 'titreyen', Cush'un oğlu, aynı zamanda bir ticaret insanı

Saba
שְׁבָ֥א (šə·ḇā)
İsim - uygun - eril tekil
Strong's 7614: Sheba -- güneybatı Arabistan'da bir bölge, aynı zamanda Nuh'un soyundan gelen bir veya daha fazla kişinin adı


Tekvin'de anlatılan altın diyarı Havillah nerededir? - Tarih

Erkek ve Kadının Yaratılışı

1 Böylece gökler ve yer ve onların bütün orduları (sakinleri) tamamlandı. 2 Ve yedinci gün Allah yapmış olduğu işini tamamladı ve yedinci günde yaptığı bütün işlerden dinlendi (durdu). 3 Böylece Allah yedinci günü mübarek kıldı ve onu [kendisininki gibi, yani onu diğer günlerden mukaddes kıldı] takdis etti, çünkü o günde yarattığı ve yaptığı bütün işlerden istirahat etti.

4 Bu, RAB Tanrı'nın yeri ve gökleri yarattığı gün [yani, yaratılış günlerinin] yaratıldıkları zaman, göklerin ve yerin [kökeninin] tarihidir. 5 çalı yok veya tarlanın bitkisi henüz yerin içindeydi ve henüz tarlanın otu filizlenmemişti, çünkü RAB Allah yeryüzüne yağmur yağdırmamıştı ve toprağı işleyecek [b] kimse yoktu; 6 ama bir [c] sis (sis, çiy, buhar) karadan yükselir ve yerin tüm yüzeyini sular-- 7 sonra Rab Tanrı [d] insanın bedenini [e] toprağın [e] toprağından yarattı ve onun burnuna yaşam nefesini üfledi ve adam canlı bir varlık [beden olarak eksiksiz bir birey oldu] ve ruh]. 8 Ve RAB Allah [f] doğuda, Aden'de (zevk, mutluluk diyarı) bir bahçe (vaha) dikti ve yarattığı (yarattığı) adamı oraya yerleştirdi. 9 Ve [o bahçede] RAB Allah, arzu edilen her ağacı yerden bitirdi. ve Görünüşü hoş ve yemek için iyi (uygun, hoş) yaşam ağacı da bahçenin ortasındaydı ve iyi ile kötünün [farkını] [deneyimle] bilme (tanıma) ağacı da vardı.

10 Şimdi bahçeyi sulamak için Aden'den bir nehir aktı ve oradan ayrıldı ve dört [dallanan] nehir oldu. 11 İlk [nehir] Pişon olarak adlandırılır ve altının olduğu tüm Havila ülkesinin etrafında akar. 12 O diyarın altını iyi bdellium (kokulu, değerli bir reçine) ve [g] oniks taşı orada bulunur. 13 İkinci ırmağın adı Gihon'dur ve [Mezopotamya'da] tüm Cush ülkesinde akar. 14 Üçüncü nehir Hiddekel (Dicle) olarak adlandırılır ve Asur'un doğusundan akar. Dördüncü nehir ise Fırat'tır.

15 Böylece RAB Tanrı adamı [yapmış olduğu] aldı ve onu yetiştirmek ve korumak için Aden Bahçesi'ne yerleştirdi. 16 Ve RAB Allah adama emredip dedi: 'Bahçenin her ağacından [meyvesini] karşılıksız (koşulsuz) yiyebilirsin. 17 fakat [yalnızca] iyiliği ve kötülüğü bilme (tanıma) ağacından yemeyeceksiniz, aksi takdirde ondan yediğiniz gün, [h] muhakkak [isyanınız yüzünden] ölürsünüz.

18 Şimdi RAB Tanrı dedi ki, 'Adamın yalnız olması iyi (faydalı) değil, ben onu bir yardımcı [kendini dengeleyen], [i] uygun olan bir eş yapacağım. ve onun için tamamlayıcı.” 19 Böylece RAB Tanrı, kırdaki her hayvanı ve gökteki her kuşu topraktan yarattı ve onlara ne ad vereceğini ve adam canlı mahlûk adını ne koyduysa, adını görmek için onları Adem'e getirdi. 20 Ve adam bütün hayvanlara ve gökteki kuşlara ve kırdaki her hayvana isim verdi, fakat Âdem için kendisine uygun (bir dost) bir yardımcı (yoldaş) bulunmadı. 21 Böylece RAB Allah, Adem'in üzerine derin bir uyku getirdi ve o uyurken kaburga kemiklerinden birini aldı ve eti orada kapadı. 22 Ve RAB Allah'ın adamdan aldığı kaburga kemiğini (biçimlendirdi, biçimlendirdi) bir kadın yaptı ve onu getirdi. ve onu adama takdim etti. 23 Sonra Adem dedi ki:

“Bu artık kemiklerimin kemiği,

Kadın denilecek,

Çünkü o Man'dan alındı.” 24 Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak ve tek beden olacaklar. 25 Adam da karısı da çıplaktı ve utanmıyorlardı. veya utanmış.

[a] 4 Heb YHWH (Yahve), Yahudiler tarafından geleneksel olarak telaffuz edilmeyen Tanrı'nın İbranice adı, genellikle RAB olarak çevrilir. Ön malzemeye bakın, Çeviri İlkeleri.
[b] 5 litre İş.
[c] 6 Veya su akışı.
[d] 7 Kelime “oluşturuldu” (İbranice yatsar), ancak 1:26, 27'de eylem İbranice “yarattı” kelimesiyle tanımlanır (İbranice bara).
[e] 7 Toprakta bulunan temel kimyasal elementler, insanlarda ve hayvanlarda da bulunur. Bu bilimsel gerçek yakın zamanlara kadar keşfedilmemişti, ama Allah onu burada sergiliyor.
[f] 8 Bu, genel olarak bitki yaşamının yaratılmasına değil, Aden Bahçesi'nde belirli bitkilerin dikilmesine bir göndermedir (2:8, 9).
[g] 12 Antik taşların ve diğer malzemelerin adlarını veya açıklamalarını çağdaş eşdeğerleriyle eşleştirmek genellikle zordur. Modern araştırmalar bunun yerine kırmızı bir değerli taş olan carnelian olabileceğini gösteriyor.
[h] 17 Hem ruhsal hem de fiziksel olarak, fiziksel ölüm anlamında ölümlü olmaları ölümsüz yaratıldı.
[i] 18 litre onun zıttı gibi.


Cennet Bahçesi Nehirlerinin İbranice Anlamı (Bölüm I)

İncil, Yaratılış Kitabı'nın ikinci bölümünde, Aden Bahçesi'nden akan nehir hakkında bize şunları söyler:

"Bahçeyi sulamak için Aden'den bir nehir çıktı ve orada bölündü ve dört ırmak oldu." (Tekvin 2:10)

İlk iki nehrin adı "Pişon" idi. <פישון>ve Gihon' <גיחון>- aşağıdaki ayetlerde belirtildiği gibi:

“Birincisinin adı Pishon. Altının olduğu tüm Havila diyarının etrafından akan odur. Ve o toprakların altını iyi bdellium ve oniks taşı var. İkinci nehrin adı Gihon'dur. Cush ülkesinin tamamında akan odur.” (Tekvin 2: 11-14)

Bu iki ırmağın adları – 'Pishon' ve Gihon' – nehir adları için kullanılan 'klasik' İbranice kalıplardır. Örnekler, 'Yarkon örneğinde olduğu gibi, İsrail Ülkesi'nin her yerindeki nehirlerin adlarında bulunabilir. <ירקון>İncil'de Joshua Kitabında adı geçen ve bugün modern Tel-Aviv şehrinde (İncil'in bize söylediği gibi Jaffa'ya çok yakın) bulunan River':

"Ve Me-Jarkon ve Rakkon, Joppa'ya karşı topraklarla birlikte." (Yeşu 19:46)

Başka bir örnek, 'Kidron'dur. <קדרון>II. Samuel'in Kitabında belirtildiği gibi, Kudüs'ün Eski Şehri'nin hemen dışında bulunan Nehir:

"Ve bütün kavm geçerken bütün memleket yüksek sesle ağladı ve kıral Kidron deresini geçti ve bütün kavm çöle doğru ilerledi." (II.Samuel 15:23)

Başka bir deyişle, nehir adlarının - veya herhangi bir doğal su akışı - İbranice kalıbı iki bölümden oluşur (*İbranice'deki tüm nehir adları bu kalıbı takip etmez - ve bunu yarın göreceğiz).

İlk nitelik, İbranice bir kökten veya İbranice bir kelimeden oluşur. İkinci nitelik, İbranice 'açık' son ekidir (bitiş) <ון>Bu, dağlar gibi doğadaki şeyleri tanımlayan diğer İbranice isimler için yaygın olarak kullanılır.

Bu, 'Pişon' adının İbranice anlamının eski İbranice 'P-O-SH' kökünden geldiği anlamına gelir. <פ-ו-ש>bu, 'zıplamak' veya 'zıplamak' anlamına gelir ve suyun güçlü akışını ifade eder.

İkinci nehrin adı, İbranice 'G-Y-CH' kökünden gelen 'Gihon'dur. <ג-י-ח>'fışkırmak' anlamına gelen - ve ilk nehir 'Pişon' örneğinde olduğu gibi - suyun durumunu ifade eder.

Bugün Kudüs'ün Eski Şehri'nin dışında 'Gihon' adında bir nehir bulunabilir. Bu nehir, Kral Süleyman'ın I. Krallar Kitabı'nda anlatıldığı gibi, İncil'deki taç giyme töreninin açıklaması nedeniyle 'Gihon' olarak adlandırılmıştır:

"Ve kıral onlara dedi: Rabbinizin kullarını yanınıza alın, ve oğlum Süleyman'ı benim katırma bindirin ve onu Gihon'a indirin." (Ben Krallar 1:33)

İlginç bir anekdotla bitirmek istiyorum. Bugün, Kudüs su şirketinin İbranice adı... 'Gihon!'
Bir sonraki yazıda Cennet Bahçesi'nin diğer iki nehrinin İbranice anlamlarını tartışacağım, bu yüzden lütfen bizi izlemeye devam edin.


Eden Bahçesi ve Pişon nehri


İncil'deki Musa, Piramit ve İsrail halkının kendileri için yaptığı Sfenks nedeniyle Mısır'ın turistik köyleri var! İsrail'in İsa Mesih, Beytüllahim ve Kudüs yüzünden turist köyleri var!

Suudi Arabistan'da Hz.Muhammed, Mekke ve Medine'den dolayı turistik köyler var! Ama neden Adem ve Havva ve İncil'deki Cennet Bahçesi yüzünden Etiyopya olmasın?!

İnsanlığın kökeninin Afrika olduğu konusunda hiçbir şüphe yoktur ve bu konuda bilim adamları arasında bir fikir birliği olduğu görülmektedir. Örneğin, eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Bay Kofi Anan'ın (geçen yıl Etiyopya Herald'da, baskısını unuttum) insanlığın kökeninin Afrika'da olduğundan bahsettiği bir makalesini okudum.

Bununla da kalmayıp, Güney Afrika'da düzenlenen dünya kupasının açılışında Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma, dünyanın konuklarına hitaben yaptığı konuşmada, “Afrika insanlığın kökenidir, evinize hoş geldiniz” dedi.

Soru şu ki, Tanrı'nın yarattığı Adem ve HAVVA'yı koyduğu özel yer neresidir?

Musa'nın İncil'deki kitaplarını kabul eden Hristiyan, Müslüman, Yahudi veya herhangi bir dinden biri olsun, Allah'ın, kulu Adem'i Cennet Bahçesi'ne koyduğunu anlaması zor değildir. Etiyopya'da bulundu.

İndirgeme teorisi, Tanrı'nın Adem'i koyduğu İncil'deki Cennet Bahçesi'nin Etiyopya'da olduğu gerçeğini incelemek için kullanılabilir.

Kutsal Kitap bize Gihon'un (Beyaz Nil ve Nil) tüm Cush ülkesini veya Etiyopya'yı dolaştığını açıkça söyler (Yaratılış 2:13). Bu noktada birçok bilim adamı hemfikirdir. İbranice'de Cush, Yunanca'da Etiyopya ve Arapça'da Sudan aynı, yanmış yüz anlamına geliyordu ve bu, tarihsel olarak, bu yanık yüzlü insanların Küre'nin bu bölümünde, Cush ülkesinde yaşadıkları bir gerçektir.

Gihon nehrinin Hint Okyanusu'na çıktığı Mısır hariç tüm Doğu Afrika ülkelerinin İncil Etiyopya veya Cush olarak tanımlandığı belirtilmelidir.

Mukaddes Kitap ayrıca Nuh'un Ham'ı, Ham'ın Cush'u ve Cush'un Havilah'ı (Yaratılış 10: 1-7) ve Havilah ülkesinin bugün Etiyopya'da, Pişon nehrinin kenarındaki toprak olan Godjam olarak tanımlandığını söyler (Yaratılış 2: 11-12) veya Aden'in dört nehrinden ilki olan Mavi Nil.

If, according to the Bible, we identify Gihon as the second river of Eden, which encompasses the land of Cush or Ethiopia, and that Havilah, whose land is skirted by the river Pishon, is the son of Cush, then Havilah and Pishon cannot be elsewhere other than in Ethiopia.

Cush cannot send his son Havilah to the other part of the World rather than share from his land. From this, it is easy to understand that Pishon and Gihon, the first and second rivers of Eden, are in East Africa, biblically known as Ethiopia and those of the third and fourth rivers of Eden, namely, Ephratus and Tigrus, in the Middle East.

Again it is clearly stated in the Bible that a river went out of Eden to water the Garden (Genesis 2:10). Although the Bible does not indicate which river waters the Garden after the division of the river Eden into the four river heads, it should, however, be Pishon because

Pishon (Abay) is still watering and moisturizing a region in Ethiopia known as Godjam (Biblically Land of Havilah).

This is the Eden Garden, and this is an important point that links the river Pishon (Abay) and the Eden Garden, where God put His Creatures Adam and EVE.

I feel that calling Abay as Gihon is wrong. It is true that Gihon encompasses the whole land of ancient Ethiopia (Genesis 2:13), but the river which skirts Godjam is not Gihon it is the river Pishon that skirts Godjam. The Bible states that, “the name of the first river is Pishon it is the one which skirts the whole land of Havilah, where there is gold. And the gold of that land is good. Bdellium and the onyx stone are there” (Genesis 2:11).

That is why this region had remained as the point of focus by Great Britain during the colonial era and that of Italy until recently (e.g. willing to develop the Pawe agricultural village). The current announcement by Midrock Ethiopia about the presence of over 35,000KG gold deposits in the region is one good evidence that reinforces the statement in the Bible is true.

Besides, Aleka (Master) Kidanewold Kifle, in his book Mezgebe Kalat Addis (page 287), also defines and locates the river Pishon as “one of the four rivers of Eden and that river is the one which skirts Godjam”.

This paper raises a point of debate between scholars who have different opinions on the issue so that further research can be conducted. Secondly it triggers those who accept the above facts to aspire for other big opportunities to be exploited on the river Abay (Pishon).

This big opportunity is a tourism industry in the region in addition to our tourism villages like the Axum Obelisk, Lalibela Rock Hewn Churches, Gondar Castle, the Harar Wall, etc.
Introducing and promoting the presence of the first river Pishon and the Eden Garden in Ethiopia, where God put Adam and EVE, is as big a development project as the Grand Renaissance Dam.

What is needed is to develop multi-facet development programs and projects. The implementation of which is to be started now. Some of the strategies can include:
Developing cooperation with the Nile down-stream countries like Egypt and Sudan, even with all African countries as the heritage is to all of them, to invest in the Blue Nile (Abay) and surrounding regions in re-forestation, and preservation of the region like what it was in the era of Adam.

This is also a contribution to the environmental preservation of Africa. Resettling and engaging the Abay and peripheral region inhabitants in the development program of the region for a tourism village.

Organizing an authoritative body that studies the heritages and manages the development program of the region in a manner that attracts tourists of the world.

Promoting the historic asset (the Eden Garden, Adam and EVE, the fist river of God, Pishon, etc) of Ethiopia nationally and internationally.

This program does not only create a giant tourism industry in Ethiopia, as well as Africa, but also ensures the sustainability of the already started Grand Renaissance Dam.

It is true that this goal and objectives may seem like a dream and unachievable, but nothing is impossible for an envisioned, determined and dedicated government and people.

If this generation cannot achieve it, the succeeding generation will. Let’s have emotional acceptance.


Ophir in Genesis 10 (the Table of Nations) is said to be the name of one of the sons of Joktan. [a] The Books of Kings and Chronicles tell of a joint expedition to Ophir by King Solomon and the Tyrian king Hiram I from Ezion-Geber, a port on the Red Sea, that brought back large amounts of gold, precious stones and 'algum wood' and of a later failed expedition by king Jehoshaphat of Judah. [b] The famous 'gold of Ophir' is referenced in several other books of the Hebrew Bible. [C]

In Septuagint, other variants of the name are mentioned: Ōpheír, Sōphír, Sōpheír ve Souphír. [3]

The New Testament apocrypha book Cave of Treasures contains a passage: "And the children of Ophir, that is, Send, appointed to be their king Lophoron, who built Ophir with stones of gold now, all the stones that are in Ophir are of gold." [4]

In 1946 an inscribed pottery shard was found at Tell Qasile (in modern-day Tel Aviv) dating to the eighth century BC. [5] [6] It bears, in Paleo-Hebrew script, the text "gold of Ophir to/for Beth-Horon [. ] 30 shekels" [d] [7] The find confirms that Ophir was a place from which gold was imported. [8]

Hindistan Düzenle

A Dictionary of the Bible by Sir William Smith, published in 1863, [9] notes the Hebrew word for parrot Thukki, derived from the Classical Tamil for peacock Thogkai and Sinhalese "tokei", [10] joins other Classical Tamil words for ivory, cotton-cloth and apes preserved in the Hebrew Bible. This theory of Ophir's location in Tamilakkam is further supported by other historians. [11] [12] [13] [14] The most likely location on the coast of Kerala conjectured to be Ophir is Poovar in Thiruvananthapuram District (though some Indian scholars also suggest Beypore as possible location). [15] [16]

Earlier in the 19th century Max Müller and other scholars identified Ophir with Abhira, near the Indus River in modern-day state of Gujarat, India. According to Benjamin Walker Ophir is said to have been a town of the Abhira tribe. [17]

In Jewish tradition, Ophir is often associated with a place in India, [e] named for one of the sons of Joktan. [20]

Sri Lanka Edit

The 10th-century lexicographer, David ben Abraham al-Fasi, identified Ophir with Serendip, the old Persian name for Sri Lanka (aka Ceylon). [21] Moreover, as mentioned above, A Dictionary of the Bible by Sir William Smith, [9] notes the Hebrew word for parrot Thukki, derived from the Classical Tamil for peacock Thogkai and Sinhalese "tokei", [22] . Both Sinhalese and Tamil are native to Sri Lanka, while the Sinhalese language is indigenous to the island.

Philippines Edit

In Tomo III (1519-1522), pages 112-138, of the book Colección general de documentos relativos a las Islas Filipinas existentes en el Archivo de Indias de Sevilla, [23] found in the General Archive of the Indies in Spain, Document No. 98 describes how to locate the land of Ophir. The navigational guide started from the Cape of Good Hope in Africa to India, to Burma, to Sumatra, to Moluccas, to Borneo, to Sulu, to China, then finally Ophir which is said to be the Philippines.

Africa Edit

Biblical scholars, archaeologists and others have tried to determine the exact location of Ophir. Vasco da Gama's companion Tomé Lopes reasoned that Ophir would have been the ancient name for Great Zimbabwe in Zimbabwe, the main center of southern African trade in gold in the Renaissance period — though the ruins at Great Zimbabwe are now dated to the medieval era, long after Solomon is said to have lived. The identification of Ophir with Sofala in Mozambique was mentioned by Milton in cennet kaybetti (11:399-401), among many other works of literature and science.

Another, more serious, possibility is the African shore of the Red Sea, with the name perhaps being derived from the Afar people living in the Danakil desert (Ethiopia, Eritrea) between Adulis and Djibouti.

Afri was a Latin name used to refer to the Carthaginians, who dwelt in North Africa, in modern-day Tunisia. This name, that later gave the rich Roman province of Africa and the subsequent medieval Ifriqiya, from which the name of the continent Africa is ultimately derived, seems to have referred to a native Libyan tribe originally, however, see Terence for discussion. The name is usually connected with Phoenician afar, "dust", but a 1981 hypothesis [24] has asserted that it stems from the Berber word ifri (çoğul ifran) meaning "cave", in reference to cave dwellers. [25] This is proposed [25] to be the origin of Ophir ilave olarak. [26]

Amerika Düzenle

In a letter written in May, 1500 Peter Martyr claimed that Christopher Columbus identified Hispaniola with Ophir. [27]

The theologian Benito Arias Montano (1571) proposed finding Ophir in the name of Peru, reasoning that the native Peruvians were thus descendants of Ophir and Shem. [28]

Solomon Islands Edit

In 1568 Alvaro Mendaña became the first European to discover the Solomon Islands, and named them as such because he believed them to be Ophir. [29]

  , another Biblical location providing Solomon with riches. , an explorer who inadvertently discovered Great Zimbabwe when searching for Ophir.
 1. ^ This is also stated in 1 Chronicles 1:22
 2. ^ The first expedition is described in 1 Kings 9:28 10:11 1 Chronicles 29:4 2 Chronicles 8:18 9:10, the failed expedition of Jehoshaphat in 1 Kings 22:48
 3. ^Book of Job 22:24 28:16 Psalms 45:9 Isaiah 13:12
 4. ^ Beth-Horon probably refers to the ancient city 35 km south of Tell Qasile another interpretation is that Beth-Horon means 'the temple of Horon', (a Canaanite deity also known as Hauron), see Lipiński (2004, p. 197)
 5. ^ Fourteenth-century biblical commentator, Nathanel ben Isaiah, writes: "And Ophir, and Havilah, and Jobab (Gen. 10:29), these are the tracts of countries in the east, being those of the first clime," [18] and which first clime, according to al-Biruni, the sub-continent of India falls entirely therein. [19]
 1. ^"Ophir". Random House Webster's Unabridged Dictionary.
 2. ^Schroff, The Periplus of the Erythræan Sea 1912, p. 41.
 3. ^Mahdi, The Dispersal of Austronesian boat forms in the Indian Ocean 1999, p. 154.
 4. ^ Badge, William (1927). The Book of The Cave of Treasures by Ephrem the Syrian: Translated from the Syriac Text of The British Museum. London: The Religious Tract Society. P. 32 – via Google Books.
 5. ^ Maisler, B., Two Hebrew Ostraca from Tell Qasîle, Journal of Near Eastern Studies, Vol. 10, No. 4 (Oct., 1951), p. 265 [1]
 6. ^ Boardman, John, The Prehistory of the Balkans: The Middle East and the Aegean World, Tenth to Eighth Centuries B.C., Part 1, Cambridge University Press, 1982, p. 480 [2]
 7. ^ Kitchen, Kenneth A. Handy, Lowell K. (ed.), The Age of Solomon: Scholarship at the Turn of the Millennium, BRILL 1997, p. 144 [3]
 8. ^Lipiński 2004, p. 144.
 9. ^ aB Smith, William, A dictionary of the Bible, Hurd and Houghton, 1863 (1870), pp.1441
 10. ^Smith's Bible Dictionary
 11. ^ Ramaswami, Sastri, The Tamils and their culture, Annamalai University, 1967, pp.16
 12. ^ Gregory, James, Tamil lexicography, M. Niemeyer, 1991, pp.10
 13. ^ Fernandes, Edna, The last Jews of Kerala, Portobello, 2008, pp.98
 14. ^ Encyclopædia Britannica, Ninth Edition, Volume I Almug Tree Almunecar→ ALMUG or ALGUM TREE. The Hebrew words Almuggim or Algummim are translated Almug or Algum trees in our version of the Bible (see 1 Kings x. 11, 12 2 Chron. ii. 8, and ix. 10, 11). The wood of the tree was very precious, and was brought from Ophir (probably some part of India), along with gold and precious stones, by Hiram, and was used in the formation of pillars for the temple at Jerusalem, and for the king's house also for the inlaying of stairs, as well as for harps and psalteries. It is probably the red sandal-wood of India (Pterocarpus santalinus). This tree belongs to the natural order Leguminosæ, sub-order Papilionaceæ. The wood is hard, heavy, close-grained, and of a fine red colour. It is different from the white fragrant sandal-wood, which is the produce of Santalum album, a tree belonging to a distinct natural order.Also see notes by George Menachery in the St. Thomas Christian Encyclopaedia of India, Vol. 2 (1973)
 15. ^
 16. Menon, A. Sreedhara (1967), A Survey of Kerala History, Sahitya Pravarthaka Co-operative Society [Sales Department] National Book Stall, p. 58
 17. ^
 18. Aiyangar, Sakkottai Krishnaswami (2004) [first published 1911], Ancient India: Collected Essays on the Literary and Political History of Southern India, Asian Educational Services, pp. 60–, ISBN978-81-206-1850-3
 19. ^
 20. Walker, Benjamin (1968), Hindu World: An Encyclopedic Survey of Hinduism, Volume 2, Allen & Unwin, p. 515
 21. ^
 22. Ben Isaiah, N. (1983). Sefer Me'or ha-Afelah (in Hebrew). Translated by Yosef Qafih. Kiryat Ono: Mechon Moshe. P. 74.
 23. ^ Sunil Sharma, Mughal Arcadia: Persian Literature in an Indian Court, Harvard University Press: Cambridge 2017, p. 66
 24. ^Josephus, Yahudilerin eski eserleri (Book 8, chapter 6, §4), s.v. Aurea Chersonesus
 25. ^ Solomon Skoss (ed.), The Hebrew-Arabic Dictionary of the Bible, Known as `Kitāb Jāmiʿ al-Alfāẓ` (Agron) of David ben Abraham al-Fasi, Yale University Press: New Haven 1936, vol. 1, s. 46 (Hebrew)
 26. ^Smith's Bible Dictionary
 27. ^
 28. Compañía General de Tabacos de Filipinas. Colección general de documentos relativos a las Islas Filipinas existentes en el Archivo de Indias de Sevilla. Tomo III--Documento 98, 1520–1528. pp. 112–138.
 29. ^Names of countriesArchived 2017-08-15 at the Wayback Machine, Decret and Fantar, 1981
 30. ^ aB The Berbers, by Geo. Babington Michell, p 161, 1903, Journal of the Royal African Society book on ligne
 31. ^Lipiński 2004, p. 200.
 32. ^ De orbe novo decades
 33. ^
 34. Shalev, Zur (2003). "Sacred Geography, Antiquarianism and Visual Erudition: Benito Arias Montano and the Maps in the Antwerp Polyglot Bible" (PDF) . Imago Mundi. 55: 71. doi:10.1080/0308569032000097495. S2CID51804916 . Retrieved 2017-01-17 .
 35. ^ HOGBIN, H. In, Experiments in Civilization: The Effects of European Culture on a Native Community of the Solomon Islands, New York: Schocken Books, 1970 (1939), pp.7-8
 • Lipiński, Edward (2004), Itineraria Phoenicia Studia Phoenicia 18, Peeters Publishers, ISBN978-90-429-1344-8
 • Mahdi, Waruno (1999), "The Dispersal of Austronesian boat forms in the Indian Ocean", in Roger Blench Matthew Spriggs (eds.), Archaeology and Language III Artefacts, languages and texts, Routledge, pp. 144–179, ISBN0-415-10054-2
 • Schroff, Wifred H. (1912), The Periplus of the Erythræan Sea: Travel and Trade in the Indian Ocean, New York: Longmans, Green, and Company
 • (fr) Quatremère (1861), Mémoire sur le pays d’Ophir, in Mélanges d'histoire, Ducrocq, Paris, p. 234 (read @ Archive).

For many references and a comprehensive outline of the products exported from Muziris, Ariake &c. bkz. George Menachery ed. The St. Thomas Christian Encyclopaedia of India, 1973, 1982, 2009.


İçindekiler

Genesis Edit

The second part of the Genesis creation narrative, Genesis 2:4–3:24, opens with YHWH-Elohim (translated here "the L ORD God", see Names of God in Judaism) creating the first man (Adam), whom he placed in a garden that he planted "eastward in Eden". [16] "And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil." [17]

The man was free to eat from any tree in the garden except the tree of the knowledge of good and evil. Last of all, God made a woman (Eve) from a rib of the man to be a companion for the man. In chapter three, the man and the woman were seduced by the serpent into eating the forbidden fruit, and they were expelled from the garden to prevent them from eating of the tree of life, and thus living forever. Cherubim were placed east of the garden, "and a flaming sword which turned every way, to guard the way of the tree of life". [18]

Genesis 2:10-14 [19] lists four rivers in association with the garden of Eden: Pishon, Gihon, Hiddekel (the Tigris), and Phirat (the Euphrates). It also refers to the land of Cush—translated/interpreted as Ethiopia, but thought by some to equate to Cossaea, a Greek name for the land of the Kassites. [20] These lands lie north of Elam, immediately to the east of ancient Babylon, which, unlike Ethiopia, does lie within the region being described. [21] In Yahudilerin eski eserleri, the first-century Jewish historian Josephus identifies the Pishon as what "the Greeks called Ganges" and the Geon (Gehon) as the Nile. [22]

According to Lars-Ivar Ringbom the paradisus terrestris is located in Takab in northwestern Iran. [23]

Ezekiel Edit

In Ezekiel 28:12-19 [24] the prophet Ezekiel the "son of man" sets down God's word against the king of Tyre: the king was the "seal of perfection", adorned with precious stones from the day of his creation, placed by God in the garden of Eden on the holy mountain as a guardian cherub. But the king sinned through wickedness and violence, and so he was driven out of the garden and thrown to the earth, where now he is consumed by God's fire: "All those who knew you in the nations are appalled at you, you have come to a horrible end and will be no more." (v.19).

According to Terje Stordalen, the Eden in Ezekiel appears to be located in Lebanon. [25] "[I]t appears that the Lebanon is an alternative placement in Phoenician myth (as in Ez 28,13, III.48) of the Garden of Eden", [26] and there are connections between paradise, the garden of Eden and the forests of Lebanon (possibly used symbolically) within prophetic writings. [27] Edward Lipinski and Peter Kyle McCarter have suggested that the Garden of the gods (Sumerian paradise), the oldest Sumerian version of the Garden of Eden, relates to a mountain sanctuary in the Lebanon and Anti-Lebanon ranges. [28]

The location of Eden is described in Genesis 2:10-14: [29]

″And a river departed from Eden to water the garden, and from there it divided and became four tributaries.

The name of the first is Pishon, which is the circumnavigator of the land of Havilah where there is gold. And the gold of this land is good there are bdellium and cornelian stone. And the name of the second river is Gihon, which is the circumnavigator of the land of Cush.

And the name of the third is Chidekel, which is that which goes to the east of Ashur and the fourth river is Phirath.″

Suggestions for the location of the Garden of Eden include [9] the head of the Persian Gulf, in southern Mesopotamia (now Iraq) where the Tigris and Euphrates rivers run into the sea [10] and in the Armenian Highlands or Armenian Plateau. [11] [30] [12] [13] British archaeologist David Rohl locates it in Iran, and in the vicinity of Tabriz, but this suggestion has not caught on with scholarly sources. [31]

Outside of the Middle East, some religious groups have believed the location of the Garden to be local to them. The 19th century Panacea Society believed that their home town of Bedford, England, was the site of the Garden, [32] while preacher Elvy E. Callaway believed it to be located on the Apalachicola River in Florida, near the town of Bristol. [33]

  in the Sumerian story of Enki ve Ninhursag is a paradisaical abode [34] of the immortals, where sickness and death were unknown. [35]
 • The garden of the Hesperides in Greek mythology was somewhat similar to the Jewish concept of the Garden of Eden, and by the 16th century a larger intellectual association was made in the Cranach painting (see illustration at top). In this painting, only the eylem that takes place there identifies the setting as distinct from the Garden of the Hesperides, with its golden fruit.
 • The Persian term "paradise" (borrowed as Hebrew: פרדס ‎, pardes), meaning a royal garden or hunting-park, gradually became a synonym for Eden after c. 500 BCE. Kelime "pardes" occurs three times in the Hebrew Bible, but always in contexts other than a connection with Eden: in the Song of Solomon iv. 13: "Thy plants are an orchard (pardes) of pomegranates, with pleasant fruits camphire, with spikenard" Ecclesiastes 2. 5: "I made me gardens and orchards (pardes), and I planted trees in them of all kind of fruits" and in Nehemiah ii. 8: "And a letter unto Asaph the keeper of the king's orchard (pardes), that he may give me timber to make beams for the gates of the palace which appertained to the house, and for the wall of the city." In these examples pardes clearly means "orchard" or "park", but in the apocalyptic literature and in the Talmud "paradise" gains its associations with the Garden of Eden and its heavenly prototype, and in the New Testament "paradise" becomes the realm of the blessed (as opposed to the realm of the cursed) among those who have already died, with literary Hellenistic influences.

Jewish eschatology Edit

In the Talmud and the Jewish Kabbalah, [36] the scholars agree that there are two types of spiritual places called "Garden in Eden". The first is rather terrestrial, of abundant fertility and luxuriant vegetation, known as the "lower Gan Eden" (ganimet = garden). The second is envisioned as being celestial, the habitation of righteous, Jewish and non-Jewish, immortal souls, known as the "higher Gan Eden". The rabbis differentiate between Gan and Eden. Adam is said to have dwelt only in the Gan, whereas Eden is said never to be witnessed by any mortal eye. [36]

According to Jewish eschatology, [37] [38] the higher Gan Eden is called the "Garden of Righteousness". It has been created since the beginning of the world, and will appear gloriously at the end of time. The righteous dwelling there will enjoy the sight of the heavenly chayot carrying the throne of God. Each of the righteous will walk with God, who will lead them in a dance. Its Jewish and non-Jewish inhabitants are "clothed with garments of light and eternal life, and eat of the tree of life" (Enoch 58,3) near to God and His anointed ones. [38] This Jewish rabbinical concept of a higher Gan Eden is opposed by the Hebrew terms gehinnom [39] and sheol, figurative names for the place of spiritual purification for the wicked dead in Judaism, a place envisioned as being at the greatest possible distance from heaven. [40]

In modern Jewish eschatology it is believed that history will complete itself and the ultimate destination will be when all mankind returns to the Garden of Eden. [41]

Legends Edit

In the 1909 book Legends of the Jews, Louis Ginzberg compiled Jewish legends found in rabbinic literature. Among the legends are ones about the two Gardens of Eden. Beyond Paradise is the higher Gan Eden, where God is enthroned and explains the Torah to its inhabitants. The higher Gan Eden contains three hundred ten worlds and is divided into seven compartments. The compartments are not described, though it is implied that each compartment is greater than the previous one and is joined based on one's merit. The first compartment is for Jewish martyrs, the second for those who drowned, the third for "Rabbi Johanan ben Zakkai and his disciples," the fourth for those whom the cloud of glory carried off, the fifth for penitents, the sixth for youths who have never sinned and the seventh for the poor who lived decently and studied the Torah. [42]

In chapter two, Legends of the Jews gives a brief description of the lower Gan Eden. The tree of knowledge is a hedge around the tree of life, which is so vast that "it would take a man five hundred years to traverse a distance equal to the diameter of the trunk". From beneath the trees flow all the world's waters in the form of four rivers: Tigris, Nile, Euphrates, and Ganges. After the fall of man, the world was no longer irrigated by this water. While in the garden, though, Adam and Eve were served meat dishes by angels and the animals of the world understood human language, respected mankind as God's image, and feared Adam and Eve. When one dies, one's soul must pass through the lower Gan Eden in order to reach the higher Gan Eden. The way to the garden is the Cave of Machpelah that Adam guards. The cave leads to the gate of the garden, guarded by a cherub with a flaming sword. If a soul is unworthy of entering, the sword annihilates it. Within the garden is a pillar of fire and smoke that extends to the higher Gan Eden, which the soul must climb in order to reach the higher Gan Eden. [42]

Islamic view Edit

Dönem jannāt ʿadni ("Gardens of Eden" or "Gardens of Perpetual Residence") is used in the Qur'an for the destination of the righteous. There are several mentions of "the Garden" in the Qur'an, [43] while the Garden of Eden, without the word ʿadn, [44] is commonly the fourth layer of the Islamic heaven and not necessarily thought as the dwelling place of Adam. [45] The Quran refers frequently over various Surah about the first abode of Adam and Hawwa (Eve), including surat Sad, which features 18 verses on the subject (38:71–88), surat al-Baqara, surat al-A'raf, and surat al-Hijr although sometimes without mentioning the location. The narrative mainly surrounds the resulting expulsion of Hawwa and Adam after they were tempted by Shaitan. Despite the Biblical account, the Quran mentions only one tree in Eden, the tree of immortality, which God specifically claimed it was forbidden to Adam and Eve. Some exegesis added an account, about Satan, disguised as a serpent to enter the Garden, repeatedly told Adam to eat from the tree, and eventually both Adam and Eve did so, resulting in disobeying God. [46] These stories are also featured in the hadith collections, including al-Tabari. [47]

Latter Day Saints Edit

Followers of the Latter-day Saint movement believe that after Adam and Eve were expelled from the Garden of Eden they resided in a place known as Adam-ondi-Ahman, located in present-day Daviess County, Missouri. It is recorded in the Doctrine and Covenants that Adam blessed his posterity there and that he will return to that place at the time of the final judgement [48] [49] in fulfillment of a prophecy set forth in the Book of Mormon. [50]

Numerous early leaders of the Church, including Brigham Young, Heber C. Kimball, and George Q. Cannon, taught that the Garden of Eden itself was located in nearby Jackson County, Missouri, [51] but there are no surviving first-hand accounts of that doctrine being taught by Joseph Smith himself. LDS doctrine is unclear as to the exact location of the Garden of Eden, but tradition among Latter-Day Saints places it somewhere in the vicinity of Adam-ondi-Ahman, or in Jackson County. [52] [53]

The Garden of Eden motifs most frequently portrayed in illuminated manuscripts and paintings are the "Sleep of Adam" ("Creation of Eve"), the "Temptation of Eve" by the Serpent, the "Fall of Man" where Adam takes the fruit, and the "Expulsion". The idyll of "Naming Day in Eden" was less often depicted. Much of Milton's cennet kaybetti occurs in the Garden of Eden. Michelangelo depicted a scene at the Garden of Eden in the Sistine Chapel ceiling. İçinde the Divine Comedy, Dante places the Garden at the top of Mt. Purgatory. For many medieval writers, the image of the Garden of Eden also creates a location for human love and sexuality, often associated with the classic and medieval trope of the locus amoenus. [54] One of oldest depictions of Garden of Eden is made in Byzantine style in Ravenna, while the city was still under Byzantine control. A preserved blue mosaic is part of the mausoleum of Galla Placidia. Circular motifs represent flowers of the garden of Eden.

The Garden of Eden by Lucas Cranach der Ältere, a 16th-century German depiction of Eden


What is the Biblical view of Gold and Silver?

The first mention of Gold in the Bible is in Genesis 2:11-12. Gold in the land of Havilah gets the endorsement of being "good". God created gold to be the foundation of an economic system that would be solid, stable and not subject to manipulation. No inflation, no deflation, and no monetary crisis. History has called this biblically oriented monetary system, "The Gold Standard", meaning an economic system that is based on a specific, established amount of gold or silver.

God is the author of the gold standard, not man. In the Scriptures, He established the weights, the measurements and set the value of gold and silver. He created this monetary law in order to protect the poor and to keep the greed and manipulative power of Rulers under control.

There is no Hebrew word for money. Silver was used for normal transactions and gold, which was worth twenty times as much as silver, was used more as a store of value. NS money changers, (mentioned in the New Testament), were cheating the Jews, who had come from all over the Mediterranean region to visit their Temple, of fair currency exchanges. These are the people that Jesus Christ drove from the Temple.

I would recommend reading "The Making of America" which you can get on Amazon.

This book by W. Cleon Skousen, gives an excellent education on money and the Constitution.


from Keith Mathison Feb 20, 2012 Category: Articles

Key to Genesis and a Pivotal Point in Redemptive History

The call of Abram in Genesis 12:1&ndash9 is a pivotal point in redemptive history. According to Gordon Wenham, no section of Genesis is more significant than 11:27&ndash12:9. i It is, as Bruce Waltke observes, “the thematic center of the Pentateuch.” ii While the first eleven chapters of Genesis focus primarily on the terrible consequences of sin, God’s promises to Abram in Genesis 12 focus on the hope of redemption, of restored blessing and reconciliation with God. God is going to deal with the problem of sin and evil, and he is going to establish his kingdom on earth. How he is going to do this begins to be revealed in his promises to Abram. iii The remaining chapters of Genesis follow the initial stages in the fulfillment of these promises. Thus Genesis 12:1&ndash9 sets the stage for the remainder of Genesis and the remainder of the Bible. iv

The key section of Genesis 12:1&ndash9 is the explicit call of God to Abram found in verses 1&ndash3.

Now Yahweh said to Abram, “Go from your country and your kindred and your father’s house to the land that I will show you. And I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse, and in you all the families of the earth shall be blessed.”

The theme of God’s call to Abram is evident in the fivefold repetition of the key terms “bless” or “blessing.” Also important is the repetition of the word “you” and “your.” Man’s sin has resulted in God’s curse (Gen. 3:14, 17 4:11 5:29 9:25), but here God promises to form a people for himself and to restore his original purposes of blessing for mankind (cf. Gen. 1:28). v Abram is somehow going to be the mediator of this restored blessing.

Four Promises

Within God’s call of Abram there are four basic promises: (1) offspring, (2) land, (3) the blessing of Abram himself, and (4) the blessing of the nations through Abram. vi In verse 1, God commands Abram to leave his home and go to the land that he will show Abram. The promise of land is not explicit in this initial command. It is only made explicit when Abram reaches the land of Canaan. At that point, God promises Abram, “To your offspring I will give this land” (12:7). This promise of land becomes a key theme throughout the remainder of the Old Testament. vii It is especially prominent in the remainder of the Pentateuch and in the books referred to in the Hebrew canon as the “Former Prophets” (Joshua, Judges, Samuel, and Kings). In terms of God’s kingdom purposes, the land promise indicates that God has not abandoned his plan to establish his kingdom on earth. The land promise would have certainly been important to Israel at the time the Pentateuch was originally composed. As Israel stood on the plains of Moab, they were assured that the land they were about to enter had been promised to Abraham and to his offspring by God himself.

In Genesis 12:2, God promises that he will make of Abram “a great nation.” This promise will be fulfilled initially in the birth of the nation of Israel. viii This promise necessarily implies that Abram will have offspring, but like the promise of land, the promise of offspring is only made explicit when Abram reaches Canaan (cf. 12:7). The promise of offspring is also related to God’s ultimate kingdom purposes. Just as the land promise provides a realm for God’s kingdom in the midst of his creation, the promise of offspring anticipates a people for his kingdom. God then promises to bless Abram and make his name great so that he will be a blessing. ix The fourth element of God’s promise is that in Abram “all the families of the earth shall be blessed” (12:3). Abraham will be the head of the “one family by whom all of the other families of the earth will be blessed.” x In fact, the blessing of all the families of the earth is the primary purpose behind God’s calling of Abram. His calling and the promises he is given are not ends in themselves. Abram is promised offspring, a land, and personal blessing in order that he might be the mediator of God’s blessing to all the families of the earth. xi As we proceed, the eschatological significance of God’s promises to Abram and his determination to bless all the families of the earth will become clearer. As we will see, this blessing will come through the establishment of God’s kingdom. From this point forward in Genesis, “the writer’s primary concern is to trace the development of God’s resolution to bless.” xii

i Gordon Wenham, Genesis 1&ndash15 (Waco: Word Books, 1987), 281.
ii Bruce Waltke, Genesis: A Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 2001), 208.
iii Paul R. Williamson, Sealed With An Oath: Covenant in God&rsquos Unfolding Purpose, NSBT 23 (Downers Grove, IL : InterVarsity, 2007), 77 William J. Dumbrell, Covenant and Creation: A Theology of Old Testament Covenants (Nashville: Thomas Nelson, 1984), 47.
iv Bruce Waltke (Yaratılış, 209) elaborates on this important point, &ldquoThe call of God to Abraham is the sneak preview for the rest of the Bible. It is a story of God bringing salvation to all tribes and nations through this holy nation, administered at first by the Mosaic covenant and then by the Lord Jesus Christ through the new covenant. The elements of Abraham&rsquos call are reaffirmed to Abraham (12:7 15:5&ndash21 17:4&ndash8 18:18&ndash19 22:17&ndash18), to Isaac (26:24), to Jacob (28:13&ndash15 35:11&ndash12 46:3), to Judah (49:8&ndash12), to Moses (Exod. 3:6&ndash8 Deut. 34:4), and to the ten tribes of Israel (Deut 33). They are reaffirmed by Joseph (Gen. 50:24), by Peter to the Jews (Acts 3:25), and by Paul to the Gentiles (Gal. 3:8).&rdquo
v See Thomas E. McComiskey, The Covenants of Promise: A Theology of the Old Testament Covenants (Grand Rapids: Baker, 1985), 15&ndash58.
vi As Willem VanGemeren observes, Abraham (22:17&ndash18), Isaac (26:3&ndash4), and Jacob (28:13&ndash15) each received God&rsquos fourfold promise. Görmek The Progress of Redemption (Grand Rapids: Zondervan, 1988), 108.
vii See Philip Johnston and Peter Walker, eds. The Land of Promise (Downers Grove, IL : InterVarsity, 2000).
viii Dumbrell, Covenant and Creation 66&ndash67.
ix Williamson (Sealed With An Oath, 78&ndash79) argues that the words weheyeh berakah at the end of verse 2 should be translated as a second command, &ldquoBe a blessing,&rdquo rather than as a certain consequence &ldquoso that you will be a blessing&rdquo because of the imperative form of the verb. This is a possible translation, and the ASV does translate the words in this way, but it is not required. In this type of sentence, the imperative verb can express a consequence (See GKC , § 110i cf. also Joüon, § 116h).
x NIDOTTE , 4:665.
xi T. D. Alexander, From Paradise to the Promised Land: An Introduction to the Pentateuch, 2d ed. (Grand Rapids: Baker Academic, 2002), 85&ndash86. Allusions to this promise are found in prophetic texts such as Isaiah 19:24 and Jeremiah 4:2.
xii Allen P. Ross, Creation and Blessing (Grand Rapids: Baker Academic, 1988), 253.


Videoyu izle: Eşkiyanın Büyük Definesi Bu Mağara Ve Mahsenlerde!!! Define Yeri, Treasure Hunter #37 (Ocak 2022).